Toggle Szukaj

  1. Home
  2. ...
  3. Kim jesteśmy
  4. Nasza wizja

Nasza wizja

Pragniemy rozwijać się, redukując wpływ na środowisko naturalne, a jednocześnie zwiększając pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Poczucie obowiązku

Nasza działalność zawsze opierała się na poczuciu obowiązku, które stanowi wspólny mianownik naszych założycielskich spółek oraz ich misji społecznych na rzecz polepszania zdrowia, higieny i dobrobytu społeczności.

Uważamy, że firma powinna czynić pozytywny wkład, pomagając w rozwiązywaniu problemów świata. To jedyny sposób, w jaki możemy odnieść sukces. W 2009 roku uruchomiliśmy „Kompas”, strategię zrównoważonego rozwoju, która określa nasze długoterminowe plany dotyczące tworzenia zrównoważonego modelu biznesowego.

Cele sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi

The Plan „Życie w sposób zrównoważony” firmy Unilever, uruchomiony w 2010 r., położył podwaliny dla realizacji tej strategii. Stale dążymy do realizacji ambitnych celów w zakresie ograniczenia wpływu na środowisko naturalne, polepszenia zdrowia i jakości życia miliarda osób oraz polepszenia warunków bytowych milionów.

Rozwijamy działalność, budując na naszych silnych stronach – łączymy rozmiar i ekspertyzę ze znajomością konsumentów na różnych rynkach, aby stale dostarczać marki i usługi dostosowane do potrzeb klientów. Nasz zrównoważony model biznesowy zmienia życie milionów osób oraz nasz wpływ na środowisko naturalne. Będziemy kontynuować starania w tym kierunku, aby zwiększyć nasz wkład. Przekonaliśmy się już, że powyższa strategia wzmacnia naszą firmę, pomagając jej rozwijać się i zyskać zaufanie oraz ograniczając ryzyko i koszty.

Back to top