Przejdź do zawartość
Ujęcie palmy w górę

Wprowadzenie do kolejnej ery zrównoważonego rozwoju

Mniej rzeczy, lepsze wykonanie, większy wpływ

Nasz Plan Działań na Rzecz Rozwoju otwarcie podchodzi do tych wyzwań. W nadchodzących latach skupimy się na czterech priorytetach zrównoważonego rozwoju.

Ilustracja zrównoważonych działań

Klimat

Naszą ambicją jest zapewnienie zerowej emisji gazów cieplarnianych w naszym łańcuchu dostaw.

Zestaw paneli solarnych

Przyroda

Naszą ambicją jest stworzenie odpornych i regenerujących się ekosystemów naturalnych i rolniczych.

Pole rosnącego ryżu

Tworzywa sztuczne

Naszą ambicją jest położyć kres zanieczyszczeniu plastikiem poprzez jego redukcję, wprowadzenie obiegu zamkniętego i odpowiednie partnerstwa.

Stosy plastiku

Warunki bytowe

Naszą ambicją jest zapewnienie godnych warunków bytowych dla wszystkich w naszym globalnym łańcuchu wartości, w tym poprzez wynagradzanie ich pracy na poziomie zapewniającym godziwe życie.

Kobieta pracująca w małym sklepie
Mężczyzna stojący przed panelami solarnymi
Wróć do góry