Działania na rzecz klimatu

Wierzymy w lepszą przyszłość. Między innymi w to, że zdrowie planety jest tak samo ważne jak stabilność globalnej gospodarki.

Przestawiamy się na odnawialne źródła energii we wszystkich operacjach, znajdując nowe niskowęglowe składniki, na nowo opracowując produkty, aby oferować alternatywy oparte na roślinach, takie jak wegańska żywność czy środki czystości wolne od paliw kopalnych.

Do 2039 roku chcemy osiągnąć zerową emisję z naszych produktów do punktu sprzedaży. To 11 lat wcześniej od celu 2050 wyznaczonego w Porozumieniu Paryskim w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Więcejna naszej globalnej stronie.

Chroń i regeneruj naturę.

Mamy ambitne plany, by przekształcić nasz łańcuch dostaw, w tym zredukować do zera jego wpływ na wylesianie do 2023 roku. Ale nie możemy tego zrobić sami. Wprowadzenie niezbędnych zmian systemowych jest uzależnione od współpracy z partnerami, dostawcami i właścicielami niewielkich gospodarstw rolnych na całym świecie. Nasze marki zainwestowały 1 mld euro w realizację celów związanych z klimatem i naturą, a my zwiększamy przejrzystość, wykorzystując dźwignię technologiczną i wprowadzając nasze nowe Zasady rolnictwa regeneracyjnego, aby zwiększać dochody rolników, zabezpieczać sprawiedliwe i zrównoważone źródła utrzymania oraz przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu i ekologicznemu.

Więcejna naszej globalnej stronie.

Świat wolny od odpadów

Przechodzenie do gospodarki o obiegu zamkniętym to centralny punkt naszej strategii dla świata bez odpadów.

Wyznaczamy sobie ambitne i wzajemnie powiązane cele, aby zmniejszać ilość wytwarzanych przez nas odpadów. Są to cele dot. tworzyw sztucznych i opakowań, odpadów żywności oraz innych odpadów z naszych fabryk i operacji.

Nie zrealizujemy swojej strategii, jeśli nie poradzimy sobie z odpadami, znajdując innowacyjne sposoby na zmniejszanie, ponowne wykorzystywanie i wielokrotny recykling materiałów w obiegu zamkniętym.

Więcejna naszej globalnej stronie.

Pozytywne żywienie

Światowy system żywnościowy nie działa tak jak powinien. Pomagamy go naprawić.

Jako jeden z wiodących dostawców dóbr konsumpcyjnych na świecie, dysponujący dużym portfolio żywności i napojów, możemy pomóc kształtować globalny system żywnościowy, który będzie sprawiedliwy dla każdego. A im więksi jesteśmy, tym szybciej możemy wprowadzać zmiany.

Future Foods to nasz nowy odważny zbiór zobowiązań do pomagania ludziom w przechodzeniu na zdrowszą dietę i zmniejszania szkodliwych oddziaływań łańcucha żywności na środowisko.

Więcejna naszej globalnej stronie.

Zdrowie i dobre samopoczucie

Wierzymy, że dostęp do dobrego zdrowia powinien być prawem, a nie przywilejem. Ogół społeczeństwa dysponuje wiedzą, jak sobie radzić z tymi problemami: dzięki temu nikt nie powinien pozostać w tyle.

Jesteśmy zdeterminowani, aby wykorzystać skalę i zasięg naszych marek i programów do poprawy zdrowia, dobrostanu i integracji społecznej ludzi.

Nie tylko dzięki lepszym, bardziej innowacyjnym produktom, ale przez przekraczanie barier, które tak często hamują ludzi w działaniu.

Więcejna naszej globalnej stronie.

Równość, różnorodność i integracja społeczna

Chcemy zobaczyć świat, w którym nikt nie jest wykluczony. Jeszcze się to nie udało. Sprawiedliwość społeczna i uczciwość nie zostały osiągnięte w każdym zakątku świata.

I dlatego postawiliśmy sobie ambitny cel, by stać się pionierem różnorodności i integracji, wykorzystując naszą działalność i wpływy do przełamywania barier i tworzenia możliwości w naszych miejscach pracy, łańcuchach dostaw i dystrybucji, oraz w całym społeczeństwie.

Więcejna naszej glonalnej stronie.

Podnoszenie standardów życiowych

Wierzymy, że biznes może pomóc w walce z nierównością społeczną, i jesteśmy zdeterminowani, by podnosić standardy życiowe dzięki naszemu łańcuchowi wartości.

Oznacza to zapewnianie naszym pracownikom wynagrodzenia wystarczającego do zapewnienia potrzeb życiowych, a także wyjście poza własny biznes. Interesujemy się pracownikami i właścicielami małych firm, którzy dostarczają nasze towary i usługi, aby mieć pewność, że mają środki do godnego życia i szansę na odpowiednie wsparcie w rozwoju.

Wyznaczyliśmy sobie jasne cele, które pomogą nam w dążeniu do równości na całym świecie.

Więcejna naszej globalnej stronie.

Przyszłość pracy

Przyszłość pracy to nie tylko dane, roboty i algorytmy – tutaj naprawdę chodzi o ludzi. A przyszłość pracy możemy wyraźnie zobaczyć tylko jako świat, w którym ludzie cieszą się życiem.

Uważamy, że satysfakcjonująca praca jest prawem każdego człowieka – i podejmujemy istotne działania, aby ją zapewnić swoim pracownikom i innym ludziom.

Umożliwiamy każdej osobie adaptowanie się i rozwój, a w konsekwencji optymalne wykorzystywanie własnego potencjału w zmieniającym się środowisku pracy – dzięki wyborowi nowej ścieżki kariery czy innego sposobu pracy albo przekwalifikowaniu się.

A robiąc to wszystko, pomagamy każdemu nadążać za zmianami i znajdować zadowolenie z pracy.

Więcej na naszej globalnej stronie.

Odpowiedzialny biznes

Nasze zasady odpowiedzialnego biznesu stanowią podstawę wszystkiego, co robimy.

Mamy silne wartości oraz wyraźne zasady i standardy, aby zapewniać nie tylko prawidłowe wykonywanie zadań przez pracowników, ale także prawidłowe wyznaczenie tych zadań.

Od każdego pracownika Unilever oczekujemy, by był ambasadorem naszych wysokich standardów etycznych. Chcemy tworzyć środowisko, w którym pracownicy nie tylko przestrzegają naszych wartości – takich jak uczciwość, szacunek, odpowiedzialność i wytyczanie nowych dróg – w pracy, ale są czujni w identyfikowaniu potencjalnych problemów i nie obawiają się ich zgłaszać.

Dążymy do wywierania pozytywnego wpływu w całym łańcuchu wartości, współpracując z dostawcami, dystrybutorami i wszystkimi podmiotami zewnętrznymi, aby podnosić poprzeczkę w takich kwestiach jak prawa człowieka oraz zwalczanie przekupstwa i korupcji.

Więcej na naszej globalnej stronie

Przestrzegaj praw człowieka

Prawa człowieka są uniwersalne i niezmienne. Ale świat szybko się zmienia, a niektóre z tych zmian stanowią zagrożenie dla praw człowieka.

W naszej własnej działalności i relacjach biznesowych wszystko, co robimy, opiera się na głębokim i niesłabnącym zaangażowaniu w przestrzeganie i promowanie praw człowieka, uznawanych przez społeczność międzynarodową.

Musimy także przeciwdziałać podstawowym przyczynom problemów dot. praw człowieka. Oznacza to eliminowanie nierówności, które zagrażają prawom człowieka.

Więcej na naszej globalnej stronie.
Back to top

DOŁĄCZ DO NAS

Zawsze jesteśmy chętni do nawiązania kontaktu z ludźmi, którzy tak jak my, troszczą się o naszą wspólną przyszłość dzięki wcielaniu w życie zasad zrównoważonego rozwoju.

KONTAKT

Skontaktuj się z Unilever i specjalistycznymi zespołami lub znajdź dane kontaktowe oddziałów na całym świecie.

Kontakt