Toggle Szukaj

 1. Home
 2. ...
 3. Kim jesteśmy
 4. Nasza strategia

Nasza strategia

Opracowaliśmy strategię, która pomoże nam w realizacji celu, jakim jest promowanie życia w sposób zrównoważony.

Strategiczne cele

Aby zrealizować naszą wizję, zainwestowaliśmy w długoterminową strategię kategorii i branży, które przyczynią się do rozwoju i przyniosą korzyści wszystkim partnerom.

Wizja

Rozwój firmy

 • Sprzedaż
 • Marża
 • Wydajność kapitałowa

Poprawa zdrowia i jakości życia

 • Żywienie
 • Zdrowie i higiena

Polepszanie warunków bytowych

 • Sprawiedliwe traktowanie w miejscu pracy
 • Szanse dla kobiet
 • Społeczna odpowiedzialność firmy

Zmniejszanie wpływu na środowisko naturalne

 • Gazy cieplarniane
 • Woda
 • Odpady
 • Pozyskiwanie surowców w sposób zrównoważony

Nasze długoterminowe wybory strategiczne

Wybory asortymentu

 • Wybory kategorii produktów
 • Aktywne zarządzanie portfolio management
 • Budowanie prestiżowego przedsiębiorstwa

Marki i innowacje

 • Podejście skupione na innowacji
 • Zwiększanie wydajności i zysków
 • Zwiększone inwestycje w marketing cyfrowy

Rozwój rynku

 • Drogi docierania na rynek
 • Rynki wschodzące
 • E-handel

Efektywność handlowa i kosztowa

 • Program budżetowania zerowego
 • Baza produkcyjna i koszty ogólne
 • Dążenie do zwiększania obrotui

Ludzie

 • Przyciąganie talentów
 • Rozwijanie talentów
 • Oparcie na wartościach i kompetencjach

Rozwój

Stałość

Osiągamy stałość we wzroście sprzedaży, rentowności operacyjnej i wolnych przepływach pieniężnych dzięki nieustannemu inwestowaniu w nasz łańcuch dostaw, nasze marki, marketing, ludzi i systemy informatyczne.

Konkurencyjność

Dzięki inwestycjom w innowacje, możemy wciąż powiększać nasz udział w rynku, jednocześnie szukając nowych rynków i segmentów.

Rentowność

Nieustannie szukamy możliwości ulepszeń w naszych zakładach produkcyjnych światowej klasy, aby zmniejszać koszty i uzyskiwać wyższe zyski, które są dodatkowym paliwem wzrostu, gdyż pozyskane w ten sposób środki są inwestowane w nowe możliwości strategiczne.

Odpowiedzialność

Wzrost, który jest odpowiedzialny, wywiera pozytywny wpływ na społeczeństwo i zmniejsza wpływ na środowisko naturalne, co jest głównym celem Planu „Życie w sposób zrównoważony" i kluczowym aspektem ochrony i wzmacniania naszej reputacji.

Nasz model biznesowy

Firma Unilever wierzy, że rozwój przynoszący korzyści powinien być także rozwojem odpowiedzialnym. Takie podejście jest sercem naszego modelu biznesowego, opartego na życiu w sposób zrównoważony i Planie „Życie w sposób zrównoważony" firmy Unilever. Prowadzi ono nasze podejście do prowadzenia biznesu i wychodzenia naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu konsumentów na marki, które działają odpowiedzialnie w świecie ograniczonych zasobów naturalnych. Nasz model biznesowy oparty jest na informacji od konsumentów, która prowadzi do innowacji w zakresie marki, często przy udziale naszych partnerów z łańcucha dostaw, by wreszcie opracować produkty i wprowadzić je na rynek, wspierając się marketingiem i reklamą prowadzoną przez wiele kanałów dystrybucji.

Back to top