ProjektGospodarni.pl

Głównym celem akcji jest uświadomienie ludziom, że małe zmiany w codziennym życiu nie tylko pozytywnie wpłyną na środowisko naturalne, ale również odczuwalnie zwiększą zasobność portfeli.

Nasze zachowania i postawy ekologiczne

Wyniki badań zleconych przez polski oddział firmy Unilever - „Zachowania i postawy ekologiczne Polaków” nie pozostawiają złudzeń. Jesteśmy ekologiczni tylko, jeśli widzimy realne korzyści ekonomiczne naszego działania. Jak wynika z raportu przygotowanego na podstawie badań przeprowadzonych przez Instytut Millward Brown SMG/KRC głównym czynnikiem skłaniającym Polaków do działań ekologicznych jest chęć zaoszczędzenia pieniędzy – wskazało na to 77% respondentów. Wyniki badania wyraźnie pokazują, że Polacy myśląc o ekologii łączą ją z ekonomią.

„Raport był dla nas silnym sygnałem do działania. Wraz z partnerami zdecydowaliśmy się powołać do życia szeroko zakrojoną akcję edukacyjną. Chcemy, aby ProjektGospodarni.pl zachęcił nasze rodziny, znajomych, sąsiadów do wprowadzenia małych zmian, które przełożą się przede wszystkim na znaczący efekt dla środowiska naturalnego. Unikamy wielkich słów i deklaracji, jednocześnie pokazując racjonalne korzyści dla każdego, kto będzie chciał poświęcić kilka minut i zaangażować się odwiedzając serce naszej akcji – portal ProjektGospodarni.pl. Zamierzamy udowodnić, że postawy ekologiczne mogą znacznie podreperować budżet każdego gospodarstwa domowego przy naprawdę minimalnym wysiłku” – powiedziała Anna Kozerska, Dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w firmie Unilever Polska.

„ProjektGospodarni.pl znakomicie wpisuje się w nowoczesną edukację ekologiczną, wspaniale również uzupełnia się z prowadzoną przez Fundację Nasza Ziemia Kampanią na rzecz Rozwoju Zrównoważonego. Akcja przybliża wiedzę, angażuje i inspiruje do działania. Spodziewamy się też, że przyniesie wymierne efekty ekologiczne i ekonomiczne”– powiedział Sławek Brzózek, wiceprezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

Już na poziomie planowania swoją gotowość do zaangażowania się w projekt wyraził Mariusz Kałamaga – gwiazda kabaretu Łowcy. B.

„Ekologia definiuje mój styl życia. To niebywale ważne, aby osoby publiczne wspierały takie inicjatywy – jesteśmy w stanie pomóc przebić się przez szum panujący w dyskursie publicznym po to, aby ważne sprawy nie umykały uwadze każdego z nas. Lubię angażować się w projekty, które mają potencjał do wprowadzania zmian. Jeżeli moja osoba sprawi, że w projekt zaangażuje się choćby kilka dodatkowych gospodarstw domowych – będzie to dla mnie osobisty sukces” – powiedział Mariusz Kałamaga.

Pieniądze czy ekologia

Oprócz znaczących wskazań, że ekonomia jest podstawą wszelkich działań ekologicznych łącznie aż 90% ankietowanych zadeklarowało gotowość do zmiany swoich przyzwyczajeń, by zwyczajnie chronić środowisko, w którym żyje. Wśród najczęściej wymienianych czynności proekologicznych, ankietowani wskazywali na te działania, które nie wymagają od nich dużego zaangażowania: gaszenie światła w pomieszczeniu, w którym nikogo nie ma (96% wskazań), przykrywanie garnków w trakcie gotowania (89%), stosowanie energooszczędnych żarówek (83%). 

Do ciekawych wyjątków należą: zagospodarowywanie żywności oraz wybieranie do domu energooszczędnych urządzeń (88% wskazań), mimo że działania te wymagają większego zaangażowania od wymienionych wyżej. W większości przypadków, głównym motywem podejmowania działań proekologicznych była chęć oszczędzenia pieniędzy lub czasu, a dopiero w dalszej kolejności - chęć ochrony środowiska naturalnego.

“Celem przeprowadzonego badania była identyfikacja postaw oraz zachowań proekologicznych Polaków w kontekście działań i decyzji związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego. Najciekawszym wnioskiem, jaki płynie z opracowanych wyników jest to, że Polacy są bardzo skłonni do działań proekologicznych o ile ma to bezpośredni związek ze stanem finansów gospodarstw domowych. Wyniki badania pokazują, że jesteśmy ekologiczni tylko wtedy, kiedy nie wymaga to od nas większego wysiłku, a nasze proekologiczne zachowania mają jedno główne źródło – oszczędności. 

Tam gdzie motywują nas liczniki – prądu, gazu, światła – tam częściej działamy proekologicznie”– powiedział dr Tomasz Sobierajski, socjolog i ekspert czuwający nad merytoryczną stroną akcji ProjektGospodarni.pl. „Badanie obala także kilka mitów. Jeden z nich głosi, że młodzi ludzie są bardziej ekologiczni od starszych. Nieprawda. Badania pokazują, że o ile starszych ludzi do zachowań ekologicznych motywuje portfel i możliwość oszczędzenia pieniędzy, to młodzi ludzie nie mają żadnej motywacji do takich zachowań i są grupą najmniej zwracającą uwagę na działania proekologiczne. Widać przy tym wyraźne fiasko edukacji ekologicznej, realizowanej w szkołach”–dodaje Sobierajski.

Jedynie w 2 z 10 badanych zachowań najczęstszym wskazywanym powodem była chęć ochrony środowiska naturalnego. Do jedynych działań, które ankietowani podejmują z myślą o ochronie środowiska należą: segregacja śmieci oraz wybieranie produktów w opakowaniach przyjaznych środowisku.

Ambicją inicjatorów ProjektGospodarni.pl jest zmiana postaw Polaków i pokazanie, że ekonomię i ekologię należy łączyć w sposób świadomy nie tylko podkreślając, ale wykorzystując wpływ oszczędności na ochronę środowiska.

Inicjatorzy akcji zachęcają do odwiedzenia strony projektu i wzięcia udziału w ogólnopolskim eksperymencie, który pomoże określić wzorzec dobrze prowadzonego gospodarstwa domowego, zarządzanego w sposób zrównoważony – gdzie ekonomia jest synonimem ekologii.

Informacje o badaniu

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut SMG/KRC na losowej, reprezentatywnej grupie pełnoletnich Polaków techniką CATI na przełomie marca i kwietnia 2012 r. Próba była zróżnicowana ze względu na takie zmienne jak: płeć, wiek, wykształcenie, wielkość miejscowości zamieszkania oraz posiadanie dzieci.

Dodatkowe informacje:

Poland

Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Polska

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Unilever:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Grupy Unilever jest Pani Nina Barakzai.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Holandia

+48 22 570 60 00

Dowiedz się więcej na te tematy

Back to top

DOŁĄCZ DO NAS

Zawsze jesteśmy chętni do nawiązania kontaktu z ludźmi, którzy tak jak my, troszczą się o naszą wspólną przyszłość dzięki wcielaniu w życie zasad zrównoważonego rozwoju.

KONTAKT

Skontaktuj się z Unilever i specjalistycznymi zespołami lub znajdź dane kontaktowe oddziałów na całym świecie.

Kontakt