Toggle Szukaj

  1. Home
  2. ...
  3. Profesjonaliści
  4. Dział Komunikacji

Dział Komunikacji

Dział Komunikacji

"KARIERA W DZIALE KOMUNIKACJI W UNILEVERZE OFERUJE NIEPORÓWNYWALNĄ MOŻLIWOŚĆ DOŁĄCZENIA DO UTALENTOWANEGO ZESPOŁU Z PRAWDZIWIE GLOBALNYMI ZADANIAMI DO WYKONANIA."

to Barney Wyld, VP, Kampanie Globalne oraz Kanały Cyfrowe

Zespół ds. Komunikacji w firmie Unilever zapewnia naszym udziałowcom bieżące informacje na temat naszej działalności.

W ramach Komunikacji, zespół skupia się na przekazywaniu treści w sposób jasny i efektywny. Treści są przekazywane różnym odbiorcom w firmie i poza nią – od Pracowników po inwestorów, dziennikarzy, osoby poszukujące pracy, organizacje pozarządowe, partnerów, klientów i konsumentów.

To do nich należy ochrona reputacji firmy Unilever oraz udostępnianie informacji o naszych produktach, celach i wartościach.

Kariera w Dziale Komunikacji w Unileverze stwarza szanse na prace w dynamicznym środowisku oraz szybko zmieniającym się obszarze biznesowym.

Unilever, znany przede wszystkim z produktów gospodarstwa domowego jest także zaangażowany we wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju. Nasz zespół komunikacji odgrywa znaczącą rolę w szerzeniu informacji dotyczących Planu „Życie w sposób zrównoważony” firmy Unilever.

Chcemy rozpowszechniać informacje o tym, w jaki sposób pomagamy ponad miliardowi ludzi na całym świecie w ramach tego Planu: jak dbamy o ich zdrowie oraz samopoczucie, zmniejszając przy tym o połowę nasz ślad środowiskowy i upewniając się, że nasze surowce rolne pochodzą ze źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony.

Specjaliści ds. komunikacji są odpowiedzialni m.in. za utrzymywanie kontaktów z mediami oraz współpracę naszymi interesariuszami np. organizacjami pozarządowymi oraz partnerami społecznymi.

Pracownicy tego działu dbają również o prawidłowe funkcjonowanie witryny korporacyjnej www.Unilever.pl oraz zapewnianie na niej aktualnych treści dot. działalności firmy.

Zarządzanie naszymi wewnętrznymi kanałami informacyjnymi, bieżące informowanie pracowników oraz inspirowanie ich wiadomościami o firmie Unilever z całego świata – to także zadania Działu Komunikacji.

Osiągnięcia w dziedzinie Komunikacji

  • Na sieć Unilever.com składa się 68 wersji specjalnych firmowych stron internetowych o zasięgu lokalnym, docierających do 95 krajów
  • W roku 2011, na stronie Unilever.com pojawiło się ponad 20 milionów odwiedzających
  • W rankingu z 2012 r. Unilever.com uplasował się na szóstej pozycji Indeksu Efektywności Stron Internetowych Spółek Times/Bowen Craggs - sprawiając, iż stała się ona wiodącą stroną wśród firm zajmującymi się artykułami konsumpcyjnymi
  • W 2012 r. globalny kanał informacyjny dla pracowników Unilever zdobył trzy wyróżnienia w Institute of Internal Communications Awards
  • Pracownicy szczebla kierowniczego w Unileverze zapraszani są do rozmów na tematy strategii oraz celów firmy na arenie światowej. W 2012 r. nasz Prezes, Paul Polman współprzewodniczył Światowemu Forum Ekonomicznemu w Davos w Szwajcarii
Back to top