Przejdź do zawartość

Jak nam idzie realizacja założeń „Planu życia w sposób zrównoważony”?

Opublikowany:

Zrównoważony rozwój stanowi obecnie jeden z najważniejszych tematów na świecie, a duże firmy wyznaczają kierunek działań w tym obszarze. Kluczem do sukcesu jest niewątpliwie zaufanie oraz ściślejsza niż kiedykolwiek współpraca, która pomoże je zbudować.

Line of schoolgirls in Pakistan

To właśnie dlatego na bieżąco informujemy o postępach we wdrażaniu naszego “Planu życia w sposób zrównoważony” (Unilever Sustainable Living Plan, USLP).

Według najnowszego raport (PDF 8.02 MB)u jesteśmy na dobrej drodze do realizacji około 80% naszych założeń. Wskazuje on też jednak główne obszary, w których realizacja planu napotyka na trudności oraz podkreśla w jakich tematach możemy dzielić się naszymi doświadczeniami, by wspierać starania innych firm w kierunku prowadzenia zrównoważonej działalności gospodarczej.

Konsumenci chcą zrównoważonych marek

Istnieją niepodważalne dowody na to, że konsumenci coraz bardziej cenią marki, prowadzące działania w sposób zrównoważony. Z naszych własnych badań wynika, że już 54% konsumentów chce kupować właśnie takie marki, a jedna trzecia z nich już to robi. To wielka szansa, a my chcemy dołożyć wszelkich starań, aby to nasze marki wysunęły się na wiodącą pozycję w tym obszarze.

Na przestrzeni ostatnich lat realizowaliśmy ten plan poprzez rozwój naszych marek reprezentujących zrównoważony styl życia - mających misję poprawy sytuacji społecznej i ochrony środowiska. Od 2016 roku systematycznie zwiększamy też ilość naszych marek które działają w oparciu o wartości zrównoważonego stylu życia i odpowiedzialność. Obecnie mamy ich 26 (w porównaniu do początkowych 18), a w tym roku dołączyły do tej grupy marki Vaseline, Sunlight, Sunsilk i Wall’s.

W roku 2017 marki działające w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju rozwijały się o 46% szybciej niż pozostała część biznesu i były odpowiedzialne za 70% wzrostu naszych obrotów. Na przestrzeni minionych czterech lat nieustannie przewyższały nasze średnie tempo rozwoju.

Nowe firmy, marki i innowacje

Rozszerzamy nasze portfolio produktów również poprzez włączanie do Unilevera nowych spółek, które podzielają nasze wartości w zakresie zrównoważonego stylu życia. W ciągu ostatnich 12 miesięcy do grupy naszych marek dołączyły Pukka tea, Seventh Generation, Mãe Terra i Sundial.

Nie opieramy się jednak jedynie o przejęcia, tworzymy też własne, nowe marki zbudowane zgodnie z koncepcją zrównoważonego życia i rozwoju. W tym kontekście warto wspomnieć na przykład o nowej, przyjaznej dla wegan serii kosmetyków Love Beauty Planet, która wykorzystuje składniki naturalne i opakowania z odzysku, czy o bezglutenowych wegańskich daniach gotowych, wprowadzonych na brytyjski rynek w pierwszych miesiącach tego roku.

Ponadto staramy się też oczywiście pracować nad rozwojem naszych kluczowych marek oraz wprowadzaniem do nich innowacji. W zeszłym roku marka Domestos wprowadziła szereg innowacji, będących odpowiedzią na potrzebę poprawy warunków sanitarnych i problem braku wody. Na rynek wprowadziliśmy między innymi nowy, sprzedawany w przystępnej cenie proszek do czyszczenia toalet w Indiach oraz sprej Flush Less (po polsku „Spłukuj mniej”) w Afryce Południowej.

601mDo końca 2017 roku naszymi programami w zakresie higieny mycia rąk, poprawy warunków sanitarnych, zdrowia jamy ustnej i zapewnienia bezpiecznej wody pitnej objętych zostało 601 milionów osób.

109Na koniec 2017 roku 109 naszych zakładów produkcyjnych w 36 krajach korzystało w 100% z energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, co odpowiadało 65% całkowitego zużycia energii.

56% W 2017 roku 56% naszych surowców rolnych pochodziło ze zrównoważonych upraw.

Nasze postępy w realizacji Planu USLP w 2017 roku

Dobrą wiadomością jest fakt, że po siedmiu latach postępów udało nam się już osiągnąć (lub jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia) około 80% naszych celów.

Pomoc ponad 1 miliardowi ludzi w podjęciu działań na rzecz poprawy stanu zdrowia i dobrego samopoczucia do 2020 roku

Jesteśmy na dobrej drodze do realizacji naszego ambitnego celu, którym jest podwojenie do 2020 roku w naszym portfolio ilości produktów, które spełniają najwyższe standardy odżywcze. Jak dotąd standardy te spełnia już 39% z nich. Zmieniamy skład produktów we wszystkich kategoriach - udało nam się już znacznie ograniczyć ilość soli, tłuszczów nasyconych, kalorii i cukru. Już na 70% rynków, na których jesteśmy obecni z naszymi markami lodów, dostępne są teraz ich mniejsze wersje. W 2017 roku wprowadziliśmy na rynek Mini Magnum w Indiach i Mini Cornetto w Brazylii.

Do końca 2017 roku naszymi programami w zakresie higieny mycia rąk, poprawy warunków sanitarnych, zdrowia jamy ustnej, i zapewnienia bezpiecznej wody pitnej objętych zostało ponad 600 milionów osób. Nasze marki pracują też nad programami, których celem jest poprawa samoakceptacji. Doskonałym przykładem jest tu marka Dove koncentrująca się właśnie na programach zmierzających do poprawy akceptacji własnego ciała. Dotarliśmy z nimi do ponad 29 milionów młodych ludzi, a do 2020 roku planujemy dotrzeć do 40 milionów.

Zmniejszenie o połowę wpływu naszych produktów na środowisko do 2030 roku

Pod względem wpływu na środowisko poczyniliśmy znaczne postępy w prawie wszystkich obszarach. Od 2008 roku ograniczyliśmy na przykład emisję CO₂ związaną ze zużyciem energii w naszych zakładach produkcyjnych o 47% i zużycie wody o 39%, a łączna ilość odpadów przekazywanych do utylizacji osiągnęła poziom 98%. Dokonaliśmy też ogromnych postępów w zakresie rozszerzonego łańcucha dostaw - na koniec 2017 r. 56% naszych surowców rolnych pochodziło ze zrównoważonych upraw.

Wyzwaniem nadal pozostaje ograniczenie wpływu na środowisko związanego ze sposobem, w jaki nasze produkty wykorzystywane są przez konsumentów. Od 2010 roku udało nam się ograniczyć zużycie wody przez konsumentów zaledwie o 2%. Mamy jednak i dobre wieści - obserwujemy znaczący postęp w zakresie odpadów opakunkowych. W tej kwestii zobowiązaliśmy się do tego, aby do 2025 roku wszystkie nasze opakowania z tworzyw sztucznych w pełni nadawały się do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania.

Do 2020 roku chcemy zapewnić więcej środków do życia milionom ludzi

W 2017 roku kontynuowaliśmy naszą Politykę Odpowiedzialnego Zaopatrzenia aby zwiększyć liczbę dostawców zaangażowanych w program. Około 55% naszego zaopatrzenia realizowane było przez dostawców, którzy spełniają obowiązkowe wymagania tej Polityki. Naszą ambicją jest osiągnięcie 100% do 2020 roku.

Jesteśmy przekonani, że wzmacnianie pozycji kobiet jest najistotniejszym czynnikiem umożliwiającym rozwój społeczny i ekonomiczny. Budujemy więc organizację zrównoważoną pod względem płci: na koniec 2017 roku 47% naszej kadry kierowniczej stanowiły kobiety, co oznacza wzrost z 46% w 2016 roku. Realizowany przez nas program Shakti zapewnia pracę ponad 70 000 kobiet z niskodochodowych środowisk wiejskich. W 2017 roku pomogliśmy też milionowi dwustu tysiącom kobiet w uzyskaniu dostępu do inicjatyw, które nastawione są na promowanie ich bezpieczeństwa oraz rozwój ich umiejętności i możliwości.

W ramach tworzenia bardziej odpowiedzialnej firmy w 2017 roku pomogliśmy około 716 000 drobnych rolników w uzyskaniu dostępu do inicjatyw nastawionych na udoskonalanie ich upraw lub zwiększenie ich dochodów. Pomogliśmy także 1,6 miliona drobnych sprzedawców detalicznych w zwiększeniu dochodów.

Autor zdjęcia: Son Ng-Hoang, pracownik Unilever, Wietnam
Autor zdjęcia: Son Ng-Hoang, pracownik Unilever, Wietnam

70%70% naszego ogólnego wzrostu obrotów zapewniają marki reprezentujące zrównoważony styl życia

Co dalej?

Od momentu uruchomienia przez nas Programu USLP w 2010 roku na świecie wiele się zmieniło. Zastanawiając się nad jego ewolucją, zwróciliśmy się do pracowników i zewnętrznych interesariuszy, poszukując opinii na temat tego, co robimy i jaki powinien być kierunek naszych dalszych działań. Oprócz rozmów z ekspertami związanymi z każdym obszarem naszej działalności — w tym inwestorami, dostawcami, klientami, agencjami reklamowymi, innymi firmami, opiniotwórcami, organizacjami pozarządowymi i naukowcami — poprosiliśmy pracowników na całym świecie o wypełnienie ankiety i wskazanie kwestii, które mają dla nich największe znaczenie.

Ich odpowiedzi pokazały, że Plan USLP stał się dla pracowników źródłem dumy i motywacji. Okazał się też być kluczowym powodem, dla którego wielu pracowników dołączyło do firmy. Z radością przyjęliśmy też wieść, że Plan USLP cieszy się bardzo dużym szacunkiem w otoczeniu naszej firmy.

Nie jest jednak zaskoczeniem, że tej pozytywnej ocenie towarzyszą wysokie oczekiwania. Jeden z naszych rozmówców ujął to tak: „Unilever jest w trudnej sytuacji, ponieważ oczekiwania będą coraz wyższe. Podnosi to poprzeczkę dla wszystkich pracowników firmy, którzy pracują nad kolejnymi etapami planu i kierunkami dalszych działań”.

Celem opisywanego badania było lepsze zrozumienie tego, jak należy rozwijać Plan USLP w przyszłości, w oparciu o opinię zarówno naszych własnych pracowników, jak i niezależnych ekspertów z dziedziny zrównoważonego biznesu. Przeanalizujemy teraz wszystkie opinie i przystąpimy do pracy nad kolejnymi etapami tego procesu. Będziemy regularnie informować o naszych postępach, zachęcamy więc do ponownego odwiedzenia naszej strony wkrótce.

Autor górnego zdjęcia: Muhammad Taha, pracownik Unilever, Pakistan

Wróć do góry