Przejdź do zawartość

Unilever Polska Zmień lokalizację


Planeta i społeczeństwo

Nigdy wcześniej świat nie dostrzegał wyraźniej problemów społecznych i ekologicznych, z którymi wszyscy musimy się zmierzyć. Potrzeba działania jeszcze nigdy nie była tak wielka.

Zdajemy sobie sprawę jak ważną rolę mamy do odegrania. W naszej firmie, markom i pracownikom, przyświeca określony cel, mianowicie, rozpowszechnienie zrównoważonego stylu życia.

Pionierska dekada

W 2010 roku wprowadziliśmy Plan życia w sposób zrównoważony Unilever (USLP), chcąc udowodnić, że sukces działalności biznesowej powiązany jest ze zrównoważonym rozwojem.

W ciągu dziesięciu lat realizacji naszego planu świat się zmienił. Problemy, które zainspirowały nas do działania, stały się powszechne. Interesariusze nie postrzegają już zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju jako czegoś, co warto mieć, ale słusznie oczekują, że będą one stanowiły niezbędne minimum.

Wiele się przez te lata nauczyliśmy. Mimo że nie zawsze wszystko nam się udawało, wierzymy, pozostając wiernymi naszym ambicjom, osiągnięcia pozycji lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i kierując się naszym przekonaniem, że zarówno marki, firmy, jak i ludzie posiadający „purpose” odnoszą sukcesy.

Jesteśmy przekonani, że droga, którą podążamy, jest właściwa dla nas i dla świata. Dysponując doświadczeniem zdobytym w ramach realizacji USLP, zamierzamy stworzyć trend, w którym nasi dostawcy oraz kontrahenci i klienci będą uczestniczyć w budowaniu lepszej przyszłości.

Nowy kontrakt ze społeczeństwem i planetą

Obecnie chcemy, jeszcze bardziej niż dotychczas, rozwinąć naszą działalność, a także sposób jej prowadzenia. Kompas - strategia korporacyjna Unilevera - określa sposób w jaki wprowadzimy ten plan w życie.

Zgodnie z naszym „Kompasem” w centrum wszystkiego co robimy znajdują się nasi interesariusze.

Strategia ta podkreśla niepodważalne znaczenie przestrzegania praw człowieka. Określa również ambitne plany działania w celu rozwiązania najbardziej istotnych problemów naszych czasów, wykorzystując skalę i wpływ naszych marek, a także dalszą i szybszą realizację ograniczonych czasowo założeń prowadzących do pozytywnych zmian.

Nasz wizja w działaniu

Posiadamy skalę, możliwości oraz chęć wprowadzenia rzeczywistej, pozytywnej i trwałej zmiany dla naszej planety i społeczeństwa. Zmieniamy się, działamy i wspieramy tych, którym przyświeca ten sam cel.

section.skipThisSection

Poprawmy kondycję naszej planety

Poprawmy kondycję naszej planety

W obliczu globalnego kryzysu, musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, aby powstrzymać zniszczenia i przywrócić zdrowie naszej planecie. Dlatego też wyznaczyliśmy sobie szereg nowych, ambitnych działań mających na celu walkę ze zmianami klimatycznymi i ochronę przyrody.

section.skipThisSection

Poprawa zdrowia, pewności siebie i dobrego samopoczucia ludzi

Poprawa zdrowia, pewności siebie i dobrego samopoczucia ludzi

Jako jeden z głównych dostawców dóbr konsumpcyjnych na świecie, dysponujący dużym portfolio w zakresie kosmetyków i środków higieny osobistej, chemii gospodarczej, żywności i napojów, jesteśmy na właściwej pozycji, by na szeroką skalę, wprowadzać zmiany w obszarze zdrowia, higieny i żywienia.

section.skipThisSection

Tworzenie sprawiedliwego i bardziej inkluzywnego społeczeństwa

Tworzenie sprawiedliwego i bardziej inkluzywnego społeczeństwa

Czynnie angażujemy się w budowanie społeczeństwa, które traktuje wszystkich na równi. Wierzymy, że możemy wiele zdziałać podnosząc standard życia, tworząc możliwości poprzez integrację i przygotowując ludzi do przyszłej pracy.

section.skipThisSection
A landscape photograph of a lush, green forest

Nie ma czasu do stracenia

Będziemy podejmować działania, mające na celu poprawę stanu naszej planety. Działając na rzecz klimatu. Chroniąc i regenerując przyrodę. Tworząc świat wolny od odpadów.

Przyczynimy się do powstania sprawiedliwego i bardziej inkluzywnego społecznie świata. Skupiając się na sprawiedliwości, różnorodności i integracji we wszystkim co robimy. Mobilizując naszą firmę do aktywnego podnoszenia standardów życia oraz przygotowania ludzi do przyszłej pracy.

Jednocześnie dbając o poprawę zdrowia i samopoczucia każdej osoby. Nasze marki będą w centrum tych działań, jak miało to miejsce od początku naszego istnienia.

Wiemy, że będzie to miało ogromne znaczenie. Zdajemy sobie również sprawę, że największe wyzwania wymagają działań wykraczających poza zmiany, które może wprowadzić tylko jedna firma.

Niektóre z możliwości wywierania pozytywnego wpływu znajdują się w naszym łańcuchu dostaw i społeczeństwie, z którymi jesteśmy połączeni. Dlatego też musimy w pełni wykorzystać wielkość i skalę działania naszej firmy, aby wywrzeć wpływ na praktyki biznesowe i politykę osób, z którymi współpracujemy oraz gospodark, w których działamy.

Dla wszystkich z nas, pragnących sprawiedliwego i bardziej zintegrowanego społecznie świata, a także zdrowej planety, przesłanie jest jasne: nie ma czasu do stracenia. Działajmy.

Naszym celem jest popularyzowanie zrównoważonego stylu życia

Odwiedź zakładkę Planeta i społeczeństwo na stronie unilever.com