Toggle Szukaj

  1. Home
  2. ...
  3. Fundacja Unilever
  4. O Fundacji Unilever

O Fundacji Unilever

Unilever logo

Fundacja Unilever jest zaangażowana w pracę na rzecz polepszania jakości życia poprzez poprawę standardów higieny, warunków sanitarnych, dostępu do bezpiecznej wody pitnej oraz podstawowych składników odżywczych, jak również budowania poczucia własnej wartości.

Wizja Unilever zakłada podwojenie rozmiaru naszej firmy przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko naturalne oraz zwiększeniu pozytywnego efektu społecznego.

W ramach Fundacji Unilever podejmujemy najważniejsze działania zmierzające do realizacji naszego ambitnego celu: chcemy pomóc ponad miliardowi ludzi poprawić stan zdrowia i jakość życia, zapewniając lepszą przyszłość – to główne założenie planu „Życie w sposób zrównoważony” firmy Unilever.

„Żyjemy w szybko zmieniającym się świecie. W świecie, w którym liczba ludności rośnie, dostęp do wody pitnej staje się coraz trudniejszy, a zapewnianie żywności jest coraz większym problemem. Firma Unilever jest zaangażowana w pomoc w wychodzeniu naprzeciw niespełnionym potrzebom społecznym, w których rozwiązywaniu możemy odegrać wyjątkową rolę. Dotyczy to zwłaszcza rynków rozwijających się i wschodzących, w których nasza działalność jest głęboko zakorzeniona”. – Keith Weed, Dyrektor Marketingu i Komunikacji.

Fundacja współpracuje z pięcioma najważniejszymi międzynarodowymi organizacjami humanitarnymi – Oxfam, PSI (Population Services International), Save the Children, UNICEF i Światowym Programem Żywnościowym. Dzięki współpracy możemy skuteczniej dostarczać ratujące życie rozwiązania oraz wpływać na społeczności w sposób systematyczny i dopasowany do okoliczności.

Tych pięciu partnerów będzie naszymi głównymi beneficjentami w przypadku katastrof naturalnych i potrzeby udzielenia pomocy najbardziej potrzebującym, dzięki czemu ważne zasoby szybko trafią do odpowiednich osób, a także w związku z realizacją długoterminowych projektów na rzecz odbudowy społeczności.

Obecnie musimy stawić czoła istotnym i złożonym problemom dotyczącym jakości życia teraz i w przyszłości:

  • Prawie 800 milionów ludzi nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej.
  • Ponad 2 miliony dzieci do 5. roku życia umiera rocznie z powodu biegunki i ostrych infekcji układu oddechowego.
  • Statystycznie co 4 sekundy w związku z brakiem dostępu do podstawowej opieki medycznej z przyczyn, którym można zapobiegać i które można leczyć umiera jedno dziecko.
  • Około 2,5 miliarda ludzi nie ma zapewnionych odpowiednich warunków sanitarnych.
  • 870 milionów ludzi jest niedożywionych.

Fundacja Unilever koncentruje się na powyższych problemach, dzięki czemu przyczynia się do wprowadzania zmian pozwalających poprawić standard życia.

Choć większość naszych zasobów przeznaczamy na współpracę z pięcioma wspomnianymi międzynarodowymi organizacjami, jesteśmy świadomi problemów społecznych związanych z konkretnymi warunkami w poszczególnych krajach. W związku z tym Fundacja Unilever wspiera inne organizacje w ponad 50 krajach, realizując na poziomie krajowym cele zgodne z misją Fundacji poprzez przekazywanie funduszy i produktów oraz korzystanie ze swojego doświadczenia i wsparcia pracowników.

Zrównoważona przyszłość dla pokoleń

Od początków istnienia firma Unilever interesowała się bieżącymi problemami społecznymi i podejmowała próby znalezienia odpowiednich rozwiązań. Nasze zaangażowanie jest tak duże, że poczucie odpowiedzialności społecznej stało się nierozerwalnie związane z naszą działalnością. Tylko w ciągu ostatniego dziesięciolecia nasze działania pomagały około 50 milionom ludzi rocznie.

Fundacja Unilever pozwala nam inwestować w walkę z problemami społecznymi w miejscach, w których naszym zdaniem nasze działania przyniosą największy skutek. Wiele naszych marek, np. Domestos, Dove, Lifebuoy, Pureit i Wall’s, również angażuje się w rozwiązywanie ważnych problemów społecznych. W ramach strategii rozwojowej firmy nasze marki inwestują w programy wspierające zmianę przyzwyczajeń, kampanie, w które angażują się klienci oraz zbiórki produktów.

Inwestowanie zasobów w działania dążące do rozwiązania najważniejszych problemów społecznych XXI wieku pomoże nam zrealizować nasz cel zakładający poprawę jakości życia miliarda ludzi oraz zbudowanie zrównoważonej przyszłości dla kolejnych pokoleń.

Back to top