Zrównoważony styl życia

Razem możemy zmienić sposób prowadzenia biznesu na świecie

Odkryj, co stanowi naszą motywację i dokąd zmierzamy

Firma Unilever od początku swego istnienia była ukierunkowana na realizację wyznaczonych celów. Dziś nasz cel jest prosty i jednoznaczny: to popularyzacja zrównoważonego stylu życia.

Wierzymy, że ludzie i nasza planeta są ważniejsze od wzrostu gospodarczego. Dlatego właśnie zmieniamy sposób, w jaki sami prowadzimy działalność i chcemy do tego inspirować także inne przedsiębiorstwa.

Plan życia w sposób zrównoważony firmy Unilever (USLP) to ambitne założenie dokonania trwałych zmian w naszej firmie. Od chwili wprowadzenia go w życie w 2010 roku przyczynia się do zrównoważonego rozwoju za pomocą naszych marek z misją, redukowania kosztów biznesowych i ograniczania ryzyka, pomagając nam jednocześnie budować zaufanie milionów klientów na całym świecie.

Plan życia w sposób zrównoważony firmy Unilever

Plan życia w sposób zrównoważony firmy Unilever został opracowany, by uniezależnić wzrost naszej firmy od szkodliwych konsekwencji dla środowiska przy jednoczesnym zwiększeniu jej pozytywnego wpływu na warunki społeczne. Nasz Plan zakłada realizację trzech głównych celów, które zawierają dziewięć zobowiązań dotyczących naszych działań społecznych, środowiskowych i ekonomicznych na przestrzeni całego łańcucha wartości. Współpracując z innymi, nadal będziemy koncentrować się na tych obszarach, w których możemy przyczynić się do największych zmian na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Mamy trzy ważne cele

Poprawa stanu zdrowia
i samopoczucia
ponad

1 miliarda ludzi

Do 2020 roku pomożemy ponad miliardowi ludzi w podjęciu działań na rzecz poprawy stanu zdrowia i dobrego samopoczucia.

UN Sustainability Development Plan

Podejmujemy działania w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ


Do 2020 roku pomożemy ponad miliardowi ludzi w podjęciu działań na rzecz poprawy stanu zdrowia i warunków higienicznych. Przyczyni się to do ograniczenia częstotliwości występowania zagrażających życiu chorób, takich jak biegunka.

Do końca 2018 roku dotarliśmy do 1,24 miliarda ludzi (do 653 milionów† za pośrednictwem programów terenowych; do 587 milionów poprzez programy telewizyjne o myciu rąk)

 • Ograniczyć występowanie chorób biegunkowych i układu oddechowego dzięki myciu rąk

 • Zapewnić bezpieczną wodę pitną

 • Poprawić dostęp do odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych

 • Poprawić zdrowie jamy ustnej

 • Przyczynić się do podniesienia samooceny

 • Pomóc w szybszym gojeniu się skóry

Dowiedz się więcej o zdrowiu i higienie

Będziemy nieustannie pracować nad poprawą smaku i wartości odżywczych wszystkich naszych produktów. Większość naszych produktów odpowiada międzynarodowym zaleceniom w zakresie standardów żywieniowych lub nawet je przewyższa. Nasze zobowiązanie sięga jednak dalej: do 2020 roku podwoimy w naszym portfolio liczbę produktów, które spełniają najwyższe standardy żywieniowe według uznawanych na skalę ogólnoświatową wytycznych dietetycznych. Pomoże to setkom milionów osób w utrzymywaniu zdrowszej diety.

W 2018 roku 48% produktów z naszego portfolio (w ujęciu ilościowym) spełniało najwyższe standardy żywieniowe

 • Ograniczyć ilość soli
Tłuszcze nasycone:
 • Ograniczyć ilość tłuszczów nasyconych

 • Zwiększyć ilość niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych

 • Ograniczyć tłuszcze nasycone w większej liczbie produktów
 • Wyeliminować tłuszcze trans
 • Ograniczyć ilość cukru
Mniejsza ilość kalorii:
 • W lodach dla dzieci
 • W większej ilości produktów lodowych
 • Przekazywać informacje o zdrowym sposobie odżywiania

Dowiedz się więcej o poprawie sposobu odżywiania

Ograniczenie
wpływu
na środowisko

o połowę

Do 2030 roku, wraz z rozwojem naszej działalności, zamierzamy zmniejszyć o połowę wpływ produkcji i korzystania z naszych produktów na środowisko.*

UN Sustainability Development Plan

Podejmujemy działania w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Cykl życia naszych produktów:

Do 2030 roku zmniejszyć o połowę emisję gazów cieplarnianych w całym cyklu życiowym naszych produktów.

Od 2010 roku emisja gazów cieplarnianych związana z wykorzystywaniem naszych produktów przez konsumentów wzrosła o około 6%*

Nasza produkcja:

Do 2020 roku emisja CO2 związana ze zużyciem energii przez nasze fabryki będzie na poziomie równym lub niższym niż w 2008 roku pomimo znacznego wzrostu produkcji.

Redukcja o 52% emisji CO2 związanej ze zużyciem energii na tonę produktów od 2008 roku

Wdrożyć proces produkcji, który jest korzystny z punktu widzenia bilansu węglowego:
 • Pozyskiwać całą energię ze źródeł odnawialnych

 • Pozyskiwać energię elektryczną ze źródeł odnawialnych

 • Wyeliminować węgiel ze źródeł energii

 • Udostępniać nadwyżki energii społecznościom lokalnym

Ograniczyć emisję gazów cieplarnianych związaną z praniem odzieży:
 • Zmiana formuły
 • Ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w transporcie

 • Ograniczyć emisję gazów cieplarnianych związaną z chłodzeniem
 • Ograniczyć zużycie energii w naszych biurach
 • Ograniczyć podróże służbowe pracowników
Dowiedz się więcej o gazach cieplarnianych

Nasze produkty w użyciu:

Do 2020 roku zmniejszyć o połowę ilość wody zużywaną przez konsumentów podczas korzystania z naszych produktów.+

Od 2010 roku zużycie wody związane z korzystaniem z naszych produktów przez konsumentów zmalało o około 2%*

Nasza produkcja:

Do 2020 roku pobór wody przez naszą globalną sieć fabryk będzie na poziomie równym lub niższym niż w 2008 roku pomimo znacznego wzrostu produkcji.

Redukcja o 44% poboru wody na tonę produktów od 2008 roku

Ograniczyć ilość wody wykorzystywanej w procesie prania:
 • Produkty, które wiążą się z mniejszym zużyciem wody

 • Ograniczyć ilość wody wykorzystywaną w rolnictwie

Dowiedz się więcej o zużyciu wody

Nasze produkty:

Do 2020 roku zmniejszyć o połowę ilość odpadów związaną z utylizacją naszych produktów.

Od 2010 roku o około 31% zmalała ilość odpadów związana z korzystaniem z naszych produktów przez konsumentów*

Nasza produkcja:

Do 2020 roku łączna ilość odpadów przeznaczonych do utylizacji będzie na poziomie równym lub niższym niż w 2008 roku pomimo znacznego wzrostu produkcji.

Redukcja o 97% łącznej ilości odpadów na tonę produktów od 2008 roku

Ograniczyć ilość odpadów poprodukcyjnych:
 • Zero odpadów (o charakterze innym niż niebezpieczny) przekazywanych na wysypiska
 • Opakowania z tworzyw sztucznych nadające się do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania

 • Ograniczyć ilość opakowań

Recykling opakowań:
 • Zwiększyć wskaźniki recyklingu i odzyskiwania

 • Zwiększyć ilość poddawanych recyklingowi materiałów

 • Rozwiązać problem odpadów po produktach w saszetkach

 • Wyeliminować PCW

Ograniczyć ilość odpadów w biurach:
 • Poddawać recyklingowi, ponownie wykorzystywać, odzyskiwać

 • Ograniczyć zużycie papieru

 • Wyeliminować papier w procesie pracy

Dowiedz się więcej o odpadach i opakowaniach

Do 2020 roku będziemy pozyskiwać 100% naszych surowców rolnych ze zrównoważonych źródeł.

Do końca 2018 roku 56% surowców rolnych pochodziło ze zrównoważonych źródeł

 • Zrównoważone źródła oleju palmowego

 • Papier i karton

 • Ziarna soi i olej sojowy

 • Herbata

 • Owoce

 • Warzywa

 • Kakao

 • Cukier

 • Olej słonecznikowy

 • Olej rzepakowy

 • Nabiał

 • Fairtrade Ben & Jerry’s

 • Jaja od drobiu z wolnego wybiegu

 • Zwiększyć ilość materiałów biurowych pozyskiwanych ze zrównoważonych źródeł

Dowiedz się więcej o zrównoważonym pozyskiwaniu zasobów

Zapewnienie
środków do życia
milionom

ludzi

Do 2020 roku, wraz z rozwojem naszej działalności, chcemy zapewnić więcej środków do życia milionom ludzi.

UN Sustainability Development Plan

Podejmujemy działania w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ


Do 2020 roku zapewnimy bardziej konsekwentne przestrzeganie praw człowieka we wszystkich obszarach naszej działalności i na przestrzeni naszego szeroko pojętego łańcucha dostaw.

61% wydatków na zaopatrzenie trafia do dostawców, którzy spełniają nasze obowiązkowe wymagania w zakresie Polityki odpowiedzialnego zaopatrzenia

Nieustannie kładziemy nacisk na prawa człowieka, koncentrując się na 8 istotnych kwestiach w naszym Raporcie o prawach człowieka

Łączna częstotliwość wypadków podlegających rejestracji w naszych zakładach osiągnęła niższy poziom 0,69 na milion roboczogodzin

 • Wdrożyć Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka 

 • Zapewnić, by 100% wydatków na zaopatrzenie było zgodnych z naszą Polityką odpowiedzialnego zaopatrzenia 

 • Utworzyć program uczciwego wynagrodzenia

 • Poprawić stan zdrowia i odżywienia oraz samopoczucie pracowników

 • Zredukować liczbę urazów i wypadków w miejscu pracy 

Dowiedz się więcej o sprawiedliwym traktowaniu w miejscu pracy

Do roku 2020 stworzymy możliwości dla 5 milionów kobiet.

Pomogliśmy 1 850 000 kobiet w uzyskaniu dostępu do inicjatyw, które nastawione są na promowanie ich bezpieczeństwa oraz rozwój ich umiejętności i możliwości

 • Zbudować organizację zbalansowaną pod względem płci, zwłaszcza w obszarze kierownictwa

 • Promować bezpieczeństwo kobiet w społecznościach, w których prowadzimy działalność

 • Zwiększyć dostęp do szkoleń i umożliwić poprawę umiejętności

 • Stworzyć więcej możliwości w zakresie naszego detalicznego łańcucha wartości

Dowiedz się więcej o możliwościach dla kobiet

Do roku 2020 nasza działalność wywrze pozytywny wpływ na życie 5,5 miliona osób.

746 000 drobnych rolników i 1,73 miliona drobnych sprzedawców detalicznych uzyskało dostęp do inicjatyw, które mają na celu udoskonalenie praktyk rolniczych lub zwiększenie dochodu

 • Poprawić warunki bytowe drobnych rolników

 • Zwiększyć dochody drobnych sprzedawców detalicznych

Dowiedz się więcej o integracyjnym przedsiębiorstwie
Key
 • Cel osiągnięty

  This is the number of targets we have achieved

 • Zgodnie z planem

  This is the number of targets we are on track to achieve

 • Niezgodnie z planem

  This is the number of targets we are currently not on track

 • %

  Cel osiągnięty częściowo

  This is the percentage of the target we are on track to achieve

* Nasze cele w zakresie ochrony środowiska określane są w odniesieniu do „zużycia na konsumenta”. Oznacza to jednokrotne użycie lub jedną porcję produktu.

+ W siedmiu krajach ubogich w wodę, w których zamieszkuje około połowa światowej populacji.

Niezależna ocena dokonywana przez PwC

Zobacz, jakie poczyniliśmy postępy

1,24 miliarda ludzi

Pomogliśmy poprawić stan zdrowia i warunki higieniczne ponad 1,24 miliarda osób.

Ponad połowa

Ponad połowa wykorzystywanych przez nas surowców rolnych, takich jak olej palmowy, papier i herbata, pochodzi obecnie ze źródeł zrównoważonych.

Miliony

Poprawiliśmy jakość życia milionów osób dzięki takim inicjatywom jak nasze programy wsparcia drobnych producentów rolnych i sprzedawców detalicznych.

Od dawna wiemy, że rozwój nie stoi w sprzeczności ze zrównoważonym stylem życia. Każdego roku uzyskujemy więcej dowodów na korzyści płynące z Planu życia w sposób zrównoważony firmy Unilever (USLP) — zarówno dla naszej firmy, jak i społeczeństwa i środowiska.

Szybszy rozwój

Shopping trolly
26

marek odpowiadających zrównoważonemu stylowi życia

Przeprowadzone przez nas badania wykazały, że ponad połowa naszych klientów już kupuje lub chce kupować w sposób zrównoważony. Dlatego właśnie stworzyliśmy nasze marki „Z misją”, które mają wyraźnie określony cel w odniesieniu do problemów społecznych i ochrony środowiska oraz przyczyniają się do realizacji Planu USLP.

Obecnie mamy 26 marek odpowiadających zrównoważonemu stylowi życia, w tym Dove, Lipton, Hellmann’s i Seventh Generation. Tempo ich rozwoju nieustannie przekraczało średnie tempo dla Unilever. .

Niższe koszty

diffrent currency
600 mln EUR

oszczędności na kosztach energii dzięki programom ekoefektywności od 2018 roku

Ograniczając produkcję odpadów oraz zużycie energii, surowców i zasobów naturalnych, poprawiamy efektywność i obniżamy koszty, a jednocześnie stajemy się w mniejszym stopniu zależni od wahań cenowych.

Dzięki udoskonaleniu procesów ekoefektywności od 2008 roku zaoszczędziliśmy na energii ponad 600 milionów EUR.

Mniejsze ryzyko

Farmer with spade
56%

surowców rolnych pochodzących ze zrównoważonych źródeł

Prowadząc działalność w sposób zrównoważony, możemy zabezpieczyć nasz łańcuch dostaw na przyszłość przed ryzykiem związanym ze zmianą klimatu i pozyskiwaniem surowców.

Do końca 2018 roku 56% naszych surowców rolnych pochodziło ze zrównoważonych upraw.

Większe zaufanie

Shaking hands
50

Najchętniej wybierany pracodawca w około 50 krajach

Oparcie naszego modelu biznesowego na zrównoważonym rozwoju pozwala nam pozostawać dla konsumentów znaczącym partnerem oraz umacniać relacje z udziałowcami.

Jesteśmy najchętniej wybieranym przez absolwentów pracodawcą w branży FMCG w ponad 50 krajach.


Widzimy rezultaty i wyciągamy wnioski

Free to be myself

Dzięki naszemu Planowi życia w sposób zrównoważony osiągnęliśmy świetnie wyniki. Wiemy, że przyczynia się on do rozwoju firmy, ponieważ dostrzegamy, że klienci wybierają marki służące społecznym celom, takie jak Dove, Hellmann’s, Ben & Jerry’s i Cif.

Dowiedzieliśmy się również sporo o oczekiwaniach naszych konsumentów i nadal będziemy wprowadzać odpowiednie zmiany. Jednym z naszych największych wyzwań jest wywarcie wpływu na zmianę poza naszą firmą — w obszarze, nad którym nie mamy bezpośredniej kontroli.

Nieustannie poszukujemy nowych pomysłów i sposobów udoskonalenia naszego łańcucha wartości. Wiemy, że współpraca z innymi to klucz do rozwiązania wielu problemów dotyczących zrównoważonego stylu życia, dlatego w nadchodzących latach będziemy koncentrować się na niej w jeszcze większym stopniu.

Jako firma spoglądamy w przyszłość, dostosowując się i ewoluując, by nieustannie być o krok do przodu.

Dzięki temu czego się nauczyliśmy, wprowadzamy zmiany, których chcemy być świadkami.

Razem zmienimy sposób prowadzenia biznesu.

Jesteś z nami?

Back to top

DOŁĄCZ DO NAS

Zawsze jesteśmy chętni do nawiązania kontaktu z ludźmi, którzy tak jak my, troszczą się o naszą wspólną przyszłość dzięki wcielaniu w życie zasad zrównoważonego rozwoju.

KONTAKT

Skontaktuj się z Unilever i specjalistycznymi zespołami lub znajdź dane kontaktowe oddziałów na całym świecie.

Kontakt