Pięć miesięcy temu większość ludzi nawet nie słyszała o Covid-19. Jednak, niemal z dnia na dzień, uwaga wszystkich została zwrócona na tę niewidzialną, a jednocześnie śmiertelną chorobę. I słusznie. Na szali było – a właściwie wciąż jest – ludzkie życie.

Jednocześnie nasza uwaga została odwrócona od o wiele większego i powszechnego zagrożenia dla ludzi i planety: kryzysu klimatycznego i postępujących zmian środowiska naturalnego.

W związku z tym wszyscy musimy podwoić wysiłki. Chociaż czas nie działa na naszą korzyść, wciąż mamy możliwość podjęcia działań.

Dlatego dzisiaj ogłaszamy nowe działania i zobowiązania, które podejmujemy z myślą o poprawie kondycji naszej planety:

  • Zobowiązujemy się, że do 2039 roku wszystkie nasze produkty będą miały zerową emisję netto – począwszy od pozyskania surowców, których używamy, aż po sprzedaż produktów w sklepie.
  • Podejmujemy wyzwanie jeszcze większego podniesienia standardów ochrony ekosystemów wysokowęglowych, takich jak lasy, torfowiska i lasy tropikalne, a do 2023 roku będziemy korzystali z łańcucha dostaw który nie będzie niósł ze sobą ryzyka wylesiania.
  • Wzmocnimy współpracę z rolnikami i drobnymi producentami rolnymi aktywnie działającymi na rzecz ochrony i regeneracji środowiska.
  • Wprowadzimy nowy Kodeks Rolnictwa Regeneracyjnego dla wszystkich dostawców, który czerpał będzie z naszego istniejącego Kodeksu Rolnictwa Zrównoważonego.
  • Do 2030 roku wdrożymy programy ochrony zasobów wodnych w 100 lokalizacjach zagrożonych niedoborem wody i dołączymy do partnerstwa 2030 Water Resources Group, aby zwiększyć skalę programów ochrony wody.
  • Marki Unilever zainwestują łącznie 1 miliard euro w nowy Fundusz Klimatyczno-Przyrodniczy, który przez kolejnych dziesięć lat będzie wykorzystywany do podejmowania znaczących i zdecydowanych działań.

Kryzys klimatyczny to nie tylko zagrożenie dla środowiska – ma on również znaczący wpływ na życie i źródło utrzymania wielu ludzi. Dlatego zobowiązujemy się pomóc w walce z tym kryzysem: jako firma, a także poprzez bezpośrednie działania naszych marek

Alan Jope, CEO Unilever

Photo by Unilever employee, Ina Blatt

Odważniejsze plany pozwolą nam osiągnąć jeszcze więcej

Jesteśmy doceniani za tworzenie ambitnych planów. W maju świętowaliśmy dziesięciolecie naszego Planu życia w sposób zrównoważony. Z niego nauczyliśmy się bardzo wiele o tym, co się sprawdza, a co nie.

W ubiegłym roku ogłosiliśmy śmiałe cele utrzymywania plastiku w gospodarce obiegu zamkniętego, wykorzystując go ponownie, przetwarzając i kompostując tak, żeby nigdy nie trafił do środowiska.

Nasze nowe zobowiązania to kolejny krok. A sięgają one dalej niż kiedykolwiek wcześniej.

Prezes Unilever, Alan Jope, powiedział: „Podczas gdy świat walczy z niszczycielskimi skutkami pandemii Covid-19 i zmaga się z poważnymi problemami nierówności, nie możemy zapominać o tym, że kryzys klimatyczny wciąż stanowi dla nas wszystkich realne zagrożenie. Zmiany klimatyczne, degradacja środowiska naturalnego, zanikanie bioróżnorodności, niedobory wody – te kwestie są powiązane i musimy zająć się nimi wszystkimi jednocześnie.

Robiąc to nie możemy zapomnieć, że kryzys klimatyczny to nie tylko zagrożenie dla środowiska – ma on również znaczący wpływ na życie i źródło utrzymania wielu ludzi. Dlatego zobowiązujemy się pomóc w walce z tym kryzysem: jako firma, a także poprzez bezpośrednie działania podejmowane przez nasze marki.”

Przyspieszenie działań za pośrednictwem nowego Funduszu Klimatyczno-Przyrodniczego

Aby przyspieszyć działania, nasze marki zainwestują łącznie 1 miliard euro w nowy, dedykowany Fundusz Klimatyczno-Przyrodniczy, który przez kolejnych dziesięć lat będzie wykorzystywany na rzecz inicjatyw chroniących i poprawiających kondycję planety. Mogą one uwzględniać projekty, które mają na celu rekultywację krajobrazu, ograniczanie emisji dwutlenku węgla lub ponowne zalesianie i przywracanie siedlisk dzikiej przyrody.

Będzie to kontynuacja wspaniałej pracy, którą już wykonujemy. Na przykład Ben & Jerry’s ogranicza emisje gazów cieplarnianych z farm mlecznych, Seventh Generation promuje ideę czystej energii dla wszystkich, a Knorr wspiera rolników w produkowaniu żywności w sposób bardziej zrównoważony.

Jak wyjaśnia Marc Engel, główny dyrektor ds. łańcucha dostaw Unilever: „W walce z kryzysem klimatycznym wspólnie odpowiadamy za redukowanie emisji gazów cieplarnianych, a nie tylko za skupianie się na kompensowaniu tych emisji. Mamy odpowiednią skalę działania, jak i determinacją, by tego dokonać. Jednak to nie wystarczy. Jeśli chcemy mieć w przyszłości zdrową planetę, musimy również zadbać o przyrodę: lasy, bioróżnorodność gleby i ekosystemy wodne.

W wielu częściach świata zapobieganie wykluczeniu ekonomicznemu i społecznemu rolników i drobnych producentów rolnych oraz angażowanie ich w zrównoważoną produkcję rolną stanowi najważniejszy czynnik zmian, które mogą powstrzymać wylesianie i wesprzeć regenerację przyrody. Koniec końców, to oni są opiekunami tej ziemi. Musimy więc dać im narzędzia i współpracować z rolnikami i drobnymi producentami rolnymi, aby poczynić kroki w kierunku zmian i zregenerowania środowiska”.

Euros money
1mld€

na rzecz nowego Funduszu Klimatyczno-Przyrodniczego

Przywracanie zdrowia planecie

Globalna odpowiedź na Covid-19 dała nam próbkę tego, jak może wyglądać fundamentalna transformacja. Zobaczyliśmy, ile zdecydowanych zmian możemy wprowadzić, kiedy zrozumiemy, jaka jest stawka, i kiedy ludzie łączą się w działaniu na rzecz wartości, które są dla nich naprawdę ważne.

W czasie, kiedy wciąż walczymy z pandemią, musimy zintensyfikować i przyspieszyć nasze wysiłki zmierzające do pokonania dwóch największych wyzwań, przed którymi dziś stoimy: kryzysu klimatycznego i nierówności społecznej. Do tego potrzebni są wszyscy. Nie tylko rząd, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Ale każdy obywatel świata.

Jeśli zależy Ci na rozwoju ludzkości i ochronie zasobów ziemi, musisz stanowczo zareagować na zmiany klimatu.

Poprzez nasze nowe zobowiązania chcemy zrobić jeszcze więcej, aby pomóc przywrócić zdrowie przyrodzie. A jeśli ktoś uważa, że nie jest to gra warta świeczki, chcemy zadać mu tylko jedno proste pytanie…

Na jakim świecie żyjesz?

Back to top

DOŁĄCZ DO NAS

Zawsze jesteśmy chętni do nawiązania kontaktu z ludźmi, którzy tak jak my, troszczą się o naszą wspólną przyszłość dzięki wcielaniu w życie zasad zrównoważonego rozwoju.

KONTAKT

Skontaktuj się z Unilever i specjalistycznymi zespołami lub znajdź dane kontaktowe oddziałów na całym świecie.

Kontakt