Green up your waste!

Przyznajemy Unilever Sustainable Living Award od 2010 roku najlepszym projektom z dziedziny zrównoważonego rozwoju, prezentowanym podczas krajowego finału konkursu organizacji studenckiej SIFE.

- Projekt zespołu z Uniwersytetu Łódzkiego ma ogromny potencjał. Studenci wykazali się dużymi ambicjami, wybierając do współpracy partnerów biznesowych – powiedział Wojciech Tomczak, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w Unileverze podczas wręczenia nagrody - Gospodarka odpadami to ważny segment działalności firmy, mający wpływ na "ślad środowiskowy" firmy. Zachęcajmy przedsiębiorców do analizy ich śladu środowiskowego na wszystkich etapach życia produktu: począwszy od pozyskiwania surowców, poprzez produkcję, skończywszy na ich użytkowaniu przez konsumentów. To filozofia bardzo bliska Unileverowi.

- Projekt ma dwa cele: zmniejszenie negatywnego oddziaływania firm na środowisko oraz poprawę ich sytuacji finansowej dzięki ograniczeniu kosztów odbioru odpadów - opowiada Dorota Anszperger, studentka ekonomii oraz finansów i bankowości Uniwersytetu Łódzkiego – Dlatego pomogliśmy wprowadzić system selektywnej zbiórki odpadów oraz przeprowadziliśmy kampanie uświadamiające pracownikom firmy znaczenie działań proekologicznych. Efekty są bardzo zachęcające – na pewno będziemy rozwijać projekt.

Green up your waste

Projekt wdrożony w 2009 roku w jednej z łódzkich firm, realizowany jest obecnie w kolejnym przedsiębiorstwie. Obie firmy objęte projektem generują dużą liczbę odpadów w postaci np. zbędnych opakowań – jedna z nich działa w segmencie elektronicznym (na rzecz 35 000 klientów), druga – wyposażenia wnętrz. Studenci, we współpracy z menedżerami każdej z firm, skonstruowali systemy zarządzania odpadami, a następnie wspierali ich wdrożenie.

Po stworzeniu systemu segregacji odpadów nawiązano współpracę z przedsiębiorstwami odbierającymi odpady. Początkowo segregacji podlegały odpady z folii i papieru, obecnie – również szkła i aluminium. Dodatkowo, studenci pomogli zorganizować szkolenia dla pracowników obu przedsiębiorstw – zachęcając ich do postaw prośrodowiskowych zarówno w miejscu pracy, jak i w życiu prywatnym – ukazując sposoby oszczędzania wody oraz energii na co dzień. Zespół przygotował ponadto specjalny elektroniczny poradnik prowadzenia zrównoważonego biznesu dla przedsiębiorców.

Efekty? Dziś tylko w pierwszym z zakładów aż 92 proc. spośród 5 ton odpadów generowanych miesięcznie podlega segregacji i przetworzeniu. Koszty zarządzania odpadami spadły o blisko 3000 PLN miesięcznie, a koszty energii – o 15 proc. rocznie. Co więcej, dziś sami pracownicy zgłaszają kolejne pomysły prośrodowiskowe.

Krajowy finał SIFE

Projekt "Green up your waste" nagrodzono podczas krajowego finału organizacji SIFE. SIFE zrzesza 40 000 studentów z 39 państw i 1800 uczelni i jest wspierana przez przedstawicieli świata biznesu i środowisko akademickie. Zadaniem SIFE jest pobudzenie przedsiębiorczości i aktywizacja społeczności lokalnych. W tym celu zespoły studentów realizują opracowane przez siebie projekty.

30 maja br. w Warszawie obok studentów z Uniwersytetu Łódzkiego projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju prezentowały zespoły z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Poznańskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Gratulujemy zwycięskim zespołom!

Dodatkowe informacje:

Poland

Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Polska

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Unilever:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Grupy Unilever jest Pani Nina Barakzai.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Holandia

+48 22 570 60 00

Dowiedz się więcej na te tematy

Back to top

DOŁĄCZ DO NAS

Zawsze jesteśmy chętni do nawiązania kontaktu z ludźmi, którzy tak jak my, troszczą się o naszą wspólną przyszłość dzięki wcielaniu w życie zasad zrównoważonego rozwoju.

KONTAKT

Skontaktuj się z Unilever i specjalistycznymi zespołami lub znajdź dane kontaktowe oddziałów na całym świecie.

Kontakt