Przejdź do zawartość

Łatwość dostępu

Unilever angażuje się w działania na rzecz zapewnienia dostępności oraz promowania różnorodności i powszechnej akceptacji, realizując je w duchu zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że nasze witryny internetowe powinny być łatwo dostępne dla wszystkich konsumentów i odwiedzających je gości, a przy tym dążymy do zapewnienia im bogatych wrażeń wizualnych.

Stawiamy sobie za cel ułatwienie dostępu do naszych witryn internetowych tym użytkownikom, którzy tego potrzebują. Aby to osiągnąć, korzystamy z technologii pomocniczych, takich jak czytnik ekranowy, syntezator mowy czy oprogramowanie do czytania tekstu z ekranu, lupa ekranowa i/lub emulatory klawiatury.

Wszystkie strony wykorzystują prawidłowy, strukturalny i oparty na zasadach semantyki język HTML5. Formę wizualną opisują kaskadowe arkusze stylów (CSS), a JavaScript umożliwia udoskonaloną interakcję z użytkownikiem.

Poniżej zamieszczamy niewyczerpującą listę elementów wdrożonych przez nas w celu udoskonalenia naszych witryn internetowych i zapewnienia, by charakteryzowały się one prostotą nawigacji dla wszystkich użytkowników:

Układ strony

Struktura naszych stron internetowych zapewnia łatwość nawigacji za pomocą czytnika ekranowego. Tworzymy strony przy użyciu opartego na zasadach semantyki języka HTML5, wykorzystując odpowiednie znaczniki, by wyróżnić nagłówki, poszczególne akapity, listy, tabele i inne elementy formatowania tekstu. Dzięki temu odwiedzający stronę użytkownicy mogą w łatwy i konsekwentny sposób posługiwać się technologią pomocniczą.

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny udostępniany jest czytnikom ekranowym, by mogły odczytywać opisy pojawiających się na naszych stronach internetowych zdjęć i obrazów.

Treść audio i wideo

Wiele naszych witryn internetowych zawiera treść audio i wideo. O ile to możliwe, zapewniamy dla nich również tekst alternatywny, w tym napisy i nagrania lektora.

Kolory tekstu i tła

Nasze witryny internetowe zawierają często bogatą treść i obrazy oraz liczne funkcje, jednak w procesie projektowania i tworzenia treści zawsze uwzględniamy łatwość dostępu.

Zmiana rozmiaru ekranu

Większość współczesnych przeglądarek umożliwia zmianę rozmiaru ekranu, pozwalając użytkownikom na zwiększanie lub zmniejszanie rozmiaru strony bez utraty jej treści lub funkcjonalności. Nasze witryny internetowe są zoptymalizowane pod kątem zmiany rozmiaru ekranu w przeglądarce. Użytkownicy mogą powiększać lub zmniejszać większość elementów naszych stron internetowych.

Łatwość dostępu z poziomu klawiatury

Do większości zakładek i innych elementów naszych witryn internetowych można uzyskać łatwy dostęp wyłącznie za pomocą klawisza „Tab” na klawiaturze lub emulatorze klawiatury.

Obsługa przeglądarek

Testujemy nasze witryny internetowe pod kątem prawidłowego wyświetlania treści i funkcjonowania w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari i Google Chrome.

Elementy zapewniane przez firmy zewnętrzne

Wiele spośród naszych stron internetowych wykorzystuje elementy zapewniane przez dostawców zewnętrznych. Choć Unilever nie jest w stanie kontrolować elementów opracowywanych przez osoby trzecie, zachęcamy naszych dostawców, by tworzyli łatwo dostępne i przyjazne dla użytkowników elementy.

Treść generowana przez użytkowników

Niektóre z naszych stron internetowych wykorzystują widżety mediów społecznościowych, które zawierają treść i obrazy generowane przez użytkowników. Unilever nie kontroluje treści generowanej przez użytkowników, również pod kątem łatwości dostępu i przyjaznego dla użytkowników charakteru.

Dodatkowa pomoc

W razie trudności z wyświetlaniem treści lub nawigacją w tej witrynie internetowej lub w przypadku spostrzeżenia dowolnych treści, elementów lub funkcji, które mogą nie być łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych, proszę skontaktować się z naszym Centrum Zaangażowania Konsumentów. Wysyłając wiadomość e-mail, proszę wpisać w temacie „Opinia na temat witryny internetowej”, a w treści wiadomości proszę opisać określony element, który nie charakteryzuje się pełną dostępnością. Będziemy też wdzięczni za sugestie poprawy.

Wróć do góry