Świat nigdy dotąd nie dostrzegał wyraźniej problemów społecznych i ekologicznych, przed którymi wszyscy stoimy.

Potrzeba działania nigdy nie była większa.

Zdajemy sobie sprawę, że mamy do odegrania ważną rolę. Jesteśmy firmą, w której marki i pracownicy mają określony cel: upowszechniać zrównoważony styl życia.

Pionierska dekada

W 2010 roku wprowadziliśmy Plan życia w sposób zrównoważony Unilever (USLP), chcąc udowodnić, że sukces działalności biznesowej jest powiązany ze zrównoważonym rozwojem.

W ciągu dziesięciu lat realizacji USLP świat się zmienił. Problemy, które zainspirowały nas do działania, stały się bardzo powszechne. Interesariusze nie postrzegają już zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju jako czegoś, co warto mieć – słusznie oczekują, że będą one stanowiły niezbędne minimum.

W tym czasie wiele się nauczyliśmy. I chociaż nie zawsze wszystko nam się udawało, wierzymy, że pozostaliśmy wierni naszym ambicjom, aby być liderami w obszarze zrównoważonego rozwoju, kierując się naszymi przekonaniami, że: marki mające purpose rozwijają się, firmy mające purpose trwają; a osoby mające purpose odnoszą sukcesy.

Jesteśmy przekonani, że droga, którą podążamy jest właściwa – dla nas i dla świata. A mając doświadczenie w realizacji USLP stworzymy trend, w ramach którego nasi dostawcy oraz kontrahenci i klienci będą uczestniczyć w budowaniu lepszej przyszłości.

Nowy kontrakt – ze społeczeństwem i planetą

Obecnie chcemy jeszcze bardziej niż dotąd rozwinąć naszą działalność, a także sposób jej prowadzenia. Kompas - strategia korporacyjna Unilevera - określa w jaki sposób zrealizujemy ten zamiar.

Zgodnie z naszym „Kompasem” w centrum wszystkiego co robimy znajdują się nasi interesariusze.

Strategia ta podkreśla niepodważalne znaczenie poszanowania praw człowieka. Określa również ambitne plany działania w celu rozwiązania najbardziej istotnych problemów naszych czasów, wykorzystując pełną skalę i wpływ naszych marek, a także dalszą i szybszą realizację ograniczonych czasowo celów, które prowadzą do pozytywnych zmian.

Nasza wizja w działaniu

Posiadamy skalę, możliwości oraz chęć wprowadzenia rzeczywistej, pozytywnej i trwałej zmiany dla naszej planety i społeczeństwa. Zmieniamy się, działamy i wspieramy innych, którzy również działają.

Dowiedz się więcej o obszarach, którymi się zajmujemy.Będziemy podejmować działania, mające na celu poprawę stanu naszej planety. Działając na rzecz klimatu. Chroniąc i regenerując przyrodę. Oraz tworząc świat, który jest wolny od odpadów.

Przyczynimy się do powstania bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego społecznie świata. Skupiamy się na sprawiedliwości, różnorodności i integracji we wszystkim, co robimy. Zmobilizujemy naszą firmę do aktywnego podnoszenia standardów życia oraz przygotujemy ludzi do pracy w przyszłości.

Jednocześnie zadbamy o poprawę zdrowia i samopoczucia każdej osoby. Nasze marki będą w centrum tych działań – tak jak to miało miejsce przez cały czas naszego istnienia.

Wiemy, że będzie to miało ogromne znaczenie. Ale zdajemy sobie również sprawę, że największe wyzwania wymagają działań wykraczających poza zmiany, które może wprowadzić tylko jedna firma.

Niektóre z największych możliwości wywierania pozytywnego wpływu znajdują się w naszym łańcuchu dostaw i społeczeństwie, z którym się kontaktujemy. A zatem musimy wykorzystać w pełni wielkość i skalę działania naszej firmy , aby wywrzeć wpływ na praktyki biznesowe i polityki osób, z którymi współpracujemy oraz gospodarki, w których działamy.

Ponieważ dla wszystkich z nas, którzy pragną sprawiedliwszego i bardziej zintegrowanego społecznie świata, a także zdrowej planety, przesłanie jest jasne: nie ma czasu do stracenia. Działajmy.

Poznaj naszą strategię i dowiedz się w jaki sposób działamy w sprawach, dotyczących naszej planety i naszego społeczeństwa.

Ty także podejmij działania i pomóż nam w realizacji naszej wizji.

Back to top

DOŁĄCZ DO NAS

Zawsze jesteśmy chętni do nawiązania kontaktu z ludźmi, którzy tak jak my, troszczą się o naszą wspólną przyszłość dzięki wcielaniu w życie zasad zrównoważonego rozwoju.

KONTAKT

Skontaktuj się z Unilever i specjalistycznymi zespołami lub znajdź dane kontaktowe oddziałów na całym świecie.

Kontakt