Przejdź do zawartość

Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi można wyeliminować, ale świat potrzebuje planu

Opublikowany:

Wiele rządów i organizacji ciężko pracuje, aby poradzić sobie z odpadami i zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi. Problem jednak narasta, a działania nie nadążają za jego skalą. Naszym zdaniem świat potrzebuje traktatu ONZ, aby poważnie zająć się tą sprawą.

Woman filling a plastic bottle from an in-store refill machine that dispenses Surf and OMO products.

Plastik to wartościowy materiał. Jest niezbędny do bezpiecznej i efektywnej dystrybucji produktów, a jego ślad węglowy jest mniejszy niż w przypadku wielu alternatywnych rozwiązań. Niestety, zbyt duża jego ilość po użyciu pozostaje w środowisku.

W rzeczywistości przewiduje się, że kryzys związany z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi będzie narastał do 2040 roku, kiedy to zostanie wytworzonych dwa razy więcej pierwotnych tworzyw sztucznych, a ich ilość w oceanie zwiększy się czterokrotnie.

Nie możemy do tego dopuścić.

Ale całkowity zakaz używania tworzyw sztucznych nie jest właściwą odpowiedzią. Rozwiązaniem jest zmniejszenie zużycia pierwotnych tworzyw sztucznych (przede wszystkim ograniczenie ich wytwarzania) przy jednoczesnym utrzymaniu wytworzonych tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym (traktowanie ich jako zasoby, a nie odpady).

Ciężko pracujemy na obu tych frontach, ponieważ przyjmujemy pełną odpowiedzialność za tworzywa sztuczne, które wytwarzamy. Zobowiązaliśmy się do ograniczenia zużycia pierwotnych tworzyw sztucznych o połowę do 2025 roku — częściowo poprzez eliminację ponad 100 tys. ton plastiku z naszych opakowań— i takiego ich projektowania, aby w pełni nadawały się do wielokrotnego użytku, recyklingu lub kompostowania. Osiągamy w tym widoczne postępy.

Dove’s new concentrated body wash products with reusable aluminium bottles and small, recyclable refill bottles.

Podpisaliśmy również dobrowolne porozumienia branżowe, w tym Globalne zobowiązanie dotyczące nowej gospodarki tworzywami sztucznymi (New Plastics Economy Global Commitment), którego celem jest wyeliminowanie odpadów i zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi u źródła oraz szereg paktów dotyczących tworzyw sztucznych, które łączą rządy, organizacje pozarządowe i firmy w celu przyśpieszenia postępu w kierunku ponownego wykorzystania i zmiany przeznaczenia plastików.

Te porozumienia działają. Według raportu z postępów globalnego zobowiązania za 2021 rok, marki i sprzedawcy detaliczni zaangażowani w inicjatywę wspólnie zmniejszają użycie pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach już drugi rok z rzędu. Ta trajektoria będzie przyspieszana poprzez nowe zobowiązania, zgodnie z którymi zużycie pierwotnych tworzyw sztucznych zostanie w 2025 roku ograniczone o niemal 20% w wielkościach bezwzględnych w porównaniu z 2018 rokiem.

Sytuacja rozwija się we właściwym kierunku, a działania nabierają rozpędu, jednak takie zobowiązania nie wystarczą: musimy zrobić o wiele więcej i o wiele szybciej.

Nie rozwiążemy problemu, jeśli nie zmienimy sposobu, w jaki poszczególne kraje podchodzą do wykorzystania, recyklingu i w ostatecznym rozrachunku do ograniczenia zużycia tworzyw sztucznych. W tym celu potrzebne są globalne działania, które dotrą do źródła problemu. W niektórych przypadkach oznacza to odejście od dobrowolnych środków i zastosowanie obowiązkowych wymogów.

Z tego względu, wraz z 70 innymi firmami, wzywamy do przyjęcia ambitnego i prawnie wiążącego traktatu ONZ — opartego na koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym — aby mierzyć się z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi w skali globalnej, w sposób zbliżony do tego, jak Porozumienie Paryskie pomaga nam w walce z kryzysem klimatycznym.

Wszyscy potrzebujemy wspólnego celu i podejścia

Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi nie zaczyna się i nie kończy na granicach państwa, dlatego świat potrzebuje spójnych i skoordynowanych międzynarodowych działań, aby zająć się problemem u źródła. Gospodarka o obiegu zamkniętym w odniesieniu do tworzyw sztucznych pomoże również mierzyć się ze zmianami klimatu i zmniejszaniem różnorodności biologicznej, a jednocześnie wywrze pozytywny wpływ na społeczeństwa i gospodarki.

Uważamy, że traktat powinien łączyć wszystkich — rządy, firmy i społeczeństwo — w powszechnym zrozumieniu przyczyn i wspólnym podejściu do radzenia sobie z tymi problemami. W przypadku firm i inwestorów tworzy to równe pole gry i zapobiega powstawaniu układanki oddzielnych ambicji i rozwiązań, jednocześnie ustanawiając odpowiednie warunki dla praktycznego zastosowania gospodarki o obiegu zamkniętym w odniesieniu do tworzyw sztucznych w dużej skali.

Istnieją powody do optymizmu, że taki traktat zostanie sporządzony i przyjęty: niemal dwie trzecie państw członkowskich ONZ — 130 krajów — już popiera ten pomysł, podobnie jak rosnąca liczba firm i grup inwestycyjnych. Społeczeństwo również domaga się działań. Petycja WWF wzywająca do przyjęcia traktatu została dotychczas podpisana przez ponad 2 miliony osób. Potrzebujemy jednak wsparcia ze strony większej liczby organizacji i osób — aby wywrzeć presję na wszystkie rządy i skłonić je do działania w celu przyjęcia traktatu.

Cif ecorefill pouring into bottle. The refills use 75% less plastic and, by diluting at home, 97% less water is transported.
Mamy już rozwiązania niezbędne do ograniczenia rocznego napływu tworzyw sztucznych do oceanu o około 80% do 2040 roku

Jak wskazuje raport Breaking the Plastic Wave sporządzony przez The Pew Charitable Trusts, to nie brak rozwiązań technicznych powstrzymuje nas przed ograniczeniem zanieczyszczenia plastikami, ale raczej nieodpowiednie ramy prawne, modele biznesowe i mechanizmy finansowania.

Rock pools

Wesprzyj apel

Pilnie potrzebujemy przyjęcia globalnego i prawnie wiążącego porozumienia, które zobowiązuje wszystkie kraje do zakończenia tego kryzysu do 2030 roku. Nie ma czasu do stracenia.

Petycję WWF można podpisać tutaj

Wróć do góry