Toggle Szukaj

  1. Home
  2. ...
  3. Profesjonaliści
  4. Global MBA recruitment channel

Global MBA recruitment channel

Globalny kanał rekrutacji MBA - Często zadawane pytania

Czym różni się ten kanał rekrutacji od programu MBA?

Globalny kanał rekrutacji MBA Unilever rekrutuje pracowników na wolne stanowiska pracy. Wszyscy kandydaci muszą posiadać przynajmniej trzyletnie praktyczne doświadczenie w zależności od stanowiska, na które aplikują. Kiedy dołączysz do naszego zespołu, zyskasz szereg możliwości osobistego rozwoju dopasowanych do swoich celów osobistych i zawodowych. Program MBA oznacza, że określona liczba kandydatów zostaje przyjęta do pracy na specjalnie utworzonych stanowiskach lub rotacyjnie.

Wskazówki dla aplikujących

a) Uważnie przeczytaj opis stanowiska pracy, realistycznie oceń swoje umiejętności i doświadczenie potrzebne do danej roli. Jeżeli zostaniesz poproszony o podanie praktycznego doświadczenia, zastanów się, czy spełniasz dane wymagania. 

b) Twoje CV powinno być czytelne i zwięzłe, idealnie powinno zawierać się w dwóch stronach. 

c) Sprawdź, czy nie popełniłeś błędów ortograficznych, interpunkcyjnych lub gramatycznych. 

d) Wykaż się uczciwością. Aplikuj tylko na takie stanowiska, które chcesz i które są istotne dla Twojego doświadczenia - nie ubiegaj się o pracę na wszystkich stanowiskach! 

e) Dopilnuj, aby informacje podane w CV odpowiadały stanowisku, na które aplikujesz. Wskaż także przykłady potwierdzające, że wypełniasz określone kryteria rekrutacyjne.

Obecnie jestem w trakcie studiów MBA. Czy mógłbym się starać o jakieś stanowisko?

W zależności od zapotrzebowania kadrowego prowadzimy bieżący nabór, podczas którego w zależności od stanowiska kandydaci rozpoczynają pracę do trzech miesięcy po otrzymaniu informacji zwrotnej. Jeśli jesteście wciąż w trakcie studiów zalecamy staranie się o posadę w momencie przewidywanej dyspozycyjności, chyba, że pracujecie na stanowisku kierowniczym MBA i będziecie kontynuować pracę podczas studiów.

Czy o stanowisko może starać się absolwent dowolnej uczelni o profilu ekonomicznym?

Przyjmujemy aplikacje od wszystkich absolwentów MBA. Unilever współpracuje również z 30 wiodącymi kierunkami MBA na całym świecie udostępniając informacje o wakatach pracowniczych na ich portalach zawierających oferty pracy.

Czy oferujecie Państwo staże lub projekty dla obecnych studentów kierunku MBA?

Czasami oferujemy możliwość stażu, która jest prezentowana wraz z innymi ofertami pracy. W 2013 roku planujemy zaproponować studentom kierunków MBA więcej możliwości odbycia stażu w biznesie. W tym momencie nie prowadzimy żadnych projektów dla studentów MBA; przez cały rok natomiast organizujemy zajęcia uniwersyteckie ze szkołami partnerskimi.

Zainteresowało mnie stanowisko w kraju, w którym nie mam pozwolenia na pracę/wizy pracowniczej – czy mógłbym się starać o to stanowisko?

Gdy starasz się o posadę, musisz posiadać aktualne pozwolenie na pracę w kraju, w którym to stanowisko jest oferowane. Jeśli nie posiadasz aktualnego pozwolenia na pracę, Twoje podanie o posadę nie zostanie rozpatrzone.

Widzę jedynie wakaty w działach Marketingu, Supply Chain i Finansów. Czy przyjmujecie Państwo na inne stanowiska?

Aktualnie Global MBA Recruitment Channel rekrutuje wyłącznie na wyżej wymienione stanowiska, ale w przyszłości pojawią się również inne.

Back to top