Przejdź do zawartość

Dla dostawców

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o zmianie Ogólnych Warunków Dostaw Unilever 4.3.2021 (dalej: OWD) wchodzącej w życie dnia 20.03.2020 r.

Zmiana obejmuje:

  1. Dostosowanie OWD do wymogów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
  2. Zmianę zapisów dotyczących zagadnień ochrony danych osobowych.

Aktualna treść OWD w polskiej i angielskiej wersji językowej została udostępniona w załączeniu.

Dear Sirs,

we would like to inform you about the change of General Terms & Conditions Unilever 4.3.2021 (hereinafter: OWD) coming into force on 20/03/2021.

The change includes:

  1. Adjustment of the OWD to the requirements of the Act on Payment Terms in Commercial Transactions.
  2. Changing the provisions concerning the protection of personal data.

The valid OWD in the Polish and English language versions are available in the attachments.


Unilever Polska sp. z. o. o.
NIP 521-339-03-41
Faktury prosimy wysyłac na adres: Skrytka Pocztowa nr 33 02-497 Warszawa

Wróć do góry