Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o zmianie Ogólnych Warunków Dostaw Unilever 4.3.2021 (dalej: OWD) wchodzącej w życie dnia 20.03.2020 r.

Zmiana obejmuje:

  1. Dostosowanie OWD do wymogów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
  2. Zmianę zapisów dotyczących zagadnień ochrony danych osobowych.

Aktualna treść OWD w polskiej i angielskiej wersji językowej została udostępniona w załączeniu.

Dear Sirs,

we would like to inform you about the change of General Terms & Conditions Unilever 4.3.2021 (hereinafter: OWD) coming into force on 20/03/2021.

The change includes:

  1. Adjustment of the OWD to the requirements of the Act on Payment Terms in Commercial Transactions.
  2. Changing the provisions concerning the protection of personal data.

The valid OWD in the Polish and English language versions are available in the attachments.

Back to top

DOŁĄCZ DO NAS

Zawsze jesteśmy chętni do nawiązania kontaktu z ludźmi, którzy tak jak my, troszczą się o naszą wspólną przyszłość dzięki wcielaniu w życie zasad zrównoważonego rozwoju.

KONTAKT

Skontaktuj się z Unilever i specjalistycznymi zespołami lub znajdź dane kontaktowe oddziałów na całym świecie.

Kontakt