Przejdź do zawartość

Jak poprawiamy stan zdrowia naszej planety

Opublikowany:

Ogłaszamy nowy plan ambitnych rozwiązań i szeroko zakrojonych przedsięwzięć, aby walczyć ze zmianami klimatu, chronić i regenerować środowisko naturalne, a także zachować zasoby dla przyszłych pokoleń.

Forest river

Pięć miesięcy temu większość ludzi nawet nie słyszała o Covid-19. Jednak, niemal z dnia na dzień, uwaga wszystkich została zwrócona na tę niewidzialną, a jednocześnie śmiertelną chorobę. I słusznie. Na szali było – a właściwie wciąż jest – ludzkie życie.

Jednocześnie nasza uwaga została odwrócona od o wiele większego i powszechnego zagrożenia dla ludzi i planety: kryzysu klimatycznego i postępujących zmian środowiska naturalnego.

W związku z tym wszyscy musimy podwoić wysiłki. Chociaż czas nie działa na naszą korzyść, wciąż mamy możliwość podjęcia działań.

Dlatego dzisiaj ogłaszamy nowe działania i zobowiązania, które podejmujemy z myślą o poprawie kondycji naszej planety:

Feature image - How we will improve the health of our planet
Kryzys klimatyczny to nie tylko zagrożenie dla środowiska – ma on również znaczący wpływ na życie i źródło utrzymania wielu ludzi. Dlatego zobowiązujemy się pomóc w walce z tym kryzysem: jako firma, a także poprzez bezpośrednie działania naszych marek Alan Jope, CEO Unilever

Photo by Unilever employee, Ina Blatt

Odważniejsze plany pozwolą nam osiągnąć jeszcze więcej

Jesteśmy doceniani za tworzenie ambitnych planów. W maju świętowaliśmy dziesięciolecie naszego Planu życia w sposób zrównoważony. Z niego nauczyliśmy się bardzo wiele o tym, co się sprawdza, a co nie.

W ubiegłym roku ogłosiliśmy śmiałe cele utrzymywania plastiku w gospodarce obiegu zamkniętego, wykorzystując go ponownie, przetwarzając i kompostując tak, żeby nigdy nie trafił do środowiska.

Nasze nowe zobowiązania to kolejny krok. A sięgają one dalej niż kiedykolwiek wcześniej.

Prezes Unilever, Alan Jope, powiedział: „Podczas gdy świat walczy z niszczycielskimi skutkami pandemii Covid-19 i zmaga się z poważnymi problemami nierówności, nie możemy zapominać o tym, że kryzys klimatyczny wciąż stanowi dla nas wszystkich realne zagrożenie. Zmiany klimatyczne, degradacja środowiska naturalnego, zanikanie bioróżnorodności, niedobory wody – te kwestie są powiązane i musimy zająć się nimi wszystkimi jednocześnie.

Robiąc to nie możemy zapomnieć, że kryzys klimatyczny to nie tylko zagrożenie dla środowiska – ma on również znaczący wpływ na życie i źródło utrzymania wielu ludzi. Dlatego zobowiązujemy się pomóc w walce z tym kryzysem: jako firma, a także poprzez bezpośrednie działania podejmowane przez nasze marki.”

Walka z kryzysem klimatycznym

Utrzymamy nasze istniejące cele oparte na podstawach naukowych; oznacza to, że do 2030 roku nasza działalność nie będzie generowała emisji dwutlenku węgla, a ilość gazów cieplarnianych wytwarzanych w naszych procesach produkcji w całym łańcuchu wartości zostanie ograniczona o połowę.

Zważywszy na skalę kryzysu klimatycznego, podejmujemy dodatkowe zobowiązanie: do 2039 roku wszystkie nasze produkty będą miały zerową emisję netto – począwszy od pozyskania surowców, których używamy, aż po sprzedaż produktów w sklepie. To 11 lat przed wyznaczonym na rok 2050 terminem z Porozumienia Paryskiego.

Osiągnięcie tego ambitnego celu dekarbonizacji będzie wymagało ponadto takiego stopnia przejrzystości łańcucha wartości, jaki dzisiaj jeszcze nie istnieje. Zmierzając w stronę zerowych emisji netto, mamy ambicję informować o śladzie węglowym każdego produktu, który sprzedajemy.

Photo by Unilever employee, Beatriz Slikta

Ochrona naszych lasów

Aby efektywnie walczyć z kryzysem klimatycznym, musimy również chronić ekosystemy wysokowęglowe, takie jak lasy, torfowiska i tropikalne lasy deszczowe, które są niezbędne, aby osiągnąć cele Porozumienia Paryskiego.

Od ponad dekady jesteśmy liderem branży w zakresie praktyk zrównoważonego pozyskiwania surowców. 89 proc. naszych surowców leśnych posiada certyfikat pochodzenia ze zrównoważonych źródeł zgodny z uznanymi na całym świecie standardami.

Wierzymy jednak, że aby powstrzymać wylesianie, musimy podjąć wyzwanie przyjęcia jeszcze wyższych standardów. Zobowiązaliśmy się więc do zbudowania do 2023 roku takiego łańcucha dostaw, który nie powoduje wylesiania.

Będziemy również współpracować z przemysłem, organizacjami pozarządowymi i rządami, aby chronić inne ważne obszary cenne środowiskowo i magazynujące węgiel – czyli te, które mogą pochłaniać dwutlenek węgla z atmosfery i przechowywać go, a są zagrożone przekształceniem pod uprawy rolne. Bez ochrony siedliska przyrodnicze narażone są na liczne zagrożenia i zniszczenie.

Photo by Unilever employee, Attaporn Somboon

Regeneracja środowiska

Podejmujemy również kroki, aby pomóc w regenerowaniu środowiska i zachowaniu naturalnych zasobów ziemi dla przyszłych pokoleń.

Wiele lat, w czasie których pracowaliśmy według najwyższych, zrównoważonych standardów rolnictwa, pomogło nam chronić lasy i bioróżnorodność, ustabilizować degradację gleby i zachować jakość wody. To jednak nie wystarczy, aby chronić i zachować zasoby. Musimy również promować praktyki rolnictwa regeneracyjnego, które skupiają się na przywróceniu zdrowia gleby, ochronie zasobów wodnych i dostępu do nich, aktywnym zwiększaniu lokalnej bioróżnorodności oraz regenerowaniu lasów i innych obszarów krytycznych dla równowagi węglowej.

Aby to zrobić, wzmocnimy pozycję nowej generacji rolników i drobnych producentów rolnych, którzy są zaangażowani w ochronę i regenerację środowiska w swoich gospodarstwach.

Inicjatywy, które będziemy wspierać, to między innymi zapewnienie praw do gruntów, programy szkoleń rolniczych, umożliwienie dostępu do finansowania i zapobieganie wykluczeniu finansowemu, a także rozwijanie praktyk mających na celu przywrócenie stanu pierwotnego środowiska. To zintegrowane podejście poprawi warunki bytu drobnych producentów rolnych.

Wprowadzamy również Kodeks Rolnictwa Regeneracyjnego dla wszystkich naszych dostawców. Uwzględni on szczegóły praktyk rolniczych, które wspierają proces odbudowy krytycznych zasobów: gleby, wody i bioróżnorodności. Udostępnimy ten kodeks wszystkim organizacjom, którym może się on przydać – mając na celu wprowadzanie zmian na dużą skalę w całej branży.

Photo by Unilever employee, Per-Alexander Charwat

Ochrona i oszczędzanie wody

W ramach naszych ambicji dotyczących ochrony i regenerowania środowiska zwiększymy wysiłki zmierzające do oszczędzania wody. Problem niedoboru wody dotyka już 40% światowej populacji, a ponad 2,1 miliarda ludzi korzysta z wody pitnej o jakości stanowiącej dla nich zagrożenie. Bezpieczeństwo wodne w dalszym ciągu będzie się pogarszać, ponieważ zmiany klimatyczne mają wpływ na jakość i dostępność wody na całym świecie.

Do 2030 roku wprowadzimy programy ochrony wody dla społeczności lokalnych w 100 lokalizacjach na obszarach zagrożonych niedoborami wody. Aby to zrobić, skorzystamy z doświadczeń programu Prabhat w Indiach. Zapewnia on, że ludzie w naszych zakładach i ich okolicach mają stały dostęp do wody mimo zaostrzania się kryzysu klimatycznego.

Program przyjmuje społecznościowe podejście do kwestii zarządzania wodą i ma na celu nie tylko wspieranie rolników w sezonach zbioru plonów, ale również zaspokojenie podstawowej ludzkiej potrzeby dostępu do bezpiecznej, czystej wody.

Dołączymy również do grupy 2030 Water Resources Group skupionej wokół Banku Światowego, aby wesprzeć zmiany transformacyjne i budowę trwałego programu zarządzania zasobami wodnymi na kluczowych rynkach zagrożonych niedoborem wody, takich jak Indie, Brazylia, RPA, Wietnam i Indonezja.

Photo by Unilever employee, Amrutash Nanda P

Przyspieszenie działań za pośrednictwem nowego Funduszu Klimatyczno-Przyrodniczego

Aby przyspieszyć działania, nasze marki zainwestują łącznie 1 miliard euro w nowy, dedykowany Fundusz Klimatyczno-Przyrodniczy, który przez kolejnych dziesięć lat będzie wykorzystywany na rzecz inicjatyw chroniących i poprawiających kondycję planety. Mogą one uwzględniać projekty, które mają na celu rekultywację krajobrazu, ograniczanie emisji dwutlenku węgla lub ponowne zalesianie i przywracanie siedlisk dzikiej przyrody.

Będzie to kontynuacja wspaniałej pracy, którą już wykonujemy. Na przykład Ben & Jerry’s ogranicza emisje gazów cieplarnianych z farm mlecznych, Seventh Generation promuje ideę czystej energii dla wszystkich, a Knorr wspiera rolników w produkowaniu żywności w sposób bardziej zrównoważony.

Jak wyjaśnia Marc Engel, główny dyrektor ds. łańcucha dostaw Unilever: „W walce z kryzysem klimatycznym wspólnie odpowiadamy za redukowanie emisji gazów cieplarnianych, a nie tylko za skupianie się na kompensowaniu tych emisji. Mamy odpowiednią skalę działania, jak i determinacją, by tego dokonać. Jednak to nie wystarczy. Jeśli chcemy mieć w przyszłości zdrową planetę, musimy również zadbać o przyrodę: lasy, bioróżnorodność gleby i ekosystemy wodne.

W wielu częściach świata zapobieganie wykluczeniu ekonomicznemu i społecznemu rolników i drobnych producentów rolnych oraz angażowanie ich w zrównoważoną produkcję rolną stanowi najważniejszy czynnik zmian, które mogą powstrzymać wylesianie i wesprzeć regenerację przyrody. Koniec końców, to oni są opiekunami tej ziemi. Musimy więc dać im narzędzia i współpracować z rolnikami i drobnymi producentami rolnymi, aby poczynić kroki w kierunku zmian i zregenerowania środowiska”.

Rise for Climate march in San Francisco

1mld€na rzecz nowego Funduszu Klimatyczno-Przyrodniczego

Przywracanie zdrowia planecie

Globalna odpowiedź na Covid-19 dała nam próbkę tego, jak może wyglądać fundamentalna transformacja. Zobaczyliśmy, ile zdecydowanych zmian możemy wprowadzić, kiedy zrozumiemy, jaka jest stawka, i kiedy ludzie łączą się w działaniu na rzecz wartości, które są dla nich naprawdę ważne.

W czasie, kiedy wciąż walczymy z pandemią, musimy zintensyfikować i przyspieszyć nasze wysiłki zmierzające do pokonania dwóch największych wyzwań, przed którymi dziś stoimy: kryzysu klimatycznego i nierówności społecznej. Do tego potrzebni są wszyscy. Nie tylko rząd, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Ale każdy obywatel świata.

Jeśli zależy Ci na rozwoju ludzkości i ochronie zasobów ziemi, musisz stanowczo zareagować na zmiany klimatu.

Poprzez nasze nowe zobowiązania chcemy zrobić jeszcze więcej, aby pomóc przywrócić zdrowie przyrodzie. A jeśli ktoś uważa, że nie jest to gra warta świeczki, chcemy zadać mu tylko jedno proste pytanie…

Na jakim świecie żyjesz?

Wróć do góry