Przejdź do zawartość

Zrównoważony rozwój się opłaca – Unilever podsumowuje postępy w 2016 roku

Opublikowany:

Średni czas czytania: 3 Minuty

Rok 2016 udowodnił, że zrównoważone podejście korzystnie wpływa na rozwój działalności firmy Unilever. Z najnowszego raportu podsumowującego realizację Planu „Życie w sposób zrównoważony” firmy Unilever wynika, że należące do koncernu marki, które realizują założenia opracowanego w 2010 roku planu, osiągnęły o 50% wyższe tempo wzrostu niż pozostałe, a ich udział w całkowitej stopie wzrostu wyniósł 60%.

Uśmiechnięta kobieta, podrzucająca zielone liście

Plan „Życie w sposób zrównoważony” (Unilever Sustainable Living Plan) jest centralnym elementem strategii rozwoju działalności Unilever. Wyznacza on sposób realizacji wizji firmy, zakładając rozwój przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnych skutków jej działalności na środowisko oraz zwiększeniu pozytywnego wpływu na społeczeństwo.

Z najnowszego podsumowania Planu wynika, że do końca 2016 r. Unilever poprzez liczne programy pomocy wsparł 538 milionów ludzi w podejmowaniu działań na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia. Od 2008 r. firma ograniczyła o 43% poziom emisji CO2 związany ze zużyciem energii, obniżyła o 37% bezpośredni pobór wody niezbędny do wytworzenia każdej tony produkcji oraz o 96% zmniejszyła ogólny wolumen odpadów w przeliczeniu na tonę produktów. Co więcej, od 2010 r. wpływ produktów Unilever na stan wód zmniejszył się o około 7%, natomiast ilość odpadów związanych z utylizacją opakowań spadła w przybliżeniu o 28%.

Unilever odnotował postępy również w realizacji celu ujętego w Planie, zmierzającego do polepszenia warunków bytowych milionów osób. W 2016 r. 67% zakupów firmy zrealizowanych zostało u dostawców spełniających kryteria odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów. Unilever wsparł również 650 tys. małych producentów, pomagając im w uzyskaniu dostępu do inicjatyw zorientowanych na doskonalenie praktyk rolniczych oraz zapewnił 1,5 mln drobnym sprzedawcom detalicznym możliwość udziału w programach prowadzących do zwiększenia przychodów. Dodatkowo, w ramach programów wsparcia około 920 tys. kobiet uzyskało dostęp do inicjatyw Unilever mających na celu poprawę ich bezpieczeństwa, rozwój kwalifikacji i poszerzanie możliwości.

Obserwowane w 2016 r. spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego i niestabilność geopolityczna dobitnie potwierdzają, że nie wolno nam traktować rozwoju jako czegoś oczywistego – tak w kontekście naszej firmy, jak i całego świata. Choć nadal stoją przed nami wyzwania, wzrost, który odnotowujemy, świadczy o słuszności naszego zobowiązania na rzecz „Życia w sposób zrównoważony”. Jesteśmy przekonani, że droga, którą obraliśmy, jest nie tylko właściwa, ale także najlepsza. Podążając nią, generujemy wartość w perspektywie krótkoterminowej oraz zbliżamy się do celu, jaki wyznaczyliśmy sobie jako firma: upowszechnienia modelu zrównoważonego życia. – zapewnia Paul Polman, dyrektor generalny Unilever.

Realizacja Planu w Polsce

Plan „Życie w sposób zrównoważony” z sukcesem realizowany jest również w Polsce. Marka Flora pro.activ angażuje się w program „Proaktywnie dla serca”, w ramach którego rozdano 2 miliony pakietów z poradami i zaproszeniami na bezpłatne badania. Dzięki działaniom firmy od początku 2015 roku 200 tysięcy Polaków zbadało poziom cholesterolu, a w 2017 roku kolejnych 600 tysięcy zestawów startowych trafi do pacjentów. Również marka Domestos po raz kolejny wsparła lokalne społeczności poprzez akcję Wzorowa Łazienka, finansując remonty szkolnych toalet i przekazując środki czystości.

W ramach akcji 200 szkół otrzymało roczny zapas produktów. Unilever współpracuje także z Polskimi Bankami Żywności. W 2016 marka Knorr wsparła Federację produktami o wartości ponad 100 tysięcy złotych, a także zaangażowała się w World Food Day, biorąc udział w globalnej akcji, w wyniku której ponad 1 160 000 osób otrzymało pomoc. Unilever koncentruje się także na redukcji gazów cieplarnianych związanych z transportem, deklarując, że do 2020 roku zredukuje emisję o 40%. Do 2016 udało się ją obniżyć o 29% w wymiarze globalnym, zaś w Polsce w 2016 roku osiągnięto 8% redukcję emisji CO2 względem roku 2015.

Plan opiera się na trzech głównych założeniach: pomocy ponad miliardowi ludzi w podjęciu działań mających na celu poprawę stanu ich zdrowia i samopoczucia do roku 2020, zmniejszeniu o połowę wpływu wytwarzanych produktów na środowisko do roku 2030 oraz poprawę sytuacji ekonomicznej milionów ludzi do 2020 r. Założenia Planu są na bieżąco aktualizowane, także o nowe ambicje. Przykładowo, w lutym 2017 r. Unilever zobowiązał się, że do 2025 r. wszystkie produkowane przez firmę opakowania z tworzyw sztucznych będą w całości zdatne do ponownego użytku, przetworzenia lub kompostowania.

Wróć do góry