Dobry partner

Unilever zdystansował innych producentów FMCG branży spożywczej w badaniu satysfakcji klientów detalicznych i hurtowych.

Kluczowe kryteria

Badanie zostało zlecone przez czołowych producentów branży i miało na celu ustalenie, jakie – zdaniem klientów – są kluczowe kryteria, wedle których oceniają poziom satysfakcji ze współpracy z producentami branży spożywczej FMCG, jak kształtują się ich oceny współpracy z poszczególnymi producentami oraz wskazanie pól ich możliwego rozwoju, który dałby im rynkową przewagę konkurencyjną.

Kluczowi klienci

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę badawczą AC Nielsen. Respondentami było 50 kluczowych detalistów i hurtowników z rynku produktów spożywczych. Zostali oni wybrani z bazy klientów dostarczonej przez firmy uczestniczące w projekcie.

W pierwszej fazie badania zostały określone najistotniejsze czynniki, wpływające na poziom współpracy między producentami i detalistami oraz hurtem. Są nimi: wizerunek i strategia producenta (m.in. atrakcyjność marek, wiedza rynkowa, innowacyjność, umiejętność zarządzania poszczególnymi kategoriami, strategia obopólnej korzyści), rozwój i zwiększenie sprzedaży (m.in. optymalizacja oferty, działalność promocyjna, współpraca przy planowaniu sprzedaży, wsparcie reklamowe), poziom współpracy (kompetencja i wiedza sprzedawców, dokładność i rzetelność informacji) oraz poziom obsługi logistycznej (jakość dostaw, radzenie sobie z brakami asortymentowymi). Wśród nich największe znaczenie mają kolejno: poziomwspółpracy oraz rozwój i zwiększenie sprzedaży.

W drugiej fazie badania respondenci oceniali uczestników badania według określonych wcześniej kryteriów. Podobnie jak w 2004, wyniki 2005 roku potwierdziły wiodącą pozycję Unilevera wśród najważniejszych graczy na rynku spożywczym. Unilever zdecydowanie wyprzedził innych producentów wziąwszy pod uwagę wszystkie kryteria z wyjątkiem logistyki, gdzie zajął w ocenie drugą pozycję. Wyjątkowo wysokie oceny firma otrzymała od respondentów hurtowych. W podsumowaniu można przeczytać: „Wśród producentów nie ma dla Unilever Polska wzorca do naśladowania. Firma jest sama dla siebie punktem odniesienia”.

Kluczowe zadania

Mariusz Dąbrowski, Dyrektor działu rozwoju kontaktów z klientami w Unilever Polska powiedział: “Nadal będziemy koncentrować się i inwestować w projekty lepszego poznania klientów robiących zakupy oraz dostępności towarów na półkach. Ma to na celu uzyskanie niezachwianej i długoterminowej przewagi nad konkurencją.”

Chris Bull, prezes Unilever Polska dodaje: “Współpracę z naszymi klientami uznajemy za kluczowy priorytet dla naszego biznesu. Nasze rynkowe sukcesy ostatnich lat wynikają – w istotnej mierze – z wysiłków, które wkładamy w rozwój współpracy z naszymi kluczowymi klientami. Zdobyliśmy konkurencyjną przewagę, lecz nie oznacza to, iż spoczniemy na laurach. Chcemy tę przewagę dalej powiększać. Jestem dumny z naszego zespołu.”

Dodatkowe informacje:

Poland

Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Polska

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Unilever:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Grupy Unilever jest Pani Nina Barakzai.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Holandia

+48 22 570 60 00

Dowiedz się więcej na te tematy

Back to top

DOŁĄCZ DO NAS

Zawsze jesteśmy chętni do nawiązania kontaktu z ludźmi, którzy tak jak my, troszczą się o naszą wspólną przyszłość dzięki wcielaniu w życie zasad zrównoważonego rozwoju.

KONTAKT

Skontaktuj się z Unilever i specjalistycznymi zespołami lub znajdź dane kontaktowe oddziałów na całym świecie.

Kontakt