Toggle Szukaj

  1. Home
  2. Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój: lepsza przyszłość

W Unilever wierzymy, że wzrost gospodarczy nie powinien mieć miejsca kosztem ludzi i naszej planety. Dlatego właśnie zmieniliśmy sposób, w jaki prowadzimy działalność, i dlatego chcemy wpłynąć na zmianę sposobu prowadzenia działalności przez inne przedsiębiorstwa.

Nasz model biznesowy zakłada trwały, zyskowny, konkurencyjny i odpowiedzialny rozwój.

Dlatego też opracowaliśmy Plan życia w sposób zrównoważony firmy Unilever (Unilever Sustainable Living Plan, USLP), który od siedmiu lat stanowi podstawę wszystkich naszych działań.

Plan USLP zakłada ukierunkowany rozwój poszczególnych marek, redukcję kosztów naszej działalności, ograniczenie ryzyka i pomoc w budowaniu zaufania — co tworzy długoterminową wartość dla wielu naszych udziałowców.

Osiągnęliśmy już lub jesteśmy w trakcie realizacji ponad 80% określonych w czasie celów, które koncentrują się na ograniczeniu wpływu na środowisko naturalne, poprawie stanu zdrowia i samopoczucia światowej populacji oraz zapewnieniu środków do życia milionom ludzi.

Zobacz, jak nasz Plan tworzy wartość

Plan życia w sposób zrównoważony firmy Unilever ma trzy główne założenia:

  1. Do 2020 roku pomóc ponad 1 miliardowi ludzi w podjęciu działań na rzecz poprawy stanu zdrowia i dobrego samopoczucia.
  2. 2. Do 2030 roku, wraz z rozwojem naszej działalności, zmniejszyć o połowę wpływ produkcji i korzystania z naszych produktów na środowisko.
  3. 3. Do 2020 roku, wraz z rozwojem naszej działalności, zapewnić więcej środków do życia milionom ludzi.

Poprzez realizację tych celów tworzymy wartość zarówno dla naszej firmy, jak i dla społeczeństwa.

Szybszy rozwój

Deodorant factory worker

Badania wskazują na to, że konsumenci aktywnie wybierają marki, które ich zdaniem angażują się w działalność na rzecz społeczeństwa lub ochrony środowiska naturalnego. Dlatego właśnie opracowujemy nasze marki „życia w sposób zrównoważony”.

Mamy teraz w programie "życie w sposób zrównoważony" 18 marek, w tym Dove, Lipton i Hellmann's i wszystkie one mają jasno określony cel związany z zagadnieniami społecznymi lub środowiskowymi przyczyniając się do realizacji USLP. W roku 2016 marki te były odpowiedzialne za 60% naszego wzrostu i rosną o ponad 50% szybciej niż pozostała część biznesu.

Niższe koszty

Chinese factory worker

Ograniczając produkcję odpadów oraz zużycie energii, surowców i zasobów naturalnych, poprawiamy efektywność i obniżamy koszty, a jednocześnie stajemy się w mniejszym stopniu zależni od wahań cenowych.

Od 2008 roku zaoszczędziliśmy ponad 700 milionów EUR dzięki stosowaniu ekoefektywności w naszych zakładach produkcyjnych.

Mniejsze ryzyko

Prowadząc działalność w sposób zrównoważony, możemy zabezpieczyć nasz łańcuch dostaw na przyszłość przed ryzykiem związanym ze zmianą klimatu i pozyskiwaniem surowców.

W 2016 r. 51% naszych surowców rolnych pochodziło ze zrównoważonych upraw.

Większe zaufanie

Oparcie naszego modelu biznesowego na zrównoważonym rozwoju pozwala nam pozostawać dla konsumentów znaczącym partnerem oraz umacniać relacje z udziałowcami.

Nasz Plan USLP jest inspiracją dla aktualnych i przyszłych pracowników. Utrzymujemy status „Najchętniej wybieranego przez absolwentów pracodawcy” w branży szybko zbywalnych towarów konsumpcyjnych w 34 krajach.

Zrównoważony rozwój — największa okazja gospodarcza naszych czasów

Według najnowszych szacunków prawie miliard ludzi nadal żyje w skrajnym ubóstwie. Jedna osoba na dziewięć jest niedożywiona, a jednocześnie jedna na dziesięć cierpi z powodu otyłości. W wielu regionach nasilają się niepokoje polityczne i społeczne, a my przekraczamy wiele naturalnych ograniczeń naszej planety.

To ogromne wyzwania.

Próba sprostania im stwarza też wielkie możliwości rozwoju i odniesienia sukcesu dla ludzi i przedsiębiorstw.

We wrześniu 2015 r. zatwierdzono 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Stanowią one globalną „listę zadań” w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, walki z niesprawiedliwością i nierównością oraz położenia kresu ubóstwu. Sektor biznesowy odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu tych celów i nadal będzie kluczowym graczem w procesie ich realizacji.

Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju stwarzają bezprecedensowe możliwości gospodarcze. Według szacunków Komisji ds. Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju realizacja tych celów może stworzyć cenne możliwości rynkowe, napędzając wzrost gospodarczy na poziomie nawet 12 trylionów USD i tworząc 380 milionów miejsc pracy.

Zrównoważony rozwój wymaga pracy zespołowej

Oprócz realizacji Planu życia w sposób zrównoważony firmy Unilever wykorzystujemy skalę, wpływy i zasoby naszego przedsiębiorstwa, by wywrzeć realny wpływ na istotne sprawy. Mamy świadomość, że możemy to osiągnąć tylko dzięki współpracy z innymi przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i rządami. Kolektywne działania to najpotężniejsze narzędzie umożliwiające wprowadzenie pozytywnych zmian.

Koniec wycinania lasów

Worker surveys jungle site

Wraz z innymi firmami z naszej branży zobowiązaliśmy się do osiągnięcia do 2020 r. poziomu zerowego wylesiania netto na potrzeby czterech towarów — oleju palmowego, soi, papieru i kartonu oraz wołowiny.

W Indonezji 40% oleju palmowego pochodzi od drobnych rolników. Dzięki partnerstwu z organami rządowymi prowincji Central Kalimantan oraz samorządem Kotawaringin Barat i instytutem Yayasan Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) nawiązaliśmy współpracę z ponad 600 niezależnymi rolnikami, którzy uprawiają ponad 1400 hektarów ziemi w celu uzyskania certyfikacji. Zapewnimy produkcję oleju palmowego w sposób zrównoważony w każdej wiosce, dostarczając jednocześnie środki do życia ludziom i chroniąc lasy.

Promowanie zrównoważonego rolnictwa

Farmer checking tomato crop

Jako jeden z największych nabywców takich produktów rolnych, jak herbata, olej palmowy i warzywa, wraz z naszymi partnerami pracujemy na rzecz zakończenia głodu, osiągnięcia bezpieczeństwa żywnościowego i poprawy odżywiania.

Z uwagi na fakt, że drobni rolnicy często sprzedają swoje najbardziej wartościowe produkty, we współpracy z Globalnym Stowarzyszeniem na rzecz Lepszego Odżywiania (Global Alliance for Improved Nutrition, GAIN) i Inicjatywą na rzecz Zrównoważonego Handlu (Sustainable Trade Initiative, IDH) uruchomiliśmy program żywnościowy „Nasiona Dobrobytu”. Na wszystkich poziomach łańcuchów dostaw program promuje znaczenie wartościowej żywności, zróżnicowanej diety i mycia rąk za pomocą mydła. Rodziny otrzymują również środki umożliwiające uprawę własnego ogródka warzywnego. W ramach zakończonej sukcesem edycji pilotażowej programem objętych zostało 2600 rolników w stanie Tamilnadu w Indiach. Zostanie on teraz rozszerzony, by przynieść korzyści kolejnym 300 000 ludzi.

Czysta woda i odpowiednie warunki sanitarne

Indian children washing their hands

Naszą ambicją jest zapewnienie powszechnego dostępu do bezpiecznej wody pitnej i odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych. Rozwiązanie tych problemów we współpracy z naszymi partnerami może znacznie ograniczyć choroby, które są przyczyną kłopotów zdrowotnych i śmierci wielu ludzi.

Jedna trzecia światowej populacji nie ma dostępu do czystej, bezpiecznej toalety. Program „Akademia Toaletowa Domestos” to jeden ze sposobów, na jaki Domestos wraz z partnerami stara się rozwiązać ten problem. W ramach tego programu lokalni przedsiębiorcy są szkoleni w zakresie dostarczania, instalowania i konserwacji toalet, a społeczności lokalne są edukowane w kwestii znaczenia warunków sanitarnych. Dzięki pomocy naszych partnerów od 2014 r. przeszkolonych zostało ponad 500 przedsiębiorców, a ponad 116 000 toalet trafiło to około 619 000 ludzi w Indiach i w Wietnamie.

Możliwości dla kobiet

Shakthi woman talking

Kobiety odgrywają kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju — zarówno jako partnerki zmiany, jak i jej beneficjentki. Wyzwolenie ekonomicznego i społecznego potencjału kobiet mogłoby przyczynić się do zwiększenia globalnego rocznego PKB o 28 trylionów USD do 2025 r.

We współpracy z TechnoServe założyliśmy centra „Sunlight Water Center”, które dostarczają żyjącym w Nigerii społecznościom czystą wodę w przystępnych cenach. Centra pełnią również w wioskach funkcję sklepów, pomagając zarządzającym im kobietom zdobyć umiejętności biznesowe i zapewniając im stałą pensję. Celem jest utworzenie 1000 takich ośrodków, co stanowi dla Unilever rosnące możliwości biznesowe rzędu nawet 20 milionów EUR.


Lepsza przyszłość

Zdajemy sobie sprawę z ogromu stojących przed nami wyzwań, ale jesteśmy nastawieni optymistycznie. W połączeniu z dowodami na rozwój naszej firmy wyznaczenie tych celów pomogło nam odbudować wiarę w to, że jesteśmy nie tylko na właściwej drodze, ale że jest to jedyna droga do trwałego, zyskownego, konkurencyjnego i odpowiedzialnego rozwoju. Lepsza przyszłość już się zaczęła.

Back to top