Przejdź do zawartość

Rewolucja w przyszłosci czyszczenia

Opublikowany:

Przeznaczymy 1 mld EUR na inwestycje na przestrzeni kolejnej dekady. Dzięki temu do 2030 roku zamienimy pozyskiwane z paliw kopalnych składniki naszych środków czystości i produktów do prania na składniki z odnawialnych lub poddanych recyklingowi źródeł.

Close up shot of bubbles

Większość dostępnych dziś na rynku środków czystości produkowana jest na bazie substancji chemicznych pochodzących z paliw kopalnych. Tak było od dziesięcioleci.

Przyszło nam jednak do głowy inne rozwiązanie.

Zarówno na ziemi, jak i nad nią istnieje przecież wiele źródeł węgla, takich jak rośliny, odpady plastikowe, a nawet dwutlenek węgla w powietrzu. Gdybyśmy mogli pozyskiwać go z tych źródeł w zrównoważony sposób na wystarczająco dużą skalę, nie potrzebowalibyśmy już węgla pochodzącego z podziemnych, nieodnawialnych zasobów.

Pozwoliłoby nam to wyeliminować zużycie nieprzetworzonych paliw kopalnych w naszych środkach czystości i produktach do prania.

To lepsze dla planety. Lepsze dla konsumentów. I lepsze dla naszej firmy.

Wpadliśmy na pomysł, jak to robić.

Transformacja globalnych marek w duchu zrównoważonego rozwoju

„Czysta Przyszłość” („Clean Future”) to przełomowa i innowacyjna strategia, która wprowadza fundamentalne zmiany w procesie tworzenia, produkcji i pakowania naszych środków czystości i produktów do prania.

Jej unikatowość znajduje odzwierciedlenie w ambitnym założeniu, by wdrożyć gospodarkę obiegu zamkniętego zarówno w odniesieniu do opakowań, jak i składu produktów. Oznacza to podejście oparte na zasadzie „redukować–wykorzystać ponownie–poddać recyklingowi” zamiast krótkowzrocznego „zużyć–wytworzyć–wyrzucić”.

W sercu tej strategii znajduje się nasz nowy ambitny cel: do 2030 roku zastąpić w 100% węgiel pozyskiwany z paliw kopalnych w składzie środków czystości i produktów do prania Unilever węglem pochodzącym z odnawialnych lub poddanych recyklingowi źródeł.

Czysta Przyszłość przyczyni się do transformacji w duchu zrównoważonego rozwoju takich globalnych marek, jak OMO , Sunlight, Cif i Domestos. To również wielki krok ku realizacji naszego zobowiązania zerowej emisji netto ze wszystkich produktów do 2039 roku.

Radykalna modyfikacja naszej działalności

Substancje chemiczne wykorzystywane w naszych środkach czystości i produktach do prania obecnie w największym stopniu przyczyniają się do generowania śladu węglowego w całym cyklu życia produktów. Przechodząc na odnawialne lub pochodzące z recyklingu składniki, wdrożymy jednocześnie nowatorskie metody redukcji wspomnianego śladu węglowego.

„Czysta Przyszłość to nasza wizja radykalnej modyfikacji dotychczasowej działalności” – mówi Peter ter Kulve, prezes DziałuHome Care. „Jako branża musimy zerwać z zależnością od paliw kopalnych, również w charakterze surowców w naszych produktach. Musimy przestać wydobywać węgiel spod ziemi, skoro na ziemi i nad nią jest go dostatecznie dużo. Wystarczy tylko, że nauczymy się, jak wykorzystywać go na dużą skalę.

W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami bezprecedensowego zapotrzebowania na nasze środki czystości i jesteśmy niezwykle dumni, że mogliśmy odegrać tak ważną rolę, pomagając ludziom chronić się przed Covid-19 i walczyć z wirusem. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy teraz spocząć na laurach. Nie możemy pozwolić sobie na lekceważenie kryzysu środowiskowego, przed którymi stoi nasz świat – zanieczyszczeniem, niszczeniem naturalnych siedlisk, zagrożeniem klimatycznym. To problemy naszego wspólnego świata, a my mamy obowiązek go chronić”.

CF product tech

Skuteczne, bardziej ekologiczne produkty w przystępnych cenach

Wyasygnowaliśmy 1 mld EUR na realizację naszej strategii Czystej Przyszłości. Kwota ta stanowi uzupełnienie naszego nowego funduszu Climate & Nature Fund liczącego również 1 mld EUR. Pozwoli to na sfinansowanie badań z zakresu biotechnologii, wykorzystania CO2, chemii niskowęglowej oraz biodegradowalnych i wodooszczędnych składników, a także badań nad możliwościami ograniczenia wykorzystania nieprzetworzonych tworzyw sztucznych.

Ich wyniki pozwolą nam na opracowanie produktów w przystępnych cenach, które będą gwarantować bezkonkurencyjną czystość, jakiej oczekują nasi klienci, a przy tym wywierać znacznie mniejszy wpływ na środowisko naturalne.

W praktyce wiodące w branży projekty na całym świecie już dziś czerpią z naszej strategii Czystej Przyszłości.

Soda amoniakalna stanowi na przykład kluczowy składnik proszków do prania, choć obecnie w procesie jej produkcji zużywa się wiele energii na bazie paliw kopalnych. Dlatego nawiązaliśmy współpracę z Tuticorin Alkali Chemicals (TAC) w południowych Indiach oraz z Carbon Clean Solutions (CCSL). Te firmy opracowały pionierską, ultranowoczesną metodę wychwytywania CO2 ze swoich procesów produkcyjnych, zanim zostanie uwolniony do atmosfery, i wykorzystywania pozyskanego w ten sposób CO2 jako surowca do wytwarzania sody amoniakalnej.

Na Słowacji naszym partnerem jest natomiast lider w dziedzinie biotechnologii, Evonik Industries. Wspólnie pracujemy nad rozwojem ramnolipidu, odnawialnego i biodegradowalnego surfaktantu, który jest już wykorzystywany w naszym płynie do naczyń Sunlight (Quix) w Chile i w Wietnamie. Mamy nadzieję na zwiększenie skali i tworzenie dalszych rozwiązań w oparciu o obydwie te technologie.

Pora na zmianę zasad

Torując drogę dla dekarbonizacji składu naszych produktów, musimy zadbać o dywersyfikację wykorzystywanych źródeł węgla.

Nazywamy to Carbon Rainbow™.

Zastąpimy nieodnawialne zasoby (czarny węgiel) CO2 przechwytywanym w procesie produkcji (fioletowym węglem), węglem pochodzenia roślinnego i biologicznego (zielonym), pozyskiwanym z alg morskich (niebieskim) i odzyskiwanym z odpadów, takich jak tworzywa sztuczne (szarym).

Różnorodność źródeł węgla to kluczowy fundament naszej strategii Czystej Przyszłości. Ta nowa metoda pozyskiwania węgla będzie weryfikowana w oparciu o oceny wpływu na środowisko naturalne. Zostanie ponadto dostosowana do naszych wiodących na skalę branżową programów zrównoważonego pozyskiwania zasobów, by zapobiec niezamierzonej presji na ekosystemy.

Ludzie chcą wytwarzanych w zrównoważony sposób produktów w przystępnych cenach, które są równie dobre jak konwencjonalne środki czystości. Szybki rozwój nauki i technologii pozwala nam odpowiedzieć na to zapotrzebowanie, kreśląc jednocześnie obiecującą wizję nowych korzyści – od wyjątkowo łagodnych składników po samoczyszczące się ubrania i powierzchnie.

„Nowa, ekologiczna gospodarka obiegu zamkniętego powstaje z popiołów paliw kopalnych i wprowadza całkowicie nowe zasady w naszej branży” – mówi Peter. „Dywersyfikacja źródeł węgla stanowi klucz do rozwoju w ramach ograniczeń naszej planety. Udostępniając nasz model Carbon Rainbow™, wzywamy do zmiany sposobu wykorzystywania węgla na skalę całej gospodarki.

Wróć do góry