Unilever partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Podczas konferencji CSR 2.0, która odbyła się 21 października w Warszawie Unilever został oficjalnie przyjęty do grona firm zrzeszonych w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dołączenie do Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce to naturalny krok po tym, jak w lipcu 2011 ogłosiliśmy publicznie w Polsce plan „Życie w sposób zrównoważony”. Unilever wniesie do Forum swoją wiedzę w zakresie prowadzenia biznesu produkcyjnego i odpowiedzialnych działań na przestrzeni całego łańcucha wartości - od zakupu surowców po recykling opakowań. Z kolei Forum i doświadczenia firm zrzeszonych w tej organizacji, będą dla Unilevera źródłem wiedzy, najlepszych praktyk i inspiracji z zakresu CSR-u.

W ramach Programu Partnerstwa będziemy pracować nad rozwojem i promocją odpowiedzialnych praktyk biznesowych a już w listopadzie Unilever dołączy do spotkania roboczego dotyczącego prac nad Kartą Różnorodności oraz spotka się ze studentami warszawskich uczelni na"Podwieczorku z CSR-em" promując plan "Życie w sposób zrównoważony" Unilevera.

Dodatkowe informacje:

Poland

Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Polska

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Unilever:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Grupy Unilever jest Pani Nina Barakzai.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Holandia

+48 22 570 60 00

Dowiedz się więcej na te tematy

Back to top

DOŁĄCZ DO NAS

Zawsze jesteśmy chętni do nawiązania kontaktu z ludźmi, którzy tak jak my, troszczą się o naszą wspólną przyszłość dzięki wcielaniu w życie zasad zrównoważonego rozwoju.

KONTAKT

Skontaktuj się z Unilever i specjalistycznymi zespołami lub znajdź dane kontaktowe oddziałów na całym świecie.

Kontakt