Zrównoważony olej palmowy

Unilever opublikował nowy raport z postępów w realizacji programu pozyskiwania oleju palmowego w sposób zrównoważony. Autorzy dokumentu podkreślili przede wszystkim znaczące kroki podjęte w kierunku wykorzystywania surowca pochodzącego wyłącznie z sprawdzonych źródeł.

58% globalnego wolumenu pochodzi już ze znanych źródeł

  • Do końca 2014 roku 100% oleju palmowego wykorzystywanego przez Unilever do produkcji żywności w Europie będzie pochodzić ze sprawdzonych oraz certyfikowanych źródeł.
  • Unilever ma aktualnie wgląd w działalność ok. 1800 zakładów produkujących olej palmowy, co stanowi ok. 2/3 wszystkich olejarni na świecie.
  • 58% oleju palmowego wykorzystywanego przez Unilever w światowej produkcji pochodzi z sprawdzonych źródeł.

Wiedza na temat pochodzenia oleju palmowego jest niezbędna do powstrzymywania zjawisk, takich jak wylesianie, które ma negatywny wpływ na lokalne społeczności oraz środowisko. Efekty starań podejmowanych przez Unilever w tym obszarze podsumowane zostały w raporcie Unilever Sustainable Palm Oil Progress Report 2014 (PDF | 18MB) , zaprezentowanym podczas 12. Okrągłego Stołu ds. Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego. Spotkanie odbyło się 19 października w Kuala Lumpur.

Szanse dla małych gospodarstw rolnych

Jednym z zobowiązań, których podjął się Unilever, jest również współpraca z właścicielami małych gospodarstw rolnych. Wspólnie z dostawcami firma działa na rzecz poprawy warunków bytowych, dochodów oraz warunków pracy.

Porozumienie z małymi gospodarstwami rolnymi w temacie zrównoważonego pozyskiwania oleju palmowego jest kolejnym etapem w staraniach mających na celu zwiększenie przejrzystości całego przemysłu. Dla wielu rolników w krajach rozwijających się, praca przy produkcji oleju palmowego stanowi szansę na poprawę warunków materialnych, podnosząc tym samym ich aspiracje życiowe i umożliwiając m.in. wysłanie dzieci do szkół. 

Unilever od wielu lat angażuje się w programy w tym obszarze. Jednym z przykładów jest pilotażowy projekt partnerstwa z IDH (The Sustainable Trade Initiative) w rejonie północnej Sumatry. Inną akcją skupioną na odpowiedzialnym pozyskiwaniu oleju palmowego jest współpraca z Solidaridad w Zachodniej Afryce, która w przyszłości może również objąć Azję oraz Amerykę Łacińską.

Unilever posiada również bogate doświadczenie pochodzące z realizacji globalnego programu współpracy z rolnikami posiadającymi małe gospodarstwa przy pozyskiwaniu innych surowców. Wiedza ta bardzo często wykorzystywana jest przy projektach związanych z nabywaniem przez koncern oleju palmowego.

Wizją firmy Unilever jest, aby do 2020 roku cały rynek oleju palmowego został przekształcony tak, aby 100% pozyskiwanego surowca pochodziło z źródeł zrównoważonych. Rentowny oraz odpowiedzialnie zarządzany sektor oleju palmowego musi uzyskać właściwą równowagę w realizacji celów społecznych, środowiskowych oraz ekonomicznych. Działania w tym celu to wspólna odpowiedzialność rządów, sektora prywatnego oraz całego społeczeństwa. Właśnie dlatego Unilever współpracuje z liderami branży i organizacjami pozarządowymi, aby opracować rozwiązanie pozwalające na eliminację zjawiska wylesiania, ochronę torfowisk i kreowanie pozytywnego gospodarczego oraz społecznego wpływu na społeczności lokalne.

Więcej informacji na temat postępów firmy Unilever w realizacji programu pozyskiwania 100% oleju palmowego w sposób zrównoważony znaleźć można tutaj:

Dodatkowe informacje:

Poland

Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Polska

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Unilever:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Grupy Unilever jest Pani Nina Barakzai.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Holandia

+48 22 570 60 00

Dowiedz się więcej na te tematy

Back to top

DOŁĄCZ DO NAS

Zawsze jesteśmy chętni do nawiązania kontaktu z ludźmi, którzy tak jak my, troszczą się o naszą wspólną przyszłość dzięki wcielaniu w życie zasad zrównoważonego rozwoju.

KONTAKT

Skontaktuj się z Unilever i specjalistycznymi zespołami lub znajdź dane kontaktowe oddziałów na całym świecie.

Kontakt