Przejdź do zawartość

Dlaczego zaktualizowaliśmy plan działań przejściowych na rzecz klimatu

Opublikowany:

Nasza zaktualizowany plan działań przejściowych na rzecz klimatu (CTAP) określa ambitne nowe cele klimatyczne firmy Unilever. Zobacz, jak skupiamy nasze działania, co pozwala nam pogłębić wpływ do 2030 roku i dlaczego uważamy, że podejmowanie pilnych działań na rzecz klimatu jest dobre dla naszej działalności w długiej perspektywie.

Grupa ludzi oglądająca panele solarne w fabryce Unilever w Chinach

Zrównoważony rozwój jest istotny dla firmy Unilever od wielu lat, a reagowanie na zmiany klimatu jest tego kluczowym elementem. Ograniczyliśmy nasze eksploatacyjne emisje gazów cieplarnianych (GHG) o 74% od 2015 roku, głównie przez nasze przejście na elektryczność odnawialną, a także obniżyliśmy wpływ klimatu na nasze produkty.

Przyglądamy się też naszym ambicjom długoterminowym, czyli osiągnięciu zera netto w naszym łańcuchu wartości. Wyzwania stojące przed nami zmieniają się i nasze rozwiązania również muszą się zmieniać. Wkraczamy teraz w erę, w której słusznie ściślej nadzoruje się, jak i kiedy następują nasze działania korporacyjne na rzecz klimatu. Musimy również dopracować naszą strategię, abyśmy w 2030 roku mogli uzyskać znaczną redukcję emisji poza naszą bezpośrednią kontrolę, przy jednoczesnym rozwoju naszego biznesu.

Zapewnienie skupienia naszych wysiłków

Z biegiem lat dowiedzieliśmy się wiele o tym, co działa, a co nie. Planujemy wykorzystać to doświadczenie, powiązane z nowymi osiągnięciami w nauce, technologii i innowacji oraz we współpracy z innymi, skupiając nasze wysiłki tam, gdzie możemy mieć największy pozytywny wpływ.

Nasz zaktualizowany plan działań przejściowych na rzecz klimatu (CTAP), wsparty przez 97,5% naszych akcjonariuszy na rocznym walnym zgromadzeniu 2024, określa strategię redukcji emisji w krótkiej perspektywie, przy jednoczesnym opracowaniu modułów dostarczania w długiej perspektywie. Obejmuje on nowy obszar celów krótkoterminowych na bazie naukowej w zakresie obniżenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku, zatwierdzony przez inicjatywę celów na bazie naukowej, a także dziesięć obszarów działania w naszym łańcuchu wartości.

CTAP jest naprawdę ważny, ponieważ pozwala nam zrozumieć, gdzie występują emisje w naszym biznesie i naszym łańcuchu wartości. Mamy teraz plany działania w oparciu o koszty powiązane z czasem, pozwalające nam na podejmowanie działań w każdej grupie biznesowej. To oznacza mniejszą podatność na wahania na rynkach energii oraz większe bezpieczeństwo dostaw kluczowych roślin i towarów.

Rebecca Marmot, główny specjalista ds. zrównoważonego rozwoju w Unilever

Podejmowanie pilnych działań: rozumienie zwrotu z inwestycji

Aby przyspieszyć nasze dostawy, chcemy, aby CTAP był integralnym elementem oceny naszej skuteczności biznesowej poprzez określenie kluczowych efektów w krótkim terminie oraz ustalenie kroków, jakie musimy podjąć w celu ograniczenia emisji w naszym planowaniu strategicznym i cyklach budżetowych. Współpracowaliśmy z każdą z naszych grup biznesowych przy opracowywaniu planów działań w oparciu o koszty powiązanych z czasem, dzięki czemu cele i działania są powiązane z właściwymi planami wzrostu finansowego oraz, jako specjalny bonus, dołączamy również nagrody za uzyskanie skuteczności zrównoważonego rozwoju.

Już zauważamy niektóre korzyści biznesowe. Projekty związane z efektywnością energetyczną zaoszczędziły firmie Unilever znacznie ponad 1 miliard euro od 2008 roku. W ostatnich latach nasze regeneracyjne projekty rolnicze pomogły stworzyć bardziej odporne łańcuchy dostawy, redukujące emisje i koszty w procesie.

Te zwroty wymagają jednak wcześniejszych inwestycji. W następnych trzech latach zainwestujemy 150 milionów euro w nasze programu produkcji i dekarbonizacji, skupiając się na dekarbonizacji naszej energii cieplnej i elektrycznej, zwiększają wykorzystanie energii odnawialnej oraz redukując emisje związane z mrożeniem. Inwestujemy również w ochronę natury, wydając 325 milionów dolarów na nasz zakład oleochemiczny Unilever w Indonezji, co pomoże nam zaspokoi bieżący i przyszły popyt na towary niewymagające wycinki lasów. Nadal inwestujemy 1 miliard euro w projekty na rzecz klimatu, środowiska i redukcji odpadów do 2030 roku, z czego wydaliśmy już i przekazaliśmy 300 milionów euro na koniec 2023 roku.

Musimy być bardziej systemowi w naszych działaniach wspierających

Wiemy, że nadal stoimy przed wyzwaniami realizacji naszych celów, przy czym niektórych nie da się pokonać bez szerokich zmian systemowych. W ramach CTAP wskazaliśmy nasze zależności oraz sposób współpracy z rządami, organami regulacyjnymi, przemysłem oraz konsumentami w związku z barierami, wprowadzaniem innowacji oraz skalowaniu rozwiązań obecnie i w nadchodzących latach.

Współpraca z kluczowymi dostawcami w zakresie przyspieszenia działań na rzecz klimatu, z przemysłem w celu znalezienia alternatyw dla składników chemicznych, ze stowarzyszeniami branżowymi (PDF 1.39 MB) w celu dostosowania naszych pozycji oraz z władzami, ponieważ intensyfikujemy działania wspierające, co pomoże nam w realizacji wizji nowej ery przewodzenia w zakresie zrównoważonego rozwoju w ramach naszego planu działań na rzecz rozwoju.

Poprzez intensywniejsze wykorzystywanie mocy naszego głosu i wzywania w odniesieniu do elementów umożliwiających i blokujących nasz postęp jesteśmy przekonani, że będziemy szybciej uzyskiwać nasze cele, co pomoże w przyspieszeniu przejścia na zero netto – napędzając również sukces naszego biznesu.

Nie możemy zrobić tego sami, potrzebujemy innych. Współpraca jest kluczowym czynnikiem naszego dotychczasowego podejścia do zrównoważonego rozwoju – a to jest coś, co powinniśmy cały czas robić.

Hein Schumacher, CEO Unilever

Obejrzyj rozmowę CEO firmy Unilever Heina Schumachera z głównym specjalistą ds. zrównoważonego rozwoju Rebeccą Marmot, na temat CTAP, w której wyjaśniają też przypadek biznesowy pilnych działań na rzecz klimatu.

Wróć do góry