Ogłoszenie planu "Życie w sposób zrównoważony" firmy Unilever

Plan zawiera informacje na temat tego, co do tej pory udało się nam w Polsce na tym polu osiągnąć i jakie stawiamy sobie cele na przyszłość. Plan ogłosiliśmy 19 lipca 2011 r. na spotkaniu, na które zaprosiliśmy reprezentantów organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i opiniotwórczych, media, firmy doradcze oraz naszych klientów.

"Unilever ma ambitne plany rozwoju, lecz wzrost za wszelką cenę nie jest opłacalny na dłuższą metę. Chcemy opracować nowe sposoby prowadzenia działalności, które umożliwią wzrost, bez dalszego uszczuplania zasobów naturalnych naszej planety" – powiedział Sanjay Dube, Prezes Unilevera w Polsce.

Plan zawiera 3 główne cele, jakie chcemy osiągnąć w skali globalnej do 2020 roku:

  • ograniczenie o połowę śladu środowiskowego naszych produktów,
  • pomoc miliardowi ludzi w poprawie stanu zdrowia i samopoczucia,
  • pozyskiwanie wszystkich surowców rolnych z upraw zarządzanych w sposób zrównoważony.

"Po nasze produkty sięgają codziennie 2 miliardy ludzi na całym świecie. Przy takiej skali biznesu działalność prowadzona w sposób zrównoważony przekłada się na korzyści środowiskowe, zdrowsze odżywianie, higienę milionów ludzi, poprawę bytu tysięcy drobnych dostawców" – dodaje prezes Dube.

Zamierzamy o połowę ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, zużycie wody i ilość odpadów generowanych w całym cyklu tworzenia wartości: od pozyskiwania surowców do produkcji, po utylizację odpadów pochodzących ze zużytych produktów. Kluczową rolę w tym łańcuchu odgrywają konsumenci. Blisko 70% gazów cieplarnianych i 50% zużycia wody w całym łańcuchu generowane jest przez konsumentów używających produktów naszej firmy. Dlatego nawet najmniejsze zmiany zachowań osób, które stosują nasze produkty mogą przynieść ogromne efekty środowiskowe.

Plan zawiera 50 szczegółowych celów - społecznych, gospodarczych i środowiskowych - a także konkretne mierniki ich realizacji.

Działania w Polsce

Podobnie, jak we wszystkich częściach globu, również w naszym kraju wdrażamy plan "Życie w sposób zrównoważony" i chcemy pomóc konsumentom zmniejszać ich ślad środowiskowy powstały w trakcie używania produktów firmy.

Wdrażanie planu rozpoczęliśmy od obszarów leżących w zakresie naszej działalności: procesów produkcji, dystrybucji, weryfikacji receptur produktów. W efekcie dziś wszystkie nasze fabryki w Polsce zaopatrywane są w certyfikowaną energię elektryczną. Znacząco zredukowaliśmy: emisję dwutlenku węgla związaną z produkcją (np. w fabryce Bydgoszczy o 60 proc. w latach 2001-2010), zużycie wody (np. o ponad 60 proc. w fabryce w Katowicach w latach 2001-2010), ilość odpadów kierowanych na wysypiska (np. o 94 proc. w fabryce w Katowicach w ciągu ostatnich 10 lat).

Dodatkowo, wprowadziliśmy program mający na celu zmniejszenie zawartości soli, cukrów, tłuszczów nasyconych i tłuszczów trans w naszych produktach spożywczych. W efekcie, w latach 2005-2010 obniżyliśmy zawartość soli w zupach do gotowania Knorr w proszku (o 27 proc.), zupach Amino w proszku (o 9 proc.) oraz Gorących Kubkach Knorr (o 33 proc.). Do produkcji wszystkich majonezów Hellmann’s, sprzedawanych na polskim rynku, używmy jaj pochodzących od kur z chowu ściółkowego.

Dodatkowe informacje:

Poland

Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Polska

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Unilever:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Grupy Unilever jest Pani Nina Barakzai.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Holandia

+48 22 570 60 00

Dowiedz się więcej na te tematy

Back to top

DOŁĄCZ DO NAS

Zawsze jesteśmy chętni do nawiązania kontaktu z ludźmi, którzy tak jak my, troszczą się o naszą wspólną przyszłość dzięki wcielaniu w życie zasad zrównoważonego rozwoju.

KONTAKT

Skontaktuj się z Unilever i specjalistycznymi zespołami lub znajdź dane kontaktowe oddziałów na całym świecie.

Kontakt