Więcej informacji o Łańcuchu Dostaw

Zarządzamy każdym etapem procesu dostaw, od planowania zasobów i pozyskiwania zrównoważonych surowców, przez produkcję, a skończywszy na terminowej dostawie.

Ścieżka Łańcuch Dostaw w programie menedżerskim UFLP pozwala na zdobycie doświadczenia w każdym obszarze działalności Unilevera, która również jest kluczowa w naszej wizji zrównoważonego rozwoju.

Doświadczenie, które otrzymasz na ścieżce Łańcuch Dostaw