Toggle Szukaj

  1. Home
  2. ...
  3. Profesjonaliści
  4. Information technology

Information technology

IT

“CODZIENNIE DĄŻYMY DO TEGO, BY OSIĄGNĄĆ WIĘCEJ, LEPIEJ I SZYBCIEJ, NIŻ DNIA POPRZEDNIEGO; DZIĘKI TEMU JEST TO ZAWSZE EKSCYTUJĄCE, PONIEWAŻ CO RANO CZEKAJĄ NA NAS NOWE MOŻLIWOŚCI, ABY ZROBIĆ COŚ CAŁKOWICIE INNEGO. ”

Alex Dinsdale, Digital Planning Manager

IT w firmie Unilever to w pełni zintegrowana funkcja, która pozwala nam korzystać z innowacji we wszystkim, co robimy, napędzając tym samym naszą przewagę konkurencyjną.

W skali globalnej ten sektor firmy zatrudnia ponad 1700 Pracowników zaangażowanych w różne role i projekty. Współpracując z dużymi detalistami w tworzeniu sieciowych narzędzi do planowania działań marketingowych lub wspierając obecność naszych marek w Internecie możesz poznawać nowe rynki zbytu i nowe sposoby międzynarodowej współpracy.

Stosujemy najwyższej klasy technologię, która wspiera zrównoważony rozwój firmy Unilever i pozwala na tworzenie efektywnych harmonogramów działań dzięki ułatwianiu pracy w środowisku wirtualnym i odpowiadaniu na potrzeby lokalne z wykorzystaniem naszego globalnego doświadczenia.

Dział ds. technologii

Tutaj tworzymy technologie wspierające firmę Unilever w osiąganiu celów biznesowych. Zakres naszych działań obejmuje zarówno wyszukiwanie nowych technologii i rozwiązań, jak i wdrażanie inicjatyw powodujących zmiany.

Innowacja

Aby przyczyniać się do rozwoju firmy, nasz zespół ds. innowacji przeprowadza ocenę funkcji i procesów biznesowych i identyfikuje możliwości ich polepszania.

Partnerstwo biznesowe w ujęciu geograficznym

Aby zapewnić najwyższą jakość oferowanych przez nas produktów i usług z tego zakresu, nasi partnerzy biznesowi ds. IT dzielą się z nami wiedzą i doświadczeniem w roli lidera.

Uslugi

Nasz zespół ds. usług odpowiada za współpracę z dostawcami w celu ciągłego doskonalenia oferowanych przez nas usług.

IT w akcji

  • We współpracy z portalem Facebook i organizacją charytatywną PSI firma Unilever stworzyła aplikację o nazwie Waterworks™, która umożliwia komunikację z osobami potrzebującymi pomocy.
  • Za pośrednictwem tej technologii użytkownicy rejestrują się w aplikacji Waterworks™ i podłączają ją do osi czasu na portalu Facebook. Następnie kontaktuje się z nimi przeszkolony przez organizację PSI uczestnik (Waterworker) i wspólnie ustalają małą codzienną darowiznę na rzecz projektu, np. 0,10 EUR.
  • Każdy Waterworker za pomocą telefonu komórkowego, wyposażonego w dostosowaną do jego potrzeb aplikację J2ME Waterworks™, kontaktuje się z darczyńcami za pomocą Facebooka i na bieżąco informuje ich o tym, jakie zmiany zachodzą w jego społeczności dzięki oferowanym przez nich darowiznom.
Back to top