Budujemy firmę, z której świat może być dumny

Dziesięć lat temu rozpoczęliśmy podróż do osiągnięcia pozycji najbardziej zrównoważonej firmy na świecie.

Aby udowodnić, że rozwój nie musi odbywać się kosztem ludzi i naszej planety.

Aby pokazać, że działalność biznesowa może przynosić dobro – poprzez działania, a nie jedynie słowa.

Osiągnęliśmy wiele wyznaczonych celów, choć nie udało nam się zrealizować wszystkich.

Po upływie dekady dzielimy się tym, czego nauczyliśmy się w tym czasie.

I stawiamy te wnioski w centrum nowej, jeszcze ambitniejszej strategii.

Spojrzenie wstecz na pionierską dekadę

W 2010 r. rozpoczęliśmy realizację Planu życia w sposób zrównoważony Unilever (USLP).

USLP zmienił zasady gry. W czasach, gdy większość firm postrzegała zrównoważony rozwój i działalność biznesową jako dwie odrębne kwestie, my zrozumieliśmy, że są one ze sobą ściśle powiązane.

Nasz plan nie ograniczał się do zrównoważonego stylu życia.

Był to plan stworzenia odnoszącej sukcesy, zrównoważonej firmy.

Przyjrzeliśmy się wszystkim ogniwom naszego łańcucha wartości i skoncentrowaliśmy nasze działania na najistotniejszych celach światowej agendy zrównoważonego rozwoju.

Ochrona klimatu. Równość płci. Zdrowie i odżywianie miliardów ludzi. Szacunek dla środowiska. Świat bardziej sprawiedliwy i większego dobrobytu

Następnie, powiązaliśmy te cele z kompleksowym zbiorem naszych założeń w zakresie zrównoważonego rozwoju – prawdopodobnie najobszerniejszym, jaki kiedykolwiek wyznaczyła przed sobą firma naszej wielkości

Byliśmy świadkami tego, jak nasza praca zmienia otaczający nasz świat – stwarzając możliwości rozwoju i wzmacniając pozycję kobiet , chroniąc lasy, poprawiając stan zdrowia ludzi i wspierając zrównoważone rolnictwo.

Widzieliśmy też korzyści dla naszej firmy.

Choć osiągnęliśmy bardzo wiele, przed nami jeszcze sporo pracy.

Nie udało nam się wprowadzić w życie wszystkich założeń.

Nie zrealizowaliśmy wszystkich wyznaczonych celów.

A w kilku przypadkach dostaliśmy bolesną nauczkę.

Jak to zrobiliśmy?

Po dziesięciu latach realizacji USLP widzimy wpływ jaki wywarliśmy

Plan życia w sposób zrównoważony Unilever

Plan życia w sposób zrównoważony Unilever został opracowany, by uniezależnić wzrost naszej firmy od szkodliwych konsekwencji dla środowiska przy jednoczesnym zwiększeniu naszego pozytywnego wpływu społecznego

Nasz Plan zakłada realizację trzech głównych celów, które zawierają dziewięć zobowiązań dotyczących naszych działań społecznych, środowiskowych i ekonomicznych na przestrzeni całego łańcucha wartości. Współpracując z innymi, nadal będziemy koncentrować się na tych obszarach, w których możemy przyczynić się do największych zmian i wspierać realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Mamy trzy główne cele

Poprawa stanu zdrowia
i samopoczucia
ponad

1 miliarda ludzi

Do 2020 roku pomożemy ponad miliardowi ludzi w podjęciu działań na rzecz poprawy stanu zdrowia i dobrego samopoczucia.

UN Sustainability Development Plan

Podejmujemy działania w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ


Do 2020 roku pomożemy ponad miliardowi ludzi w podjęciu działań na rzecz poprawy stanu zdrowia i warunków higienicznych. Przyczyni się to do ograniczenia częstotliwości występowania zagrażających życiu chorób, takich jak biegunka.

Do końca 2019 roku dotarliśmy do 1,3 miliarda ludzi

 • Ograniczyć występowanie chorób biegunkowych i układu oddechowego dzięki myciu rąk

 • Zapewnić bezpieczną wodę pitną

 • Poprawić dostęp do odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych

 • Poprawić zdrowie jamy ustnej

 • Przyczynić się do podniesienia samooceny

 • Pomóc w szybszym gojeniu się skóry

Dowiedz się więcej o zdrowiu i higienie

Będziemy nieustannie pracować nad poprawą smaku i wartości odżywczych wszystkich naszych produktów. Większość naszych produktów odpowiada międzynarodowym zaleceniom w zakresie standardów żywieniowych lub nawet je przewyższa. Nasze zobowiązanie sięga jednak dalej: do 2020 roku podwoimy w naszym portfolio liczbę produktów, które spełniają Najwyższe Standardy Żywieniowe według uznawanych na skalę ogólnoświatową wytycznych dietetycznych. Pomoże to setkom milionów osób w utrzymywaniu zdrowszej diety.

W 2019 roku 56% produktów z naszego portfolio (w ujęciu ilościowym) spełniało Najwyższe Standardy Żywieniowe

 • Ograniczyć ilość soli
Tłuszcze nasycone:
 • Ograniczyć ilość tłuszczów nasyconych

 • Zwiększyć ilość niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych

 • Ograniczyć tłuszcze nasycone w większej liczbie produktów

  (Cele nie podlegają już pomiarom ani nie są zgłaszane od czasu sprzedaży naszego segmentu margaryn w 2018 roku).

 • Wyeliminować tłuszcze trans
 • Ograniczyć ilość cukru
Mniejsza ilość kalorii:
 • W lodach dla dzieci
 • W większej ilości produktów lodowych
 • Przekazywać informacje o zdrowym sposobie odżywiania

Dowiedz się więcej o poprawie sposobu odżywiania

Ograniczenie
wpływu
na środowisko

o połowę

Do 2030 roku, wraz z rozwojem naszej działalności, zmniejszyć o połowę wpływ produkcji i korzystania z naszych produktów na środowisko.*

UN Sustainability Development Plan

Podejmujemy działania w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Cykl życia naszych produktów:

Do 2030 roku zmniejszyć o połowę emisję gazów cieplarnianych w całym cyklu życiowym naszych produktów.

Od 2010 roku emisja gazów cieplarnianych związana z wykorzystywaniem naszych produktów przez konsumentów wzrosła o około 2%*

Nasza produkcja:

Do 2020 roku emisja CO2 związana ze zużyciem energii przez nasze fabryki będzie na poziomie równym lub niższym niż w 2008 roku pomimo znacznego wzrostu produkcji.

Redukcja o 65% emisji CO2 związanej ze zużyciem energii na tonę produkcji od 2008 roku

Wdrożyć proces produkcji, który jest korzystny z punktu widzenia bilansu węglowego:
 • Pozyskiwać całą energię ze źródeł odnawialnych

 • Pozyskiwać energię elektryczną ze źródeł odnawialnych

 • Wyeliminować węgiel ze źródeł energii

 • Udostępniać nadwyżki energii społecznościom lokalnym

Ograniczyć emisję gazów cieplarnianych związaną z praniem odzieży:
 • Zmiana formuły
 • Ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w transporcie

 • Ograniczyć emisję gazów cieplarnianych związaną z chłodzeniem
 • Ograniczyć zużycie energii w naszych biurach
 • Ograniczyć podróże służbowe pracowników
Dowiedz się więcej o gazach cieplarnianych

Nasze produkty w użyciu:

Do 2020 roku zmniejszyć o połowę ilość wody zużywaną przez konsumentów podczas korzystania z naszych produktów.+

Od 2010 roku emisja gazów cieplarnianych związana z wykorzystywaniem naszych produktów przez konsumentów wzrosła o około 1%*

Nasza produkcja:

Do 2020 roku emisja CO2 związana ze zużyciem energii przez nasze fabryki będzie na poziomie równym lub niższym niż w 2008 roku pomimo znacznego wzrostu produkcji.

Redukcja o 47% poboru wody na tonę produkcji od 2008 roku

Ograniczyć ilość wody wykorzystywanej w procesie prania:
 • Produkty, które wiążą się z mniejszym zużyciem wody

 • Ograniczyć ilość wody wykorzystywaną w rolnictwie

Dowiedz się więcej o zużyciu wody

Nasze produkty:

Do 2020 roku zmniejszyć o połowę ilość odpadów związaną z utylizacją naszych produktów.

Od 2010 roku o około 32% zmalała ilość odpadów związana z korzystaniem z naszych produktów przez konsumentów*

Nasza produkcja:

Do 2020 roku łączna ilość odpadów przeznaczonych do utylizacji będzie na poziomie równym lub niższym niż w 2008 roku pomimo znacznego wzrostu produkcji.

Redukcja o 96% łącznej ilości odpadów na tonę produkcji od 2008 roku

Ograniczyć ilość odpadów poprodukcyjnych:
 • Zero odpadów (o charakterze innym niż niebezpieczny) przekazywanych na wysypiska
 • Opakowania z tworzyw sztucznych nadające się do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania

 • Ograniczyć ilość opakowań

Recykling opakowań:
 • Zwiększyć wskaźniki recyklingu i odzyskiwania

 • Zwiększyć ilość poddawanych recyklingowi materiałów

 • Rozwiązać problem odpadów po produktach w saszetkach

 • Wyeliminować PCW

Ograniczyć ilość odpadów w biurach:
 • Poddawać recyklingowi, ponownie wykorzystywać, odzyskiwać

 • Ograniczyć zużycie papieru

 • Wyeliminować papier w procesie pracy

Dowiedz się więcej o odpadach i opakowaniach

Do 2020 roku będziemy pozyskiwać 100% naszych surowców rolnych ze zrównoważonych źródeł.

Do końca 2019 roku 62% surowców rolnych pochodziło ze zrównoważonych źródeł

 • Zrównoważone źródła oleju palmowego

 • Papier i karton

 • Ziarna soi i olej sojowy

 • Herbata

 • Owoce

 • Warzywa

 • Kakao

 • Cukier

 • Olej słonecznikowy

 • Olej rzepakowy

 • Nabiał

 • Sprawiedliwy Handel Ben & Jerry’s

 • Jaja od kur z wolnego wybiegu

 • Zwiększyć ilość materiałów biurowych pozyskiwanych ze zrównoważonych źródeł

Dowiedz się więcej o zrównoważonym pozyskiwaniu zasobów

Zapewnienie
środków do życia
milionom

ludzi

Do 2020 roku, wraz z rozwojem naszej działalności, chcemy zapewnić więcej środków do życia milionom ludzi.

UN Sustainability Development Plan

Podejmujemy działania w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ


Do 2020 roku zapewnimy bardziej konsekwentne przestrzeganie praw człowieka we wszystkich obszarach naszej działalności i rozszerzonego łańcucha dostaw.

70% wydatków na zaopatrzenie trafia do dostawców, którzy spełniają nasze Obowiązkowe wymagania w zakresie polityki odpowiedzialnego zaopatrzenia


Nieustannie kładziemy nacisk na prawa człowieka, koncentrując się na 8 istotnych kwestiach w naszym Raporcie o prawach człowieka


Łączna częstotliwość wypadków podlegających rejestracji w naszych zakładach osiągnęła poziom 0,76 na milion roboczogodzin

 • Wdrożenie Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka

 • Zapewnić, by 100% wydatków na zaopatrzenie było zgodnych z naszą Polityką odpowiedzialnego zaopatrzenia

 • Utworzyć program uczciwego wynagrodzenia

 • Poprawić stan zdrowia i odżywienia oraz samopoczucie pracowników

 • Zredukować liczbę urazów i wypadków w miejscu pracy

Dowiedz się więcej o sprawiedliwym traktowaniu w miejscu pracy

Do roku 2020 stworzymy możliwości dla 5 milionów kobiet.

Pomogliśmy 2,34 miliona kobiet w uzyskaniu dostępu do inicjatyw, które nastawione są na promowanie ich bezpieczeństwa oraz rozwój ich umiejętności i możliwości

 • Zbudować organizację zbalansowaną pod względem płci, zwłaszcza w obszarze kierownictwa

 • Promować bezpieczeństwo kobiet w społecznościach, w których prowadzimy działalność

 • Zwiększyć dostęp do szkoleń i umożliwić poprawę umiejętności

 • Stworzyć więcej możliwości w zakresie naszego detalicznego łańcucha wartości

Dowiedz się więcej o możliwościach dla kobiet

Do roku 2020 nasza działalność wywrze pozytywny wpływ na życie 5,5 miliona osób.

793 000 drobnych rolników i 1,81 miliona drobnych sprzedawców detalicznych uzyskało dostęp do inicjatyw, które mają na celu udoskonalenie praktyk rolniczych lub zwiększenie dochodu

 • Poprawić warunki bytowe drobnych rolników

 • Zwiększyć dochody drobnych sprzedawców detalicznych

Dowiedz się więcej o integracyjnym przedsiębiorstwie
Key
 • Cel osiągnięty

  This is the number of targets we have achieved

 • Zgodnie z planem

  This is the number of targets we are on track to achieve

 • Niezgodnie z planem

  This is the number of targets we are currently not on track

 • %

  Cel osiągnięty częściowo

  This is the percentage of the target we are on track to achieve

* Nasze cele w zakresie ochrony środowiska określane są w odniesieniu do „zużycia na konsumenta”. Oznacza to jednokrotne użycie lub jedną porcję produktu.

+W siedmiu krajach ubogich w wodę, w których zamieszkuje około połowa światowej populacji.

Ocena dokonywana przez PricewaterhouseCoopers (PwC). Zobacz niezależną ocenę & nasze wskaźniki pomiarowe.

Podążanie w kierunku wyznaczonym przez Kompas

Dokąd teraz będziemy zmierzać, skoro nasz Plan życia w sposób zrównoważony obejmował okres do 2020 roku?

Pójdziemy dalej.

Mamy absolutną pewność, że obrany przez nas kierunek jest właściwy – i dla nas, i dla świata. Dzięki doświadczeniom zdobytym podczas realizacji USLP zamierzamy stworzyć ruch, w którym wszyscy nasi dostawcy, klienci i konsumenci będą uczestniczyć w budowaniu lepszej przyszłości.

Czym charakteryzuje się taka działalność biznesowa?

Wierzymy, że musi być prowadzona świadomie i z myślą o przyszłości.

Aby zrealizować ten cel, będziemy kierować się naszym nowym Kompasem – jedną strategią zrównoważonej działalności biznesowej opartą na trzech kluczowych przekonaniach:

Marki, które mają purpose, czyli wyższy cel , odnotowują wzrost

Firmy, które mają purpose , utrzymują się w biznesie

Ludzie, którzy mają purpose , rozwijają się

Cieszymy się na myśl o tym, że dołączysz do nas w tej podróży.

Wykorzystamy to, co najlepsze w działalności biznesowej, by stworzyć świat, w jakim wszyscy chcemy żyć. Stworzymy firmę, z której świat może być dumny.