Dla akcjonariuszy

Unilever Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
KRS 0000026055
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 162.460.800 złotych, w całości wpłacony
NIP: 554-02-31-007

Back to top

DOŁĄCZ DO NAS

Zawsze jesteśmy chętni do nawiązania kontaktu z ludźmi, którzy tak jak my, troszczą się o naszą wspólną przyszłość dzięki wcielaniu w życie zasad zrównoważonego rozwoju.

KONTAKT

Skontaktuj się z Unilever i specjalistycznymi zespołami lub znajdź dane kontaktowe oddziałów na całym świecie.

Kontakt