Toggle Szukaj

  1. Home
  2. ...
  3. Kim jesteśmy
  4. Cel, wartości i zasady

Cel, wartości i zasady

Uważamy, że sukces wymaga „przestrzegania najwyższych standardów w zakresie postępowania w biznesie wobec wszystkich, z którymi pracujemy, społeczności oraz środowiska, na które wywieramy wpływ”.

Uczciwość przede wszystkim

Postępowanie w sposób uczciwy i okazywanie szacunku wielu osobom, organizacjom i środowiskom, na które nasza firma wywiera wpływ, zawsze leżało u serca naszej działalności.

Pozytywny wpływ

Pragniemy wywrzeć pozytywny wpływ na społeczeństwie poprzez nasze marki, komercyjne działania i relacje, poprzez darowizny oraz na wiele innych sposobów.

Stałe zaangażowanie

Jesteśmy również zaangażowani w stałe usprawnianie sposobu zarządzania wpływem na środowisko naturalne i pracujemy na rzecz realizacji długoterminowego celu, jakim jest rozwój zrównoważonej działalności.

Wyznaczanie celów

Nasza misja określa cele związane z prowadzeniem działalności. Jej podstawą są zasady naszego Kodeksu postępowania w biznesie, który opisuje standardy działania, których przestrzegają wszyscy pracownicy Unilever na całym świecie. Kodeks wspiera również nasze podeście do zarządzania i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Praca z innymi

Chcemy pracować z dostawcami o podobnych wartościach i standardach. Nasz Kodeks dostawców, powiązany z Kodeksem postępowania w biznesie, obejmuje jedenaście zasad z zakresu uczciwości w biznesie i odpowiedzialności wobec pracowników, konsumentów i środowiska.

Back to top