Przejdź do zawartość

Dlaczego zaktualizowaliśmy nasz Plan Działań na Rzecz Transformacji Klimatycznej

Opublikowany:

Nasz zaktualizowany Plan Działań na Rzecz Transformacji Klimatycznej (Climate Transition Action Plan, CTAP) określa nowe, ambitne cele klimatyczne Unilever. Sprawdź, na czym koncentrujemy się w naszych działaniach, aby mieć jeszcze większy pozytywny wpływ na środowisko do 2030 roku i dlaczego uważamy, że podejmowanie tych działań jest korzystne dla naszej działalności biznesowej w dłuższej perspektywie.

Grupa ludzi oglądająca panele solarne w fabryce Unilever w Chinach

Dla Unilever, zrównoważony rozwój jest ważny od wielu lat, a reagowanie na zmiany klimatyczne jest jego kluczowym elementem. Od 2015 roku zmniejszyliśmy emisję gazów cieplarnianych w naszej działalności operacyjnej o 74%, głównie dzięki przejściu na odnawialną energię elektryczną, a także zmniejszyliśmy wpływ naszych produktów na klimat.

Kiedy przyglądamy się naszej długoterminowej ambicji osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w całym łańcuchu wartości, wyzwania, przed którymi stoimy, zmieniają się i nasze rozwiązania również muszą się zmieniać. Wkraczamy w erę, w której słusznie przywiązuje się większą wagę do tego, jak i kiedy podejmowane są działania korporacyjne na rzecz klimatu. Dlatego musieliśmy rozwinąć naszą strategię, aby do 2030 roku móc osiągnąć jeszcze głębszą redukcję poza naszą bezpośrednią kontrolą, jednocześnie rozwijając naszą działalność.

Jeszcze większa koncentracja naszych wysiłków

Na przestrzeni lat, weryfikowaliśmy, jakie działania przynoszą efekty, a jakie nie. Planujemy wykorzystać tę wiedzę i doświadczenie, wzmocnić je nowymi osiągnięciami w nauce, technologiach i innowacjach oraz współpracować z innymi, aby skoncentrować nasze wysiłki tam, gdzie możemy mieć największy pozytywny wpływ.

Nasz zaktualizowany Plan Działań na Rzecz Transformacji Klimatycznej (CTAP), poparty przez 97,5% naszych akcjonariuszy podczas walnego zgromadzenia w 2024 roku, określa strategię redukcji emisji w perspektywie krótkoterminowej, przy jednoczesnym opracowaniu działań także w perspektywie długoterminowej. Obejmuje on nowe, oparte na osiągnięciach nauki cele krótkoterminowe, dotyczące obniżenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku, zatwierdzone w ramach inicjatywy Science Based Targets, a także dziesięć obszarów działań w całym naszym łańcuchu wartości.

CTAP jest bardzo ważny, ponieważ pozwala nam zrozumieć, gdzie występują emisje gazów cieplarnianych w naszej działalności i całym łańcuchu wartości. Opracowaliśmy plan działań z określonym terminem realizacji, który umożliwi nam podejmowanie decyzji w każdej grupie biznesowej. Oznacza to mniejszą podatność na wahania na rynkach energii oraz większe bezpieczeństwo dostaw kluczowych upraw i towarów.

Rebecca Marmot, Chief Sustainability Officer Unilever

Podejmowanie pilnych działań: zrozumienie zwrotu z inwestycji

Aby przyspieszyć realizację naszych celów, chcemy, aby CTAP był integralnym elementem oceny naszej skuteczności biznesowej poprzez określenie kluczowych efektów w krótkim horyzoncie czasowym oraz kroków, które musimy podjąć w celu ograniczenia emisji – z uwzględnieniem ich w naszym planie strategicznym i cyklach budżetowych. Opracowując nasz plan działań, współpracowaliśmy z każdą z naszych grup biznesowych – tak, aby ich cele i aktywności były osadzone w odpowiednich planach rozwoju finansowego. Dodatkowo, łączymy to również z nagrodami za osiągane wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Już teraz dostrzegamy korzyści biznesowe. Od 2008 roku, projekty związane z efektywnością energetyczną pozwoliły Unilever zaoszczędzić znacznie ponad 1 miliard euro. W ostatnich latach nasze projekty związane z rolnictwem regeneratywnym pomogły zbudować bardziej stabilne łańcuchy dostaw, przy jednoczesnej redukcji emisji gazów cieplarnianych i kosztów.

Efekty te są jednak poprzedzone inwestycjami. W ciągu najbliższych trzech lat planujemy zainwestować 150 milionów euro w program dekarbonizacji produkcji, koncentrując się na redukcji dwutlenku węgla z energii cieplnej i elektrycznej, m. in. poprzez zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej i zmniejszenie emisji z chłodziarek. Inwestujemy również w ochronę przyrody, przeznaczając 325 milionów euro na nasz zakład oleochemiczny w Indonezji. Inwestycja pomoże nam zaspokoić bieżący i przyszły popyt na towary nie przyczyniające się do zjawiska wylesiania. Kontynuujemy także projekty na rzecz klimatu, przyrody i redukcji odpadów do 2030 roku, na które przeznaczyliśmy 1 miliard euro. Do końca 2023 roku na realizację tych projektów przeznaczyliśmy już 300 milionów euro.

Nasze działania muszą być bardziej systemowe

Wiemy, że przed nami wciąż jest wiele wyzwań związanych z realizacją naszych celów. Niektórych nie da się pokonać bez wprowadzenia szerokich zmian systemowych. W ramach CTAP wskazaliśmy nasze zależności oraz sposoby współpracy z rządami, organami regulacyjnymi, przemysłem i konsumentami, by pokonywać bariery, wprowadzać innowacje i rozwiązania na szeroką skalę, teraz i w nadchodzących latach.

Współpraca z kluczowymi dostawcami w celu przyspieszenia działań na rzecz klimatu; z przemysłem w celu znalezienia alternatyw dla wielu składników chemicznych; ze stowarzyszeniami branżowymi (PDF 1.39 MB), aby nasze stanowiska były spójne oraz z organami rządowymi, ponieważ intensyfikujemy nasze wsparcie dla zmian systemowych – wszystkie te działania pomogą nam w realizacji wizji nowej ery przywództwa w zakresie zrównoważonego rozwoju w ramach naszego Planu Działań na Rzecz Rozwoju.

Wierzymy, że dzięki zdecydowanemu wykorzystaniu naszego głosu i siły mobilizacji w celu zaadresowania czynników umożliwiających i blokujących nasz postęp, możemy szybciej osiągnąć nasze cele i przyspieszyć przejście na zerową emisję gazów cieplarnianych netto – zapewniając jednocześnie sukces naszej firmie.

Nie możemy jednak dokonać tego sami, potrzebujemy innych. Współpraca leży u podstaw naszego dotychczasowego podejścia do zrównoważonego rozwoju i uważam, że powinniśmy to kontynuować.

Hein Schumacher, CEO Unilever

Obejrzyj rozmowę Hein’a Schumacher’a, CEO Unilever, z Rebeccą Marmot, Chief Sustainability Officer Unilever, na temat CTAP, w której uzasadniają decyzje biznesowe dotyczące działań na rzecz klimatu.

Wróć do góry