Więcej informacji o Łańcuchu Dostaw

Zarządzamy każdym etapem procesu dostaw, od planowania zasobów i pozyskiwania zrównoważonych surowców, przez produkcję, a skończywszy na terminowej dostawie.

Ścieżka Łańcuch Dostaw w programie menedżerskim UFLP pozwala na zdobycie doświadczenia w każdym obszarze działalności Unilevera, która również jest kluczowa w naszej wizji zrównoważonego rozwoju.

Doświadczenie, które otrzymasz na ścieżce Łańcuch Dostaw

Back to top

DOŁĄCZ DO NAS

Zawsze jesteśmy chętni do nawiązania kontaktu z ludźmi, którzy tak jak my, troszczą się o naszą wspólną przyszłość dzięki wcielaniu w życie zasad zrównoważonego rozwoju.

KONTAKT

Skontaktuj się z Unilever i specjalistycznymi zespołami lub znajdź dane kontaktowe oddziałów na całym świecie.

Kontakt