Funkcjonalność serwisu

Staraliśmy się stworzyć serwis, który będzie użyteczny dla wszystkich odwiedzających, również dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli chciałbyś przekazać nam swoją opinię lub zaproponować konkretne rozwiązanie prosimy o kontakt.

Dostępność serwisu

Zależy nam tym, aby serwis był bogaty wizualnie i aby mogli z niego korzystać wszyscy odwiedzający.

Zgodność ze standardami

Serwis Unilever.pl jest zgodny ze standardami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 na poziomie AA. Wszystkie strony wykonane są w ustrukturyzowanym i semantycznym formacie XHTML. Do wizualizacji wykorzystano arkusz stylów CSS, a w celu lepszej interakcji z użytkownikiem — język JavaScript.

Ze strony internetowej Unilever.pl mogą w pełni korzystać także użytkownicy nieużywający CSS ani JavaScript. Tam, gdzie pojawiają się obrazy, dostępna jest alternatywa w postaci tekstu.

Nawigacja klawiaturowa

Strona Unilever.pl obsługuje standardową nawigację klawiaturową za pomocą klawisza TAB.

Nawigacja za pomocą komend głosowych

Ponieważ strona Unilever.pl jest zgodna ze standardami branżowymi, użytkownicy mogą poruszać się po niej, używając oprogramowania rozpoznającego komendy głosowe.

Wielkość czcionki

Nowoczesne przeglądarki obsługują zarówno zmianę wielkości czcionki ekranowej, jak i powiększanie ekranu, dzięki czemu ich użytkownicy mogą zwiększyć rozmiar interesującej ich zawartości strony.

Microsoft Internet Explorer nie spełnia standardów W3C dotyczących zmiany wielkości czcionki ekranowej, dlatego użytkownikom potrzebującym tej funkcjonalności zalecamy, aby korzystali z przeglądarek internetowych, które oferują możliwość zwiększenia czcionki lub powiększenia obrazu.

Po wybraniu rozmiaru czcionki lub opcji powiększenia obrazu należy odświeżyć stronę, ponieważ w innym wypadku niektóre nagłówki nie zmienią swojego rozmiaru.

  • Microsoft Internet Explorer - Kliknij "Widok", "Rozmiar tekstu", a następnie wybierz preferowaną wielkość tekstu.
  • Mozilla Firefox - Kliknij "Widok", "Rozmiar tekstu" i wybierz opcję "Zwiększ" lub "Zmniejsz". Jeżeli dostępna jest funkcja "Powiększenie", kliknij "Widok", "Powiększenie", a następnie "Powiększ" lub "Pomniejsz".
  • Apple Safari (OS X) - Kliknij "Widok", a następnie "Powiększ tekst" lub "Zmniejsz tekst", lub przytrzymaj klawisz apple/cmd (CTRL) i naciskaj klawisze + i -, aby odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar tekstu.

Kolory czcionki i tła

Ponieważ strona Unilever.pl spełnia standardy branżowe, możliwa jest zmiana schematu kolorów na własny.

Obsługa przeglądarek

Strona Unilever.pl została przetestowana na następujących przeglądarkach:

  • Microsoft Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Apple Safari

Mimo że strona internetowa Unilever.pl nie była testowana na innych przeglądarkach, to jej zgodność ze standardami w zakresie dostępności sprawia, że będzie współpracować z wszystkimi przeglądarkami spełniającymi te standardy.

Back to top

DOŁĄCZ DO NAS

Zawsze jesteśmy chętni do nawiązania kontaktu z ludźmi, którzy tak jak my, troszczą się o naszą wspólną przyszłość dzięki wcielaniu w życie zasad zrównoważonego rozwoju.

KONTAKT

Skontaktuj się z Unilever i specjalistycznymi zespołami lub znajdź dane kontaktowe oddziałów na całym świecie.

Kontakt