Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o zmianie Ogólnych Warunków Dostaw Unilever 4.2.2019 (dalej: OWD) wchodzącej w życie dnia 20.05.2019 r.

Zmiana obejmuje:

  1. Wyłączenie spółki Unilever BCS Polska sp. z o.o. z grona spółek Unilever objętych Ogólnymi Warunkami (par. 1 OWD).
  2. Zmianę sposobu ogłaszania zmian OWD (par. 21 ust. 4).

Aktualna treść OWD w polskiej i angielskiej wersji językowej została udostępniona w załączeniu.

Dear Sirs,

we would like to inform you about the change of General Terms & Conditions Unilever 4.2.2019 (hereinafter: OWD) coming into force on 20/05/2019.

The change includes:

  1. Exclusion of Unilever BCS Polska sp. o.o. from the group of Unilever companies covered by the General Terms (paragraph 1).
  2. Change in the manner of announcing OWD changes (paragraph 21.4).

The valid OWD in the Polish and English language versions are available in the attachments.