Certyfikat Rainforest Alliance

Unilever logo

Wszystkie wprowadzone w 2012 r. w Polsce lody Magnum Classic, White i Almond posiadały certyfikat Rainforest Alliance™. Do 2015 roku kakao wykorzystywane do globalnej produkcji lodów Magnum będzie w 100% pochodziło z upraw zarządzanych w sposób zrównoważony.

Bezpieczeństwo żywności i dostępu do niej jest coraz bardziej zagrożone. Wynika to z ciągle rosnącej liczby ludności na świecie, zmiany warunków klimatycznych, zmniejszenia dostępności wody pitnej, a także z nieodpowiednich praktyk rolniczych. Jako że połowa surowców wykorzystywanych przez Unilever, takich jak kakao czy herbata pochodzi z upraw i lasów, firma postanowiła skupić się na poprawie sytuacji w dziedzinie rolnictwa. W ramach planu „Życie w sposób zrównoważony” zobowiązała się do pozyskiwania 100% surowców rolnych w sposób zrównoważony do 2020 roku oraz nawiązała współpracę z międzynarodową organizacją Rainforest Alliance™. 

Jej działalność ma na celu zachowanie bioróżnorodności na obszarze lasów deszczowych, zapewnienie społecznościom tam mieszkającym i pracującym godziwych warunków życia, wdrożenie zrównoważonych metod gospodarowania gruntami i praktyk biznesowych oraz kształtowanie świadomości konsumentów. Pierwszymi kategoriami produktów, które zostały poddane certyfikacji Rainforest Alliance™ są herbata Lipton oraz lody Magnum.

Lipton

Unilever zobowiązał się, że do 2015 roku 100% herbaty (liści Camellia Sinensis) w Liptonie pochodzić będzie z upraw certyfikowanych Rainforest Alliance. Natomiast do 2020 roku 100% herbat produkowanych przez firmę, w tym herbaty sypkie, będzie pozyskiwanych w sposób zrównoważony. W chwili obecnej wśród herbat czarnych Lipton, aż 59% zawiera 100% herbaty certyfikowanej Rainforest Alliance, a kolejne 34% zawiera herbatę certyfikowaną Rainforest Alliance w minimum 50%. 

W Polsce, z kolei, w 2012 roku ponad 92% wariantów herbat marki Lipton zawierało herbatę certyfikowaną znakiem Rainforest Alliance Certified™, w tym: 58% oferowanych wariantów zawierało 100% herbaty certyfikowanej znakiem Rainforest Alliance Certified™, a kolejne 34% - zawierało co najmniej 50% takiej herbaty. Natomiast produkty Lipton oferowane przez Unilever Food Solutions obejmowały 67% wariantów zawierających herbatę certyfikowaną znakiem Rainforest Alliance Certified™.

Wspólnie z organizacją Rainforest Alliance™, Unilever dąży do osiągnięcia konkretnych celów, które umożliwią poprawę jakości życia ludzi pracujących na plantacjach i ich rodzin oraz ochronę lokalnych ekosystemów. Należą do nich: wzrost produkcji, dochodów oraz standardu życia około miliona ludzi w Afryce i dwóch milionów na całym świecie, zagwarantowanie wszystkim pracownikom plantacji szerokiego wachlarza świadczeń opieki społecznej, zapewnienie konsumentów o źródle pochodzenia herbaty oraz ochrona środowiska od następstw osuszania Ziemi.

Magnum

Unilever zobowiązał się, że do 2015 roku 100% kakao w lodach Magnum pochodzić będzie z upraw certyfikowanych Rainforest Alliance™. Oznacza to, że do tego roku w ramach programu uda się pomóc około 40 000 rolnikom i ich rodzinom. Natomiast do 2020 roku takie kakao będzie używane już we wszystkich lodach produkowanych przez firmę. Dzisiaj aż 92% wariantów Magnum wprowadzonych do obrotu w 2013 roku posiada 100% kakao certyfikowanego Rainforest Alliance™, a pozostałe 8% zawiera ponad 50% takiego kakao.

Dzięki współpracy z Rainforest Alliance™ udaje się m.in. ograniczać negatywny wpływ przemysłu na ekosystem Parku Narodowego Taἳ, położonego na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Jest on ostatnią pozostałością po istniejącym tam wcześniej olbrzymim obszarze lasu tropikalnego. Szalenie istotne jest zapewnienie wielu rdzennym i rzadkim gatunkom zwierząt i roślin, które wciąż tam żyją. 

Główny dostawca kakao do Unilever - Barry Callebaut, współpracując z Organizacją Rainforest Alliance oraz rolnikami z obszaru przemysłowego położonego przy Parku Narodowym, uczy ich działać w sposób zrównoważony tzn. wdrażać zasady zrównoważonego rolnictwa, dbać o zachowanie bioróżnorodności, a dodatkowo poprzez dobre praktyki rolnicze spowodować wzrost produktywności plantacji. Poza skomplikowanym i obszernym programem treningowym opierającym się na zasadach certyfikacji Rainforest Alliance™ zakładane są tam szkółki leśne rdzennych dla tego obszaru drzew, oraz nasion kakaowych.

Back to top

DOŁĄCZ DO NAS

Zawsze jesteśmy chętni do nawiązania kontaktu z ludźmi, którzy tak jak my, troszczą się o naszą wspólną przyszłość dzięki wcielaniu w życie zasad zrównoważonego rozwoju.

KONTAKT

Skontaktuj się z Unilever i specjalistycznymi zespołami lub znajdź dane kontaktowe oddziałów na całym świecie.

Kontakt