Masz pytanie? Użyj tego formularza, by uzyskać odpowiedź na pytanie o naszej firmie.

W przypadku pytań dot. naszych produktów prosimy o kontakt z infolinią.

Produkty spożywcze: Tel.: 801 109 387

Kosmetyki i środki czystości: Tel.: 801 610 610

* Pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką *

Temat wiadomości *

Wybierz temat wiadomości

Treść wiadomości

Wpisz swoją wiadomość.

Potwierdź swój wiek *

*

Wpisz numer z obrazka *

Wysyłając ten formularz wyrażasz zgodę na postanowienia Regulaminu.

Właścicielem i administratorem tej strony internetowej jest:

Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 134

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000258512, NIP: 521-33-90-341, Kapitał zakładowy: 10.000.000 złotych

zwana dalej: „Unilever”

Unilever jest zobowiązany ochrony Twojej prywatności oraz zapewnienia, że Twoje dane osobowe są chronione. By uzyskać więcej informacji zapoznaj się z naszą INFORMACJA O PRYWATNOŚCI, Regulaminem strony i INFORMACJA O WYKORZYSTANIU PLIKÓW COOKIE

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Unilever Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (Unilever).
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Unilever: unilever.privacy@unilever.com
 3. Twoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko, e-mail są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie, reklamację lub komentarz sformułowane za pomocą formularza kontaktowego oraz ewentualnie w celach marketingowych Unilever. Cele marketingowe, w zależności od zakresu zgód, które udzielasz, obejmować mogą działania z zakresu marketingu bezpośredniego (przekazywanie Ci treści marketingowych, w tym newsletterów i ofert, zgodnych z Twoimi preferencjami oraz zarządzanie nimi w tym zakresie, zaproszeń do akcji promocyjnych, loterii i konkursów), analizowanie Twoich preferencji, aktywności i zainteresowań w celu dopasowania i umożliwienia otrzymywania potencjalnie interesujących Cię treści i ofert (profilowanie), zarządzanie przez Unilever Polska sp. z o.o. potencjalnymi możliwościami marketingowymi i sprzedażowymi oraz realizację związanych z tym procedur wewnętrznych.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest marketing bezpośredni towarów i usług Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne (w zależności od zakresu udzielonych przez Ciebie zgód) do rozpatrzenia reklamacji, odpowiedzi na pytania lub komentarze, uczestniczenia w konkursach, działaniach marketingowych i promocyjnych oraz otrzymywania treści marketingowych (w tym newsletterów i ofert) z Unilever Polska sp. z o.o.
 6. Przysługuje Ci:

  a) prawo dostępu do podanych danych osobowych,

  b) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,

  c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,

  d) prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,

  e) prawo do żądania zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych wg UODO/ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem wg RODO,

  f) oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres: unilever.privacy@unilever.com

  g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

 7. Odbiorcami Twoich danych osobowych są: podmioty z grupy kapitałowej Unilever, mające prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w ramach grupy kapitałowej dla wewnętrznych celów administracyjnych, upoważnieni pracownicy administratora i podmioty w przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych, którymi mogą być dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe, organizatorzy akcji marketingowych i promocyjnych, loterii i konkursów oraz podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
 8. Dane osobowe, w zależności od udzielonych przez Ciebie zgód, będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, odpowiedzi na zapytania lub komentarze, wzięcia udziału w konkursie oraz realizacji działań marketingowych. Dane osobowe będą kiedy osoba, które dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę lub po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne. Dane uzyskane przy okazji akcji promocyjnych, konkursów i loterii mogą być przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, zaś dane osobowe laureatów będą przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa, w szczególności sprawozdawczości podatkowej.
 9. Administrator oraz podmioty przetwarzające dane zobowiązują się zapewnić odpowiednie środki ochrony Twoich danych zgodnie z instrukcjami i politykami grupy Unilever oraz obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 10. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności oraz Polityką Plików Cookie .
Back to top

DOŁĄCZ DO NAS

Zawsze jesteśmy chętni do nawiązania kontaktu z ludźmi, którzy tak jak my, troszczą się o naszą wspólną przyszłość dzięki wcielaniu w życie zasad zrównoważonego rozwoju.

KONTAKT

Skontaktuj się z Unilever i specjalistycznymi zespołami lub znajdź dane kontaktowe oddziałów na całym świecie.

Kontakt