Praktyki firmy Unilever docenione w zestawieniach branżowych

Działania firmy Unilever w zakresie CSR są doceniane zarówno na szczeblu globalnym, jak i lokalnym. Pojedyncze praktyki oraz całokształt realizacji Planu „Życie w sposób zrównoważony” zyskują uznanie wśród kluczowych interesariuszy i są wyróżniane w zestawieniach branżowych. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy firma Unilever Polska znalazła się w pierwszej 20. Rankingu Odpowiedzialnych Firm Dziennika Gazety Prawnej, została wyróżniona Listkiem CSR Polityki, a lokalne inicjatywy zostały wyróżnione w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

W tegorocznej, 13. edycji Raportu FOB wyróżnionych zostało 9 inicjatyw, wpisujących się w strategię zrównoważonego rozwoju firmy Unilever. Autorzy raportu docenili działania Unilever zarówno w zakresie praktyk długoletnich, jak i tych zainicjowanych dopiero w 2014 roku. Do pierwszej grupy należą kampanie „Knorr wspiera Światowy Dzień Żywności” , „Światowy Dzień Mycia Rąk” oraz „Dove. Odkryjmy w sobie piękno”. Wśród docenionych w raporcie inicjatyw realizowanych przez firmę w roku 2014 znalazły się działania z kategorii:

  • marketing zaangażowany społecznie –„Lipton gra z WOŚP”,
  • profilaktyka zdrowotna –„Proaktywnie dla serca” Ogólnopolski Program Walki z Cholesterolem,
  • zarządzanie – Plan „Życie w sposób zrównoważony” w praktyce,
  • bezpieczeństwo w miejscu pracy –„Program BeSafE (Behavioral Safety Excellence)”,
  • tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji –„Unilever Future Leaders Programme”
  • działania charytatywno-filantropijne –„Wzorowa Łazienka”.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu wydawana od 2002 roku. W tym roku jego autorzy zaprezentowali prawie 700 przykładów społecznie odpowiedzialnych działań, z których co trzecie stanowiło praktykę długoletnią.

Dziennik Gazeta Prawna IX Ranking Odpowiedzialnych Firm

W ramach rankingu badanych jest pięć obszarów działalności każdej z firm: odpowiedzialne przywództwo, zaangażowanie społeczne, komunikacja z interesariuszami, innowacyjność społeczna oraz odpowiedzialne zarządzanie. W ogólnym rankingu suma punktów uzyskanych z badania wszystkich wymienionych wcześniej obszarów uplasowała firmę Unilever Polska na 19. miejscu spośród 65 przebadanych pod tym kątem przedsiębiorstw. 

W kategorii producentów dóbr konsumpcyjnych firma Unilever Polska zajęła 6. miejsce na 12 koncernów biorących udział w badaniu. Najwyższe wskaźniki firma uzyskała w obszarze Innowacyjność społeczna(92%)oraz Odpowiedzialne zarządzanie (86%), co jednoznacznie stwierdza, że koncern dba o to, by produkty pod jego markami były ekologiczne, przystępne cenowo i odpowiadały potrzebom różnych grup klientów.

Listki CSR Polityki

Za działania realizowane w roku 2014 firma Unilever otrzymała Biały Listek CSR Polityki – są one przyznawane spółkom, które deklarują wdrażanie wszystkich najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy.

Unilever logo

Dodatkowe informacje:

Poland

Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Polska

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Unilever:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Grupy Unilever jest Pani Nina Barakzai.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Holandia

+48 22 570 60 00

Dowiedz się więcej na te tematy

Back to top

DOŁĄCZ DO NAS

Zawsze jesteśmy chętni do nawiązania kontaktu z ludźmi, którzy tak jak my, troszczą się o naszą wspólną przyszłość dzięki wcielaniu w życie zasad zrównoważonego rozwoju.

KONTAKT

Skontaktuj się z Unilever i specjalistycznymi zespołami lub znajdź dane kontaktowe oddziałów na całym świecie.

Kontakt