Unilever po raz kolejny z Listkiem CSR

Firma Unilever zdała kolejny test odpowiedzialności. W maju 2014 roku koncern wyróżniony został przez tygodnik Polityka oraz firmę doradczą PwC Białym Listkiem CSR.

Plebiscyt zorganizowany został trzeci rok z rzędu. Do udziału w nim zaproszono ponad 800 firm o przychodach powyżej 250 mln zł. Ich zadaniem była odpowiedź na pytania podsumowujące działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu podjęte w 2013 roku. Ankieta opracowana została na podstawie najważniejszych wytycznych ISO 26000. Dotyczyła siedmiu obszarów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego.

Biały Listek CSR to kolejny dowód postępów dokonywanych przez Unilever w ramach przyjętego w 2011 roku planu "Życie w sposób zrównoważony". Ambicją firmy jest podwojenie rozmiaru swojego biznesu, przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz zwiększeniu pozytywnego oddziaływania na społeczeństwo.

Dodatkowe informacje:

Poland

Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Polska

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Unilever:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Grupy Unilever jest Pani Nina Barakzai.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Holandia

+48 22 570 60 00

Dowiedz się więcej na te tematy

Back to top

DOŁĄCZ DO NAS

Zawsze jesteśmy chętni do nawiązania kontaktu z ludźmi, którzy tak jak my, troszczą się o naszą wspólną przyszłość dzięki wcielaniu w życie zasad zrównoważonego rozwoju.

KONTAKT

Skontaktuj się z Unilever i specjalistycznymi zespołami lub znajdź dane kontaktowe oddziałów na całym świecie.

Kontakt