Przejdź do zawartość

Pięć rzeczy, które warto wiedzieć o zrównoważonym rozwoju naszej firmy

Opublikowany:

Z naszych najnowszych raportów wynika, że tempo rozwoju naszej firmy stanowi prawdziwy powód do dumy. Nastawieni jesteśmy nie tylko na wzrost, ale też rozwiązujemy wiele kwestii problematycznych z punktu widzenia zrównoważonej działalności. Przedstawiamy podsumowanie naszych postępów w 2016 roku.

Customer at a Unilever recycling station in Sao Paolo, Brazil

Nasza firma się rozwija — a najnowsze wyniki niezmiennie wskazują na to, że rozwój ten jest zarówno zrównoważony, jak i przynoszący zyski.

Co roku sporządzamy sprawozdanie z postępów w zakresie realizacji celów, które wyznaczamy sobie w ramach Planu życia w sposób zrównoważony firmy Unilever (Unilever Sustainable Living Plan, USLP). Plan ten obowiązuje od 2010 roku i stanowi zbiór wskazówek umożliwiających realizację naszej wizji: przyspieszenia rozwoju przy jednoczesnym ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko i zwiększeniu zaangażowania społecznego.

Oto pięć istotnych informacji o naszych postępach w 2016 roku, w tym o sukcesach, które osiągnęliśmy, i poważnych wyzwaniach, przed którymi nadal stoimy.

Dostrzegamy, że zrównoważony rozwój przyczynia się do szybszego wzrostu...

...który jest nie tylko konsekwentny i konkurencyjny, ale również zyskowny i zrównoważony. Nasze „marki związane ze zrównoważonym stylem życia” — wszystkie przyczyniające się do realizacji co najmniej jednego założenia w ramach Planu życia w sposób zrównoważony firmy Unilever i posiadające wyraźnie określony cel w ramach zrównoważonego stylu życia — były odpowiedzialne za 60% naszego wzrostu w 2016 roku. Co więcej, rozwijały się one o ponad 50% szybciej niż pozostałe. Mamy obecnie 18 takich marek. Do tej grupy należy sześć naszych marek, dla których notujemy największe obroty.

Wywieramy pozytywny wpływ na życie milionów osób...

...i wykorzystujemy w tym celu każde ogniwo naszego łańcucha wartości. Pomogliśmy na przykład około 920 000 kobiet w uzyskaniu dostępu do inicjatyw, które nastawione są na promowanie ich bezpieczeństwa oraz rozwój ich umiejętności i możliwości. Osiągnęliśmy to poprzez współpracę w ramach łańcucha dostaw oraz inicjatywy koncentrujące się na sprzedaży i dystrybucji naszych produktów. Do końca 2016 roku pomogliśmy 538 milionom ludzi w poprawie stanu zdrowia i warunków higienicznych. Ponadto dzięki nam około 650 000 drobnych rolników uzyskało dostęp do inicjatyw ukierunkowanych na udoskonalenie stosowanych przez nich praktyk rolniczych i zwiększenie dochodów.

Poczyniliśmy ogromne postępy w zakresie ograniczenia szkodliwego wpływu na środowisko naturalne w naszych zakładach produkcyjnych i podejmowanych przez nas działaniach, choć wciąż stoimy przed licznymi wyzwaniami...

...dotyczącymi między innymi sposobu, w jaki nasze produkty wykorzystywane są przez konsumentów. Od 2008 roku w naszych zakładach ograniczyliśmy emisję CO2 o 43%, pobór wody o 37%, a całkowitą ilość odpadów o 96% na tonę wyprodukowanych towarów. Od 2010 roku zużycie wody związane z naszymi produktami zmalało o około 7%, a ilość odpadów po stronie konsumentów zmniejszyła się o około 28%.

Emisja gazów cieplarnianych związana z naszymi produktami w całym ich cyklu życiowym, włącznie z wykorzystywaniem przez konsumentów, wzrosła jednak od 2010 roku o około 8%. Pomimo tych wyzwań w naszych działaniach pozostajemy w pełni zaangażowani w podejście oparte na łańcuchu wartości oraz w rozwiązania korzystne z punktu widzenia bilansu węglowego.

Jesteśmy skłonni rozszerzyć nasze zobowiązania w razie potrzeby...

...tak jak w styczniu 2017 roku, gdy ogłosiliśmy, że dążymy do zapewnienia, by do 2025 roku wszystkie nasze opakowania z tworzyw sztucznych w pełni nadawały się do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania. W coraz większym stopniu podkreślamy też konieczność poszanowania praw człowieka w naszej działalności, a w 2016 roku włączyliśmy naszą wiedzę i doświadczenie w tym zakresie w organizację łańcucha dostaw.

Przed nami wciąż stoi wiele zadań, ale mamy pewność, że jesteśmy na właściwej drodze...

...ponieważ nasz model biznesowy oparty na Planie USLP niezmiennie tworzy wartość dla naszej firmy, naszych akcjonariuszy i milionów ludzi na całym świecie. Od momentu wprowadzenia Planu USLP obserwujemy konsekwentny rozwój na naszych rynkach, stałą poprawę rentowności, zwiększenie przepływu środków pieniężnych i zapewnianie akcjonariuszom wysokiej stopy zwrotu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zrównoważony styl życia.

Wróć do góry