Przejdź do zawartość

Unilever świętuje 10 lat Planu życia w sposób zrównoważony

Opublikowany:

Średni czas czytania: 5 Minuty

Prezes Alan Jope podkreśla nieustanne zaangażowanie firmy w promowanie zrównoważonego stylu życia i wzywa do nowych działań na rzecz zmniejszenia nierówności społecznych i ochrony klimatu

Children washing hands

Unilever świętuje 10 lat Planu życia w sposób zrównoważony, który wszedł już w ostatni rok realizacji. Alan Jope, prezes Unilever, podkreślił zaangażowanie firmy w popularyzację zrównoważonego stylu życia z myślą o 8 miliardach ludzi i wezwał do wspólnych działań, by problemy nierówności społecznych i kryzysu klimatycznego nie zostały odsunięte na boczny tor w trakcie pandemii Covid-19.

Podczas globalnej wirtualnej konferencji prezes Unilever Alan Jope powiedział: „Plan życia w sposób zrównoważony Unilever zmienił zasady gry dla naszej firmy. Niektóre cele udało nam się zrealizować, innych nie, ale samo podjęcie tego wysiłku uczyniło z nas lepszą firmę. Dojście do punktu, w którym się obecnie znajdujemy, wymagało wiele pomysłowości, zaangażowania i współpracy. Poczyniliśmy znaczne postępy, ale wciąż mamy wiele do zrobienia.

Nasza planeta musi znosić coraz większe obciążenie, a nierówność społeczna osiągnęła punkt krytyczny i nasila się dodatkowo pod wpływem druzgocących skutków aktualnej pandemii. Te problemy są tak samo pilne, jak przed uderzeniem koronawirusa, i – podobnie jak koronawirus – w nieproporcjonalnie większym stopniu dotkną najsłabszych i najbardziej bezbronnych. Ponad 700 milionów ludzi żyje w skrajnej nędzy za mniej niż 1,90 USD dziennie. Bank Światowy szacuje, że w 2020 roku w konsekwencji pandemii koronawirusa kolejnych 40-60 milionów ludzi popadnie w skrajną nędzę. Do tego dochodzą setki milionów osób, których mocno dotkną konsekwencje ekonomiczne kryzysu klimatycznego.

Firmy z wszystkich branż, rządy na wszystkich kontynentach, organizacje pozarządowe, pracownicy naukowi, badacze, naukowcy… wszyscy musimy połączyć siły. Nie możemy wstrzymywać działań na rzecz ochrony klimatu. Nie możemy powiedzieć ludziom żyjącym w nędzy, żeby zaczekali. 2020 to rok, w którym bezprecedensowa część pieniędzy publicznych zostanie przeznaczona na ratowanie gospodarki, nie powinniśmy dążyć do tego, by gospodarka «wróciła do normy». Musimy wyjść z obecnego kryzysu silniejsi i odporniejsi na przeciwności niż wcześniej, gotowi do podejmowania zdecydowanych i odważnych działań w celu ochrony ludzi i naszej planety” – dodał Jope.

„Kończąc dekadę realizacji Planu życia w sposób zrównoważony Unilever, wykorzystamy zdobytą wiedzę jako fundament do dalszych działań. Będziemy nadal podejmować się zadań przynoszących pożądane skutki, skorygujemy te, które się nie powiodły i wyznaczymy sobie nowe wyzwania. I choć nie wiemy, jak będzie wyglądał świat po Covid-19, jestem przekonany, że nasza przyszłość będzie wymagała zdwojenia starań na rzecz ochrony ludzi i naszej planety”.

Dodał: „Jeszcze przed kryzysem wywołanym przez koronawirusa było oczywiste, że obecny model kapitalizmu wymaga naprawy. Globalizacja i kapitalizm są dobre dla takiej firmy, jak nasza, jednak nie kosztem ludzi i planety. Firmy podobne do naszej, we współpracy z partnerami – organizacjami pozarządowymi, agencjami rządowymi, pracownikami naukowymi, dostawcami i klientami – stoją obecnie przed zadaniem wykreowania nowego modelu kapitalizmu i zbudowania lepszej przyszłości”.

10 lat Planu życia w sposób zrównoważony (USLP) – i przyszłość

W corocznym raporcie Planu życia w sposób zrównoważony regularnie przedstawialiśmy postępy w realizacji założeń Unilever w tym zakresie. Niektóre z naszych osiągnięć obejmują:

  • Objęcie 1,3 miliarda ludzi naszymi programami poprawy stanu zdrowia i warunków higienicznych.
  • Ograniczenie o 32% całkowitej ilości odpadów związanej z korzystaniem z naszych produktów przez konsumentów i osiągnięcie zerowego poziomu odpadów wysyłanych na wysypisko przez wszystkie nasze fabryki.
  • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w naszym procesie produkcji o 50% i osiągnięcie poziomu 100% wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych we wszystkich naszych zakładach.
  • Zmniejszenie ilości cukru we wszystkich naszych słodzonych napojach na bazie herbaty o 23% i spełnianie obecnie Najwyższych Standardów Żywieniowych przez 56% produktów spożywczych z naszego portfolio.
  • Pomoc 2,34 miliona kobiet w uzyskaniu dostępu do inicjatyw, które nastawione są na promowanie ich bezpieczeństwa oraz rozwój ich umiejętności i możliwości. Zapewnienie równowagi płci w miejscu pracy: obecnie kobiety zajmują 51% stanowisk kierowniczych.

Rebecca Marmot, główna specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju, wyjaśnia: „Na przestrzeni minionej dekady odnotowaliśmy wiele znaczących osiągnięć. Zrównoważone marki Unilever – w tym Dove, Hellmann’s i Domestos – od momentu wprowadzenia pomiarów w 2014 roku konsekwentnie przewyższały średnie tempo rozwoju pozostałej części portfolio produktów. Zaoszczędziliśmy 1 miliard EUR poprzez poprawę wydajności energetycznej i zmniejszenie zużycia wody w naszych fabrykach, a także poprzez wykorzystanie mniejszej ilości materiałów i produkcję mniejszej ilości odpadów. Plan USLP stał się ponadto czynnikiem decyzyjnym przy wyborze Unilever jako pracodawcy dla wielu najbardziej utalentowanych pracowników. Odegrał też zasadniczą rolę w wypracowaniu silnego partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, organami rządowymi i innymi firmami.

Realizacja Planu USLP nie obyła się jednak bez przeszkód. Unilever prowadzi wiele programów w celu poprawy warunków bytowych i tworzenia możliwości dla kobiet. Wymierne pomiary ich wyników okazały się jednak ekstremalnie trudne. Z podobnymi trudnościami wiąże się złożoność wielu globalnych łańcuchów dostaw, z których korzystamy. Ich kompleksowy charakter sprawił, że realizacja naszych założeń w zakresie pozyskiwania zaopatrzenia ze zrównoważonych źródeł była wyjątkowym wyzwaniem” – dodała Marmot.

W ramach kontynuacji USLP Unilever nadal będzie angażować się w działania, które pozwolą nam utrzymać pozycję lidera zrównoważonego rozwoju. Z tym zobowiązaniem wiąże się opracowanie nowej, w pełni zintegrowanej strategii korporacyjnej: Kompasu Unilever.

Kompas oparty jest na trzech podstawowych przekonaniach: marki, które mają purpose, odnotowują wzrost, firmy, które mają purpose, utrzymują się w biznesie, a ludzie, którzy mają purpose, rozwijają się. Wspierając te trzy przekonania, Kompas Unilever określa 15 wieloletnich priorytetów, które obejmują całe spektrum działów biznesowych, a także szerszy ekosystem. Każdemu priorytetowi przypisano ambitne cele, które przekładają się na odpowiednie programy i projekty. Koncentrują się one na takich wyzwaniach, jak opakowania i odpady, równość płci, prawa człowieka oraz uczciwe praktyki rynkowe, a także zmiany klimatu i różnorodność społeczna. Kompas podlega tym samym rygorystycznym zasadom co Plan USLP. Będzie jednak mieć bardziej holistyczny, integracyjny i dalekosiężny charakter niż jakikolwiek wcześniejszy projekt. Więcej szczegółów zostanie przedstawionych w stosownym terminie.

Alan Jope zakończył swoje wystąpienie słowami: „Po 10 latach zbliżamy się do zamknięcia USLP, ale to zdecydowanie nie koniec naszej drogi do osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest popularyzacja zrównoważonego stylu życia. W obliczu coraz szybciej zachodzących w świecie zmian nasi pracownicy, nasi klienci, nasi dostawcy i nasi partnerzy oczekują od nas więcej. Wiemy, że możemy nadal pozostawać na czele, ale musimy działać lepiej, odważniej i szybciej”.

Wróć do góry