Unilever Internship Programme to sześciomiesięczny staż, który daje wyjątkową okazję poznania specyfiki pracy w dynamicznej branży FMCG, szansę nabycia cennego doświadczenia, sprawdzenia własnych kompetencji oraz poznania smaku odpowiedzialności za powierzony projekt. Będziesz wyznaczać cele, mierzyć swoje wyniki w stosunku do standardów przywództwa Unilever, stając się lepszą wersją siebie. Staż oferujemy studentom III, IV i V roku, w różnych działach, m.in. Marketing, Łańcuch Dostaw, Sprzedaż, Finanse i HR.

Działy, do których poszukujemy stażystów, zmieniają się w każdej edycji, co wynika z potrzeb biznesowych. Zachęcamy zatem do śledzenia naszych profili na Facebooku oraz Instagramie, gdzie na bieżąco przekazujemy wszystkie aktualne informacje.