Jakie zrobiliśmy postępy w zrównoważonym rozwoju?

Plan „Życie w sposób zrównoważony”, ogłoszony w Polsce w lipcu 2011 r., definiuje w jaki sposób chcemy realizować naszą działalność.

Zgodnie z planem

Niektóre założenia planu udało się już w pełni zrealizować jak te, dotyczące zawartości nienasyconych i nasyconych kwasów tłuszczowych oraz tłuszczów typu trans w margarynach swoich wiodących marek, czy cel dotyczący kaloryczności lodów dla dzieci. Oznacza to, że produkty Flory, Flory pro.activ i Ramy spełniają międzynarodowe zalecenia żywieniowe dotyczące zawartości tych składników, a wszystkie lody Algidy z oferty dla dzieci zawierają w porcji 110 kilokalorii lub mniej. Postawiliśmy sobie cel, żeby do 2020 roku podwoić w asortymencie odsetek produktów, które spełniają najwyższe standardy żywieniowe i w ten sposób pomóc milionom ludzi stosować zdrowszą dietę.

Idąc tym tropem, obniżyliśmy w 2011 roku zawartość soli w kolejnych produktach – w sosach i bulionach Unilever Food Solutions z oferty dla gastronomii. Praca nad ograniczeniem ilości soli jest jednym z największych wyzwań stojących przed firmą, ponieważ polscy konsumenci za główny wyznacznik dobrego smaku w spożywanych przez siebie potrawach, uważają wysoką zawartość soli.

Ważną częścią planu jest ograniczenie śladu środowiskowego firmy. Stąd też tak duża aktywność oraz ilość projektów w tym obszarze. Planowaliśmy o 4% zredukować w 2011 roku emisję CO2 związaną z transportem i osiągnelismy swój cel prowadząc optymalizację tras przewozowych. Zredukowaliśmy emisję gazów cieplarnianych w przeliczeniu na tonę produkcji we wszystkich zakładach produkcyjnych, m.in. w fabryce w Baninie o 84% i w fabryce w Katowicach o 56%. 

W fabrykach w Katowicach i Bydgoszczy spadło też zużycie energii elektrycznej (w Katowicach o 3%, w Bydgoszczy o 14%) i wody (w Katowicach o 10% a w Bydgoszczy o 6%). Przy czym, w wyniku zwiększenia skali produkcji i realizowanych inwestycji, w zakładach w Baninie i Poznaniu zużycie wody i energii w 2011 roku wzrosło.

Priorytety 2012

Projekt „Zero Landfill” to jeden z naszych najważniejszych projektów wspierający realizację planu w 2012 roku. Zakłada on ograniczenie do zera ilości odpadów przekazywanych na wysypiska śmieci. Ten ambitny plan został wprowadzony już w 37 z 61 europejskich fabryk Unilevera!

W 2010 roku wytworzyliśmy w Polsce ponad 15 tys. ton odpadów, z czego 96.98% poddano procesom odzysku i recyklingu, jedynie 3% trafiło na składowiska odpadów, a pozostałe 0.02% unieszkodliwiono. Nowoczesne technologie, jakie niebawem wdrożymy, umożliwiają wykorzystanie właściwie wszystkich odpadów poprzez ich regenerację, odzyskiwanie poszczególnych składników oraz wykorzystanie energii powstającej podczas spalania. Technologie te umożliwiają również produkcję paliw alternatywnych z odpadów z przeznaczeniem do odzysku energii w piecach przemysłowych. W Polsce projekt „Zero Landfill” objął cztery nasze fabryki i cztery centra dystrybucyjne.

Największym wyzwaniem dla nas jest zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne użytkowania produktów przez konsumentów. Z badań wynika, że największy ślad środowiskowy w cyklu życia produktów Unilevera jest związany właśnie ze stosowaniem produktów przez nabywców. W związku z tym faktem, zainicjowaliśmy w Polsce akcję ProjektGospodarni.pl, której celem jest pokazanie, że każde małe działanie w obrębie gospodarstwa domowego ma wpływ na stan środowiska naturalnego. 

Działania te również mogą przełożyć się na realne oszczędności w ramach budżetów domowych, co dla Polaków jest głównym motywatorem podejmowania działań prośrodowiskowych. Wykazały to wyniki badania „Zachowania i postawy ekologiczne Polaków” zrealizowanego na nasze zlecenie. Celem kampanii ProjektGospodarni.pl jest przekonanie społeczeństwa, że ekologia i ekonomia są ze sobą nierozerwalnie związane - każdy może dbać o środowisko odnosząc przy tym wymierne korzyści.

-Wszystkie plany rozwoju firmy Unilever oraz nasza codzienna działalność są podporządkowane poszanowaniu środowiska naturalnego. Dlatego tak dużą wagę przykładamy do realizacji ogłoszonego w zeszłym roku planu „Życie w sposób zrównoważony”. Mogę z satysfakcją powiedzieć, że zarówno w naszych biurach, jak mieszczących się w Polsce fabrykach ograniczyliśmy zużycie energii i wody oraz skutecznie zachęcamy wszystkich pracowników do segregacji odpadów. Dużo wysiłku wkładamy też w pracę nad zmianą opakowań naszych produktów, która pozwoli na zmniejszenie ich wagi, a co za tym idzie, ich śladu środowiskowego. 

Przed nami jednak wiele wyzwań: praca nad ograniczaniem ilości soli w produktach, stosowanie surowców pochodzących ze źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony, czy promocja takich zachowań wśród konsumentów, które pozwolą ograniczyć wpływ stosowania naszych produktów na środowisko naturalne. Mamy jasną wizję działania i wierzę, że będziemy coraz szybciej posuwać się w realizacji planu – powiedział Sanjay Dube, Prezes Unilevera w Polsce oraz Prezydent Regionalnej Organizacji Unilevera w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dodatkowe informacje:

Poland

Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Polska

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Unilever:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Grupy Unilever jest Pani Nina Barakzai.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Holandia

+48 22 570 60 00

Dowiedz się więcej na te tematy

Back to top

DOŁĄCZ DO NAS

Zawsze jesteśmy chętni do nawiązania kontaktu z ludźmi, którzy tak jak my, troszczą się o naszą wspólną przyszłość dzięki wcielaniu w życie zasad zrównoważonego rozwoju.

KONTAKT

Skontaktuj się z Unilever i specjalistycznymi zespołami lub znajdź dane kontaktowe oddziałów na całym świecie.

Kontakt