Przejdź do zawartość

Dla dostawców

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o zmianie Ogólnych Warunków Dostaw Unilever 13.2.2023 (dalej: OWD) wchodzącej w życie dnia 27.02.2023 r.

Zmiana obejmuje:

  1. Dostosowanie OWD do wymogów globalnej Polityki Odpowiedzialnego Partnera („RPP”) i obowiązków z niej wynikających.

Aktualna treść OWD w polskiej i angielskiej wersji językowej została udostępniona w załączeniu.

Dear Sirs,

we would like to inform you about the change of General Terms & Conditions Unilever 13.2.2023 (hereinafter: OWD) coming into force on 27.02.2023.

The change includes:

  1. Adjustment of the OWD to the requirements of the global Unilever’s Responsible Partner Policy (“RPP”) and the obligations arising from it.

The valid OWD in the Polish and English language versions are available in the attachments.


Unilever Polska sp. z. o. o.
NIP 521-339-03-41
Faktury prosimy wysyłac na adres: Skrytka Pocztowa nr 33 02-497 Warszawa

Wróć do góry