Przejdź do zawartość

Nasz zrównoważony rozwój: co udało się nam osiągnąć?

Opublikowany:

Nasz roczny raport dotyczący zrównoważonego rozwoju pokazuje rozwój biznesowy i ogólne postępy, zachęcając jednocześnie do podjęcia większego, wspólnego wysiłku na rzecz lepszej przyszłości.

Black soy bean smallholder farmer

Najnowszy raport na temat naszych postępów pokazuje, że wywiązujemy się z większości ambitnych zobowiązań zawartych w planie „Życie w sposób zrównoważony”, a zarazem motywuje do podjęcia dalszych wspólnych wysiłków w celu przezwyciężenia największych wyzwań stojących przed naszą działalnością i całym światem.

Zrównoważone działanie oznacza rozwój

Raport

„Mobilising Collective Action” (EN – Mobilizacja do wspólnego działania), czyli podsumowanie (PDF 19.23 MB) postępów w zakresie założeń planu „Życie w sposób zrównoważony” firmy Unilever na rok 2015, pokazuje przebieg realizacji ambitnych celów, jakie wyznaczyliśmy sobie wraz z wprowadzeniem planu do naszego modelu biznesowego w 2010 roku. 

Podkreśla on rolę, jaką plan „Życie w sposób zrównoważony” odgrywa w tworzeniu wartości dla firmy, konsumentów i środowiska poprzez wspieranie rozwoju, budowanie zaufania, zmniejszanie zagrożeń oraz obniżanie kosztów. Marki promujące ideę zrównoważonego stylu życia i powiązane z celami zrównoważonego rozwoju, takie jak Knorr, Dove, Dirt is Good, Lipton czy Hellmann's, przyczyniły się do niemal połowy rozwoju biznesowego firmy Unilever w roku 2015. Same także rozwijały się szybciej niż pozostałe części przedsiębiorstwa.

Jesteśmy na dobrej drodze, lecz wiele wyzwań jest wciąż przed nami

Raport pokazał zdecydowane postępy w obszarach znajdujących się pod naszą bezpośrednią kontrolą. Dzięki naszej pomocy ponad 480 milionów osób podjęło działania w celu poprawy swojego zdrowia i jakości życia.Poprawiliśmy warunki życia ludzi poprzez wzrost zatrudnienia, edukację oraz wspieranie praw człowieka.

Zmniejszyliśmy także wpływ naszej działalności na środowisko naturalne. W porównaniu z 2008 rokiem, w roku 2015 zakłady produkcyjne Unilever oddały na składowiska o 97% mniej odpadów, emitowały o 39% mniej CO2 w związku z konsumpcją energii oraz zużywały o 37% mniej wody na tonę produkcji.

Najtrudniejsze jednak okazało się zmniejszenie wpływu środowiskowego spowodowanego używaniem naszych produktów przez konsumentów. Choć ilość odpadów powstających wskutek utylizacji naszych produktów przez konsumentów zmniejszyła się o 29% od 2010 roku, to zużycie wody towarzyszące korzystaniu z naszych produktów spadło zaledwie o 1%, a związana z nim emisja gazów cieplarnianych wzrosła o około 6%.

Innowacyjne podejście i potrzeba wspólnego działania

Rozwijamy innowacyjne strategie działania, aby rozwiązać te problemy. Jednak zmiana przyzwyczajeń konsumentów, tak jak przeciwdziałanie zmianie klimatu i zwalczanie nierówności społecznych, wymaga sprawnego współdziałania na skalę światową. Dlatego współpracujemy ze społecznością globalną, aby kontynuować postępy zapoczątkowane w 2015 roku poprzez ustanowienie Zrównoważonych Celów Rozwojowych ONZ oraz porozumienie paryskie w sprawie zmiany klimatu.

„Na chętnych do działania czekają ogromne możliwości...”

Opisując 2015 jako „wybitny rok dla ludzkości i dla planety”, CEO firmy Unilever Paul Polman stwierdził, że zrównoważone modele biznesu są już nie tylko warte uwagi, ale wręcz niezbędne.

Opowiadał: „Realizowany już szósty rok plan Unilever jest dowodem na to, że nie istnieje sprzeczność pomiędzy zrównoważonym działaniem, a przynoszącym korzyści rozwojem. Dzięki niemu możemy także redukować wydatki, wspierać innowacje oraz zatrudniać najbardziej wartościowych pracowników na rynku”.

„Na chętnych do działania czekają ogromne możliwości. Utrzymywanie się ubóstwa oraz niekontrolowana zmiana klimatu nie przynoszą żadnych korzyści z biznesowego punktu widzenia”.

Każdy z nas może zaangażować się w budowanie lepszej przyszłości. Jaki jest Twój sposób? Podziel się ze światem: #collectiveaction


Wróć do góry