Zielona droga Unilever

Grafika przedstawiajaca ludzi w parku miejskim: mezcyzne na rowerze, dzieci z pilka i idaca kobiete.

Od wielu lat aktywnie działamy na rzecz środowiska naturalnego. W Polsce podejmujemy inicjatywy związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych, nasze fabryki używają w produkcji wyłącznie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł oraz ograniczają też wykorzystanie plastiku w produkcji.

Troska o kondycję planety jest filarem naszej działalności. 10 lat temu wprowadziliśmy „Plan życia w sposób zrównoważony” w którym, postawiliśmy sobie ambitne cele. Nasze marki wdrażały innowacyjne programy, wytyczając szlak dla innych firm produkcyjnych. Co istotne, widzimy efekty tych działań. Nasze zrównoważone marki zapewniły 78% całkowitego wzrostu i 75% obrotów firmy w 2019 r.

Dziś świat stoi przed kolejnymi wyzwaniami. Dlatego w marcu tego roku przedstawiliśmy nową strategię – Kompas. Wyznacza ona nam drogę do bycia liderem zrównoważonego biznesu. W jej ramach zobowiązaliśmy się m.in. do osiągnięcia zerowej emisji netto naszych produktów do 2039 r. Do 2025 r. zmniejszymy o 50% ilość pierwotnego plastiku wprowadzanego do obiegu, a do 2030 r. zainwestujemy 1 miliard euro w eliminację paliw kopalnych z procesu produkcji artykułów do czyszczenia i prania.

To tylko część naszych działań, które obejmują również wyrównywanie szans społecznych, walkę z nierównościami czy poprawę warunków życia ludzi. Chcąc podzielić się tym, co udało nam się zrobić do tej pory oraz pokazać, co chcemy osiągnąć w kolejnych latach, przygotowaliśmy broszurę pokazującą naszą zieloną drogę.

Poznaj Zieloną Drogę Unilever (PDF | 4MB)

Dowiedz się więcej na te tematy

Back to top

DOŁĄCZ DO NAS

Zawsze jesteśmy chętni do nawiązania kontaktu z ludźmi, którzy tak jak my, troszczą się o naszą wspólną przyszłość dzięki wcielaniu w życie zasad zrównoważonego rozwoju.

KONTAKT

Skontaktuj się z Unilever i specjalistycznymi zespołami lub znajdź dane kontaktowe oddziałów na całym świecie.

Kontakt