Unilever podpisał Kartę Różnorodności

14 lutego 2012 r. w Kancelarii Premiera miała miejsce uroczysta inauguracja Karty Różnorodności w Polsce. Unilever był jedną z 14 firm sygnujących ten document.

Unilever pomaga milionom dzieci dzięki Światowemu Dniu Mycia Rąk

„Podpisanie przez naszą firmę Karty Różnorodności to deklaracja dalszej dbałości o różnorodność wśród pracowników. Różnorodność jest, dla tak dużej organizacji jak Unilever, siłą napędzającą rozwój biznesu - powstawania innowacji; realizacji strategii biznesowych w sposób, który zwiększa konkurencyjność firmy; wreszcie tworzenia dobrego i inspirującego miejsca pracy, w którym pracownicy dobrze się czują. Różnorodność rozumiemy również jako otwarcie dialogu z otoczeniem firmy. Taka komunikacja może wnieść dużo więcej niż tylko zmiany w samej firmie. To szansa na wprowadzanie zasad różnorodności w społeczeństwie” – mówi Renata Gołębiewska, HR Business Partner w Unileverze.

Nadrzędna zasada

Jednym z najważniejszych elementów naszej polityki różnorodności jest zatrudnianie i awansowanie pracowników na podstawie ich kwalifikacji i osiągnięć. Każdy pracownik ma klarownie wyznaczone cele pracy i zasady oceny. Każdy dobrze zna swoje obowiązki, ustala z przełożonym plan pracy i zakres odpowiedzialność. To daje klarowność oceny, jest podstawą do szczerego feedbacku. Taki styl pracy daje również możliwość swobodnego zarządzania swoimi zadaniami i czasem pracy (choć jest równocześnie wyzwaniem, bo wymaga zdolności przywódczych).

Płeć

W tej chwili 49% menedżerów w Unileverze to kobiety, choć dla nas to osobowość pracowników, ich umiejętności, kompetencje i indywidualne predyspozycje są kryterium wyboru – nie płeć.

Ojcostwo, macierzyństwo

W związku z tym, że w Unileverze pracuje dużo mam i ojców szczególnie ważny jest elastyczny model pracy – pracownicy mogą pracować z domu. W niemieckim oddziale Unilevera po raz pierwszy stworzono dzielone stanowisko menedżerskie, gdzie nad realizacją celów jednocześnie czuwały dwie kobiety - mamy, dzieląc się obowiązkami i czasem pracy oraz korzystając z jednego konta mailowego. W biurze głównym w Warszawie posiadamy z kolei pokój dla matki z dzieckiem. To miejsce dla tych mam, które chcą w ciągu dnia karmić piersią.

Wiek

Monitorujemy trendy społeczne i analizujemy strukturę zatrudnienia, by stworzyć jak najlepsze warunki pracy. W związku z tym, że 23% pracowników Unilevera to osoby powyżej 45 roku życia w projekcie szkoleń „Kapitał ludzki” dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizujemy w 2012 r. indywidualne warsztaty coachingowe dla osób w wieku „45+”. Celem tych działań jest m.in. lepsza organizacja pracy i dostosowanie jej do warunków i potrzeb osób w tym wieku; wzrost przepływu wiedzy między pracownikami 45+ a młodszymi współpracownikami, a tym samym podnoszenie kompetencji mniej doświadczonych pracowników.

Karta Różnorodności

Karta Różnorodności (ang. Diversity Charter) to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak m.in. Niemcy, Austria, Szwecja, Włochy, Francja, Belgia czy Hiszpania. Karta Różnorodności wyraża poszanowanie dla wielokulturowego społeczeństwa oraz kładzie szczególny nacisk na politykę równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie, wyznanie i przekonania, przynależność, orientację seksualną i tożsamość płciową, status rodzinny czy styl życia.

Jest pisemnym zobowiązaniem firm do wdrożenia skutecznych rozwiązań na rzecz rozwoju polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy oraz ich upowszechniania wśród partnerów biznesowych i społecznych.

Inicjatywa polskiej wersji Karty Różnorodności została podjęta w 2011 roku przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Patronat honorowy nad Kartą Różnorodności w Polsce objęła Minister Agnieszka Kozłowska–Rajewicz, Pełnomocnik Rządu Do Spraw Równego Traktowania oraz prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Kartę Różnorodności w Polsce podpisały: Unilever, British American Tobacco Polska, Danone, Deloitte Polska, Grupa Orbis, Grupa TP, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, L'Oreal Polska, Nutricia, Provident Polska S.A., PwC, Totalizator Sportowy sp. z o.o., Aviva. Przedsiębiorstwa te zatrudniają prawie 50 tysięcy osób.

Dodatkowe informacje:

Poland

Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Polska

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Unilever:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Grupy Unilever jest Pani Nina Barakzai.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Holandia

+48 22 570 60 00

Dowiedz się więcej na te tematy

Back to top

DOŁĄCZ DO NAS

Zawsze jesteśmy chętni do nawiązania kontaktu z ludźmi, którzy tak jak my, troszczą się o naszą wspólną przyszłość dzięki wcielaniu w życie zasad zrównoważonego rozwoju.

KONTAKT

Skontaktuj się z Unilever i specjalistycznymi zespołami lub znajdź dane kontaktowe oddziałów na całym świecie.

Kontakt