Unilever i WFP

Unilever i Światowy Program Żywnościowy ONZ ogłosiły program współpracy partnerskiej w zakresie walki z głodem wśród dzieci.

Liczby

Każdego dnia 300 milionów dzieci kładzie się spać odczuwając głód.
Około 100 milionów dzieci w wieku szkolnym nie chodzi do szkoły.
67 milionów dzieci, które z powodu głodu nie chodzą do szkoły to dziewczynki.
50 milionów głodujących dzieci nie otrzymuje w tej chwili żadnej pomocy.

Wspólne działanie

Na całym świecie żyje około 300 milionów niedożywionych dzieci, szczególnie w wielu szkolnym. Unilever i Światowy Program Żywnościowy ONZ postanowiły połączyć siły w walce z tym problemem. Celem programu jest zapewnienie ubogim dzieciom i ich rodzinom żywności oraz promocja zdrowego odżywiania. Obie organizacje skoncentrują swoje wysiłki na dożywianiu oraz edukacji w zakresie odżywiania w szkołach.

Przy realizacji programu partnerzy odwołują się do Milenijnych Celów Rozwoju ONZ, a w szczególności dwóch pierwszych "Wyeliminowania nędzy i głodu" oraz "Zapewnienia powszechnej edukacji na poziomie szkoły podstawowej".

Unilever podejmuje się zaoferować swoją wiedzę w zakresie zdrowia i odżywiania, jak również pomoc finansową, aby wspierać najbiedniejsze rodziny w krajach rozwijających się.

Vindi Banga, prezes biznesu żywnościowego Unilevera komentuje: "Jestem szczęśliwy, że Unilever będzie miał okazję wykorzystać swój potencjał, aby wesprzeć Światowy Program Żywnościowy w zakresie walki z niedożywieniem dzieci, jednym z najpoważniejszych wyzwań, jakie obecnie stoi przed światem. Jestem przekonany, że program ten oraz wkład, jaki nasza firma może wnieść w społeczeństwo, dla wielu z 206 000 pracowników naszej firmy stanowić będzie prawdziwą inspirację".

"To partnerstwo ma ogromny sens," mówi Jim Morris, dyrektor wykonawczy Światowego Programu Żywnościowego, "Już w zeszłym roku, podczas katastrofy spowodowanej tsunami, i później w Republice Nigru, Unilever pokazał troskę i zaangażowanie w niesienie pomocy głodującym. Dziś dwie ważne organizacje zajmujące się żywnością: Unilever, jeden z największych producentów żywności i Światowy Program Żywnościowy, największa organizacja charytatywna w tym obszarze, łączą siły w walce z głodem wśród dzieci".

Światowy Program Żywnościowy

Światowy Program Żywnościowy ma za sobą ponad 40 lat doświadczenia w dożywianiu i niesieniu pomocy głodującym i ubogim. Dociera średnio do 90 milionów ludzi każdego roku, w co najmniej 80 najbiedniejszych krajach na świecie, w tym świadczy pomoc 61 milionom głodnych dzieci. Organizacja ta prze ten czas zgromadziła unikalną wiedzę na temat potrzeb żywieniowych, posiada ogromne zdolności logistyczne i bliskie kontakty z rządami, organizacjami pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi.

Unilever

Unilever wnosi do programu swoje wieloletnie doświadczenie i wiedzę na temat zdrowia i żywienia, rozwoju produktów i komunikacji marketingowej. Unilever dociera do konsumentów na całym świecie. W trakcie swojej działalności firma wielokrotnie udowodniła, że stworzone prze nią mechanizmy docierania z produktami do konsumentów o niskich dochodach są niezwykle efektywne.

Dodatkowe informacje:

Poland

Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Polska

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Unilever:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Grupy Unilever jest Pani Nina Barakzai.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Holandia

+48 22 570 60 00

Dowiedz się więcej na te tematy

Back to top

DOŁĄCZ DO NAS

Zawsze jesteśmy chętni do nawiązania kontaktu z ludźmi, którzy tak jak my, troszczą się o naszą wspólną przyszłość dzięki wcielaniu w życie zasad zrównoważonego rozwoju.

KONTAKT

Skontaktuj się z Unilever i specjalistycznymi zespołami lub znajdź dane kontaktowe oddziałów na całym świecie.

Kontakt