Toggle Szukaj

  1. Home
  2. ...
  3. Profesjonaliści
  4. Praca w Unileverze

Praca w Unileverze

Praca w Unileverze

“PRAWDZIWYM TESTEM POTWIERDZAJĄCYM, ŻE NASZA FIRMA KSZTAŁTUJE KARIERĘ I TWORZY LIDERÓW JEST TO, ŻE KAŻDA INNA FIRMA CHCE PRZEJĄĆ NASZYCH MENEDŻERÓW”

Prerana Issar, Vice President, HR, Foods

Plan Zrównoważonego Rozwoju (Unilever Sustainable Living Plan)

Sustainable living plan

W firmie Unilever chcemy, aby ludzie ze wszystkich miejsc na świecie mieli możliwości prowadzenia zrównoważonego życia. Plan zrównoważonego rozwoju firmy Unilever to dziesięcioletnia podróż w tym kierunku. To nasza strategia na prowadzenie biznesu.

Aby spełnić ambicję podwojenia wielkości działalności przy jednoczesnym zmniejszeniu o połowę naszego śladu środowiskowego, potrzebujemy ludzi, którzy myślą o sukcesie, wykazują się pasją w stosunku do konsumentów oraz mają apetyt na realizację osiągnięć osobistych.

Kariera w firmie Unilever pozwoli Ci dołączyć do jednego z najbardziej atrakcyjnych pracodawców na świecie. Jesteśmy tak powszechnie podziwiani, ponieważ zapewniamy środowisko, w którym pracownicy mogą osiągać swoje cele zawodowe i osobiste.

W Unileverze oferujemy wiele możliwości rozwoju, osiągnięcia sukcesu i wzrostu, atrakcyjny system motywacyjny, pakiety dodatków pozapłacowych, a także szerokie wsparcie związane z kreowaniem własnej ścieżki kariery.

Ostrzeżenie przed fałszywymi ofertami pracy w Internecie

Zwrócono nam uwagę, że w sieci można znaleźć fałszywe oferty pracy umieszczone przez osoby podające się za agencje pracy lub pracowników firmy Unilever. Oszustwo polega na przesyłaniu ofert, zazwyczaj do pracy zagranicą, i wymuszaniu wniesienia opłat za uzyskanie wizy lub innych dokumentów.

Pragniemy podkreślić, że Unilever nigdy nie wymaga, aby kandydaci płacili za dokumentację aplikacyjną. Jeśli oferta, którą otrzymałeś została wysłana przez nas lub przez pośredniczącą nam agencję, nie zostaniesz poproszony o uregulowanie żadnych płatności administracyjnych. Zalecamy również, aby nie ujawniać informacji osobistych ani finansowych nieznanym osobom.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Nasza kultura

Nasze wartości

Każdego dnia nasze wartości wyznaczają dla pracowników wskazówki postępowania także przy podejmowaniu decyzji i formułowaniu osądów. Stanowią fundamenty wszystkiego co mówimy i w jaki sposób działamy.

UCZCIWOŚĆ

Zobowiązujemy się do uczciwości, ponieważ kształtuje ona naszą reputację, której nie możemy narażać. Definiuje ona również nasze zachowania, bez względu na miejsce oraz wskazuje, co powinniśmy robić, aby osiągnąć długoterminowy sukces.

SZACUNEK

Zobowiązujemy się do szacunku dla innych, ponieważ wszyscy powinni być traktowani z godnością, w szczery i uczciwy sposób. Promujemy różnorodność oraz szanujemy ludzi za to kim są i co wnoszą do spółki.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zobowiązujemy się do ponoszenia odpowiedzialności, ponieważ chcemy dbać o naszych konsumentów, klientów i pracowników, oraz o środowisko i społeczności, z którymi mamy do czynienia. Podchodzimy do tej kwestii bardzo osobiście i zawsze dotrzymujemy słowa.

PIONIERZY

Zobowiązujemy się, aby być pionierami, ponieważ to stworzyło naszą spółkę i daje nam motywację do prowadzenia działalności. Daje nam to pasję do wygrywania i kształtowania lepszej przyszłości. Oznacza to, że zawsze chętnie podejmiemy rozsądne ryzyko.

Marki i innowacje

MARKI

Nasza spółka odpowiada za niektóre z najbardziej znanych na świecie marek, w tym Magnum, Hellmann's, Pond's oraz Comfort.

Łącznie posiadamy ponad 400 marek, z których 12 wypracowuje co roku sprzedaż o wartość ponad 1 miliarda euro. W naszych ponad 250 fabrykach produkuje się na przykład 130 000 torebek herbaty w ciągu minuty, czy 1 miliard dezodorantów lub 2 miliardy lodów Magnum w ciągu roku.

Wiele z naszych marek powiązanych jest z długoterminowymi akcjami społecznymi, do których zachęcani są również nasi pracownicy . Przykładem takiej akcji jest kampania Lifebuoy promująca higienę rąk z wykorzystaniem mydła.

INNOWACJE

Innowacja stanowi podstawę naszego sukcesu w przyszłości; co roku inwestujemy prawie 1 miliard euro w badanie i rozwój (R&D), aby nasze marki i produkty odpowiadały na zróżnicowane potrzeby klientów.

Przykładem jednego z naszych ostatnich sukcesów jest margaryna Flora, która dzięki wykorzystaniu opatentowanej technologii ma bardziej śmietankowy smak i zawiera 80% mniej tłuszczy nasyconych przez co jest zdrowsza niż kiedykolwiek wcześniej. Inną innowację stanowi szampon Dove Damaze Therapy, zawierający specjalistyczne włókna wnikające do wnętrza włosa i regenerujące go od środka.

Życie w sposób zrównoważony

Zrównoważony rozwój leży w samym sercu naszego biznesu. Wypełniając plan zrównoważonego rozwoju (USLP) ściśle współpracujemy z dostawcami i organizacjami pozarządowymi, inwestujemy w lokalnych przedsiębiorców i rozwijamy umiejętności ludzi zarówno wewnątrz, jak i poza Unileverem.

SPRAWNA PRACA

Nasze podejście do zrównoważonego stylu życia obejmuje również sposób naszej pracy.

Wierzymy w sprawną pracę, elastyczne podejście do wykonywania obowiązków, dzięki któremu każdy pracownik może pracować w dowolnym czasie i miejscu, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów biznesowych.

Dając ludziom wolność i możliwość wyboru sposobu i miejsca pracy, tworzymy kulturę koncentrującą się na osiągnięciach i wynikach, a nie na czasie pracy i bezpośredniej obecności. Taki sposób pracy ogranicza również konieczność podróży, co jest przyjazne dla środowiska.

Inwestujemy w nowe technologie współpracy, innowacyjnie zaprojektowane miejsca pracy, oraz wysoce elastyczne i skuteczne praktyki HR.

OCHRONA ZDROWIA PRACOWNIKÓW

Zobowiązujemy się zapewnić bezpieczne miejsce pracy dla naszych pracowników oraz poprawić ich stan zdrowia poprzez lepszą dietę, stosowane praktyki pracy i zbalansowany styl życia.

Osiągnięcia biznesowe

Nasze produkty sprzedawane są w ponad 190 krajach. Posiadamy również 2 miliardy konsumentów na całym świecie stosujących produkty Unilevera każdego dnia.

Ponieważ zrównoważony rozwój stanowi integralny sposób prowadzenia przez nas działalności, możemy z dumą powiedzieć, że marki, które łączą w sobie zrównoważony rozwój, znajdują się w bardzo dobrej kondycji. Na przykład Lifebouy (skoncentrowane detergenty w płynie) oraz Comfort w roku 2011 zyskały wzrost wyrażający się liczbą dwucyfrową.

Dla rozwoju biznesu kluczowe są też osiągnięcia każdego pracownika. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc im samym osiągnąć sukces w karierze.

OSIĄGNIĘCIA OSOBISTE

Twój postęp ma znaczenie, dlatego inwestujemy czas i wysiłek, wspierając Cię w osiągnięciu dobrych wyników i budowaniu Twoich umiejętności.

Plan budowania osiągnięć i rozwoju pomaga pracownikom maksymalnie wykorzystać pracę w Unileverze. Proces ten wspiera identyfikowanie i realizację ambitnych celów, które mają wpływ na organizację. Pomaga zaplanować sposób rozwoju umiejętności i zachowań przywódczych na bieżącym stanowisku oraz w przyszłości.

Wspaniali ludzie, wspaniałe miejsce

STANDARDY PRZYWÓDCZE

Standardy przywódcze to zachowania, których oczekujemy od naszych pracowników. Warunkują one nasze osiągnięcia i kulturę organizacyjną.

NASTAWIENIE NA WZROST

Tak właśnie wygląda konkurencyjne przywództwo- pozytywna i jednocześnie realistyczna postawa wobec przyszłości firmy. To pasja wygrywania.

NASTAWIENIE NA KONSUMENTA I KLIENTA

To przywództwo nastawione na osiągnięcie celu, które jest zewnętrznie skoncentrowanie na konsumentach i klientach. Oznacza to spoglądanie na marki oczami konsumentów i klientów.

NASTAWIENIE NA DZIAŁANIE

To przywództwo napędzane działaniem. Poczucie pilności w podejmowaniu decyzji. To przemyślane działanie, inteligentne podejmowanie ryzyka.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

To przywództwo nastawione na wyniki. Obiektywne patrzenie na rzeczywistość. To branie odpowiedzialności za efekty działalności Unilevera.

BUDOWANIE TALENTÓW I ZESPOŁÓW

To przywództwo nastawione na motywację ludzi. Inwestowanie w rozwój pracowników. To budowanie zespołów, które współpracują, by wygrać.

Różnorodność

W firmie Unilever różnorodność oznacza równe traktowanie, akceptację odmienności, tworzenie możliwości oraz wspólny rozwój w celu zwiększenia naszych osiągnięć.

Unilever zobowiązuje się zostać firmą promującą różnorodność i tolerancję nie tylko ze względu na to, że tak należy postępować. Jest to kluczowy element niezbędny do osiągnięcia naszego celu- podwojenia wielkości naszej działalności przy jednoczesnej redukcji wpływu środowiskowego.

Aby móc zrealizować te cele biznesowe, zasadnicze znaczenie ma, aby pracowali dla nas ludzie, którzy są utalentowani, kreatywni i posiadają określone umiejętności. Wierzymy, że zbilansowany pod względem płci i zaangażowany zespół, który odzwierciedla bazę konsumentów to niezwykle istotny element naszej długoterminowej strategii rozwoju.

Stworzenie środowiska, które nie wyklucza i umożliwia pracownikom wykorzystywać w pełni swój potencjał, niezależnie od tego, kim są, pomoże nam wygrywać w sposób słuszny i zrównoważony.

Popieramy różnorodność naszego personelu. Oznacza to uczciwie rozważanie aplikacji wszystkich kandydatów i dalszy rozwój wszystkich pracowników bez względu na ich płeć, narodowość, rasę, wyznanie, niepełnosprawność, styl życia lub orientację seksualną.

Nasze zobowiązania określone są w kodeksie zasad prowadzenia biznesu.

Benefity w Unileverze

Korzyści z pracy w Unileverze

W Unileverze budujemy kulturę sukcesu, w której zachęcamy każdego pracownika do rozwijania własnego potencjału. W związku z tym, opracowaliśmy program nagradzania w oparciu o osiągnięcia, który bazuje na wynikach wypracowanych przez pracowników i ich wartości dla naszej działalności.

Naszym celem jest dotrzymanie obietnicy danej konsumentom i społeczeństwu na całym świecie poprzez zapewnienie pracownikom możliwości zdobycia pionierskiego doświadczenia zawodowego, którego mogą nam pozazdrościć konkurenci.

Nie oznacza to wyłącznie pozyskiwania informacji zwrotnej od pracowników. Opracowaliśmy dodatkowo zestaw narzędzi , które umożliwiają weryfikację sposobu, w jaki program jest przez nich odbierany.

Kompleksowe zestawienie sposobów wynagradzania

Naszym celem jest zapewnienie każdemu pracownikowi dostępu do kompleksowego zestawienia sposobów wynagradzania w dowolnym momencie. Opisuje ono i wartościuje każdy element wchodzący w skład pakietu wynagrodzeń. Zestawienie dostarcza również zindywidualizowanych informacji praktycznych na temat benefitów każdego pracownika.

Treść i zakres zestawienia będzie rozszerzona i obejmie nie tylko informacje finansowe. Chcemy, aby pracownicy mogli zobaczyć wartość poszczególnych elementów pakietu, a także nauczyli się śledzić swój postęp i weryfikować dostępny potencjał.

Sprawdź co możesz zyskać

Nasze zestawienie systemu wynagrodzeń posiada również unikalną funkcję oceny poszczególnych elementów pakietu umożliwiającą pracownikom wyrażenie opinii na ich temat. Mogą oni odpowiedzieć na pytanie jak ważny jest dla nich każdy z elementów pakietu oraz w jakim stopniu są z niego zadowoleni. Chcemy spojrzeć na wynagrodzenia oczami pracowników, a także usłyszeć ich sugestie związane wprowadzeniem poprawek.

Raporty wynagradzania obejmują obecnie wszystkich pracowników z kadry zarządzającej w 96 krajach. W najbliższej przyszłości będziemy dążyli do objęcia zestawieniem coraz większej liczby osób, a naszą ambicją jest doprowadzenie do sytuacji, w której każdy pracownik w Unileverze będzie posiadał własny, spersonalizowany raport wynagradzania.

Program motywacyjny

W Unileverze opracowujemy długoterminowy program motywacyjny dostosowany do realiów każdego kraju, w którym działamy. Wzmacniamy w ten sposób dopasowanie benefitów, które proponujemy pracownikom tak, aby przynosiły im jak największe korzyści.

Zdajemy sobie sprawę z wagi dodatków pozapłacowych. Benefity nie powinny być tajemnicą, a pracownicy powinni mieć dostęp do przejrzystych zasad, które w uczciwy, spójny i zrozumiały sposób regulują przyznawanie poszczególnych elementów pakietu wynagrodzeń.

System motywacyjny

Efekty pracy naszych pracowników są wynagradzane za pomocą atrakcyjnego systemu motywacyjnego. Jeżeli spółka osiąga założone cele, łączne wynagrodzenie powinno plasować się w pierwszej ćwiartce stawek rynkowych. Oznacza to, że wynagrodzenia dla wysoko cenionych ludzi, którzy w znaczący sposób przyczyniających się do osiąganych efektów, powinny plasować się w czołówce rynkowej. Każdy dążący do wypracowania wysokich wyników zostanie za nie odpowiednio wynagrodzony.

Back to top