Dla akcjonariuszy

Unilever Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
KRS 0000026055
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 162.460.800 złotych, w całości wpłacony
NIP: 554-02-31-007