Pomagamy ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti

Nasza firma przekazała 500 tys. dolarów na rzecz Światowego Programu Żywieniowego celem pomocy ofarom kataklizmu, który dotknął Haiti.

Pomoc zostanie przekazana poprzez naszego globalnego partnera – Światowy Program Żywieniowy (WFP), który przeznaczy całą dotację na pomoc dla ofiar styczniowego trzęsienia ziemi w Haiti.

Oprócz bezpośredniego wsparcia finansowego, na całym świecie zachęcamy pracowników do organizowania wszelkiego rodzaju wsparcia dla ofiar kataklizmu – od przekazywania naszych produków, po lokalne zbiórki pieniędzy. “W następstwie tej katastrofy, mamy nadzieję, że globalne wsparcie dla Haiti zapewni szybką ulgę w cierpieniach dla wszystkich, których ona dotknęła.” powiedział Paul Polman, CEO Unilevera. “Nasze partnerstwo z WFP opiera się na długiej tradycji Unilevera jako odpowiedzialnej firmy, silnie zakorzenionej w lokalnych społecznościach na całym świecie.”

“Bez wątpienia każda wpłata pomoże uratować czyjeś życie. Błyskawiczna reakcja Unilevera znacząco wpłynie na życie Haitańczyków.” powiedział Jossette Sheeran, Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Żywieniowej.

Jesteśmy blisko związani z regionem dotkniętym trzęsieniem ziemi. W sąsiadującej z Haiti Dominikanie znajduje się nasze biuro oraz 2 fabryki. Wszyscy tamtejsi pracownicy są bezpieczni i nie zagraża im żadne niebezpieczeństwo.

Nasze wysiłki w międzynarodowej pomocy humanitarnej zawsze traktujemy jako priorytet. Pokazaliśmy to już niejeden raz w przeszłości, pomagając m.in. ofiarom tsunami w Indonezji (2004) i huraganu Katrina w USA (2005).

Dodatkowe informacje:

Poland

Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Polska

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Unilever:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Grupy Unilever jest Pani Nina Barakzai.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Holandia

+48 22 570 60 00

Dowiedz się więcej na te tematy

Back to top

DOŁĄCZ DO NAS

Zawsze jesteśmy chętni do nawiązania kontaktu z ludźmi, którzy tak jak my, troszczą się o naszą wspólną przyszłość dzięki wcielaniu w życie zasad zrównoważonego rozwoju.

KONTAKT

Skontaktuj się z Unilever i specjalistycznymi zespołami lub znajdź dane kontaktowe oddziałów na całym świecie.

Kontakt