Ugoda między Unilever Polska i Nestlé Polska

Unilever Polska Sp. z o.o. i Nestlé Polska S.A. zawarły ugodę sądową, kończąc spór dotyczący zasad prowadzenia przez Unilever Polska programu motywacyjnego dla dystrybutorów lodów.

Nestlé Polska S.A. oraz Unilever Polska sp. z o.o. oświadczają, że w 2010 i w 2011 roku pozostawały w sporze sądowym dotyczącym wprowadzenia przez Unilever Polska sp. z o. o. zasad zakazujących dystrybutorom/ ich pracownikom uczestnictwa w programie "Złoty Sezon z Nestlé 2010", o ile osoby takie uczestniczyły jednocześnie w programie "Lato z Algidą 2010".

Strony nie osiągnęły porozumienia w zakresie oceny legalności akcji Unilever Polska Sp. z o.o. z 2010 r. i w tej sprawie zachowują swoje dotychczasowe stanowiska:

Nestlé Polska S.A. uznaje taką praktykę za czyn nieuczciwej konkurencji, twierdząc, że jej głównym celem jest niezgodne z prawem ograniczenie sprzedaży lodów Nestlé, wobec czego wszczęła proces sądowy.

Unilever Polska Sp. z o. o. uważa, że przeprowadzona akcja, ze względu na jej szczególny charakter, była zgodna z prawem i przystąpił do sporu.

Mimo to, w celu uniknięcia dalszego prowadzenia sporu sądowego i angażowania w niego dystrybutorów, w dniu 21 czerwca 2011 r. strony zawarły ugodę sądową. Unilever Polska Sp. z o.o. zobowiązał się nie ponawiać w przyszłości ww. praktyki kwestionowanej przez Nestlé Polska S.A. oraz nie stosować, określonych w ugodzie, praktyk podobnych, a Nestlé Polska S.A. zrezygnowała z dochodzenia pozostałych roszczeń.

Zarówno Unilever Polska Sp. z o. o., jak i Nestlé Polska S.A. deklarują prowadzenie dalszej rywalizacji rynkowej, w tym poprzez stosowanie programów motywacyjnych, na zasadach w pełni konkurencyjnych.

Dodatkowe informacje:

Poland

Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Polska

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Unilever:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Grupy Unilever jest Pani Nina Barakzai.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Holandia

+48 22 570 60 00

Dowiedz się więcej na te tematy

Back to top

DOŁĄCZ DO NAS

Zawsze jesteśmy chętni do nawiązania kontaktu z ludźmi, którzy tak jak my, troszczą się o naszą wspólną przyszłość dzięki wcielaniu w życie zasad zrównoważonego rozwoju.

KONTAKT

Skontaktuj się z Unilever i specjalistycznymi zespołami lub znajdź dane kontaktowe oddziałów na całym świecie.

Kontakt