Przejdź do zawartość

Planeta i społeczeństwo

Nigdy wcześniej świat nie dostrzegał wyraźniej problemów społecznych i ekologicznych, z którymi wszyscy musimy się zmierzyć. Potrzeba działania jeszcze nigdy nie była tak wielka.

Zdajemy sobie sprawę jak ważną rolę mamy do odegrania. W naszej firmie, markom i pracownikom, przyświeca określony cel, mianowicie, rozpowszechnienie zrównoważonego stylu życia.

Sustainable scenarios

Pionierska dekada

W 2010 roku wprowadziliśmy Plan życia w sposób zrównoważony Unilever (USLP), chcąc udowodnić, że sukces działalności biznesowej powiązany jest ze zrównoważonym rozwojem.

W ciągu dziesięciu lat realizacji naszego planu świat się zmienił. Problemy, które zainspirowały nas do działania, stały się powszechne. Interesariusze nie postrzegają już zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju jako czegoś, co warto mieć, ale słusznie oczekują, że będą one stanowiły niezbędne minimum.

Wiele się przez te lata nauczyliśmy. Mimo że nie zawsze wszystko nam się udawało, wierzymy, pozostając wiernymi naszym ambicjom, osiągnięcia pozycji lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i kierując się naszym przekonaniem, że zarówno marki, firmy, jak i ludzie posiadający „purpose” odnoszą sukcesy.

Jesteśmy przekonani, że droga, którą podążamy, jest właściwa dla nas i dla świata. Dysponując doświadczeniem zdobytym w ramach realizacji USLP, zamierzamy stworzyć trend, w którym nasi dostawcy oraz kontrahenci i klienci będą uczestniczyć w budowaniu lepszej przyszłości.

Nowy kontrakt ze społeczeństwem i planetą

Obecnie chcemy, jeszcze bardziej niż dotychczas, rozwinąć naszą działalność, a także sposób jej prowadzenia. Kompas - strategia korporacyjna Unilevera - określa sposób w jaki wprowadzimy ten plan w życie.

Zgodnie z naszym „Kompasem” w centrum wszystkiego co robimy znajdują się nasi interesariusze.

Strategia ta podkreśla niepodważalne znaczenie przestrzegania praw człowieka. Określa również ambitne plany działania w celu rozwiązania najbardziej istotnych problemów naszych czasów, wykorzystując skalę i wpływ naszych marek, a także dalszą i szybszą realizację ograniczonych czasowo założeń prowadzących do pozytywnych zmian.

Nasz wizja w działaniu

Posiadamy skalę, możliwości oraz chęć wprowadzenia rzeczywistej, pozytywnej i trwałej zmiany dla naszej planety i społeczeństwa. Zmieniamy się, działamy i wspieramy tych, którym przyświeca ten sam cel.

Dwóch naukowców, w fartuchach laboratoryjnych, przeprowadzających eksperyment

Odpowiedzialny biznes

Nasze zasady odpowiedzialnego biznesu stanowią podstawę wszystkiego, co robimy. Mamy silne wartości, jasne reguły i standardy, dzięki którym nasi pracownicy nie tylko prawidłowo wykonują swoje obowiązki, ale i postępują właściwie.

Od każdego pracownika Unilever oczekujemy, aby był ambasadorem naszych wysokich standardów etycznych.

Mężczyzna w okularach ochronnych i kasku, znajdujący się w fabryce

Przestrzeganie praw człowieka

Prawa człowieka są uniwersalne i niezmienne. Świat jednak szybko się zmienia, a niektóre z tych zmian stanowią zagrożenie dla praw człowieka. W naszych przedsięwzięciach i relacjach biznesowych wszystko, co robimy, opiera się na głębokim i niezachwianym zaangażowaniu w przestrzeganie i propagowanie praw człowieka, uznawanych przez społeczność międzynarodową.

A landscape photograph of a lush, green forest

Nie ma czasu do stracenia

Będziemy podejmować działania, mające na celu poprawę stanu naszej planety. Działając na rzecz klimatu. Chroniąc i regenerując przyrodę. Tworząc świat wolny od odpadów.

Przyczynimy się do powstania sprawiedliwego i bardziej inkluzywnego społecznie świata. Skupiając się na sprawiedliwości, różnorodności i integracji we wszystkim co robimy. Mobilizując naszą firmę do aktywnego podnoszenia standardów życia oraz przygotowania ludzi do przyszłej pracy.

Jednocześnie dbając o poprawę zdrowia i samopoczucia każdej osoby. Nasze marki będą w centrum tych działań, jak miało to miejsce od początku naszego istnienia.

Wiemy, że będzie to miało ogromne znaczenie. Zdajemy sobie również sprawę, że największe wyzwania wymagają działań wykraczających poza zmiany, które może wprowadzić tylko jedna firma.

Niektóre z możliwości wywierania pozytywnego wpływu znajdują się w naszym łańcuchu dostaw i społeczeństwie, z którymi jesteśmy połączeni. Dlatego też musimy w pełni wykorzystać wielkość i skalę działania naszej firmy, aby wywrzeć wpływ na praktyki biznesowe i politykę osób, z którymi współpracujemy oraz gospodark, w których działamy.

Dla wszystkich z nas, pragnących sprawiedliwego i bardziej zintegrowanego społecznie świata, a także zdrowej planety, przesłanie jest jasne: nie ma czasu do stracenia. Działajmy.

Wróć do góry