Przejdź do zawartość

Unilever liderem w swoim sektorze w rankingu Dow Jones

Opublikowany:

Średni czas czytania: 2 Minuty

Unilever po raz kolejny zajął pierwsze miejsce w sektorze produktów osobistych w rankingu zrównoważonego rozwoju Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index). Wskaźnik ten publikowany jest od 1999 roku i stanowi jeden z najbardziej wiarygodnych wyznaczników sukcesów firm w zakresie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju.

Compressed deoderant cans

Firma Unilever bierze udział w rankingu Dow Jones od momentu jego stworzenia, a przez ten okres 18 razy była wyróżniana, jako lider sektora. W tegorocznym zestawieniu, Unilever zdobył 89 na 100 punktów, plasując się tym samym na pierwszym miejscu w 11 z 25-ciu kategorii. Dzięki temu Unilever ponownie dołączył do DJSI World, globalnego indeksu inwestycji, który śledzi i analizuje działania firm wpisujących się w założenia zrównoważonego rozwoju.

„Tak wysokie wyniki w tegorocznym indeksie są dla nas dużym osiągnięciem. Wyróżnienie to stanowi referencję dla interesariuszy i inwestorów, udowadniając, że kierujemy się wysokimi standardami zrównoważonego rozwoju. Świadczy to również o sukcesie realizowanego przez nas Planu „Życie w sposób zrównoważony” oraz poświęceniu pracowników Unilever, którzy angażują się w pracę na rzecz dbania o odpowiedzialność społeczną i środowiskową.” – zapewnia Sue Garrard, Starszy Wiceprezes ds. Sustainable Business & Communications.

Punktem wyjścia dla rocznej oceny Dow Jones Sustainability Index – zarządzanej przez RobecoSAM – jest kwestionariusz dotyczący czynników, które mogą mieć wpływ na realizowanie długoterminowych planów zrównoważonego rozwoju. Na podstawie zebranych danych identyfikowane są, a następnie wyróżniane, firmy, które mają perspektywy na osiągnięcie wyższych wyników, niż konkurencja.

Celem Dow Jones Sustainability Index (DJSI) jest opisywanie koniunktury spółek wpisujących się w strategię CSR. W budowaniu indeksu oceniane są wyniki ekonomiczne, środowiskowe i społeczne ponad 3 000 spółek publicznych. Dzięki temu, ranking od lat wyróżnia firmy, które stanowią benchmark dla spółek angażujących się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, a także mają znaczącą wartość dla inwestorów doceniających odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Wróć do góry